Den danske Pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig stiller skarpt på menneskets ’forbundethed’ med naturen

Kontakt og yderligere information

Presseansvarlig i Dansk Arkitektur Center
Mia Heil Rasmussen
+45 4016 3332 mhr@dac.dk

Kurator​
Marianne Krogh, kunsthistoriker og ph.d.
+45 2172 3661 mail@mariannekrogh.net

Presseansvarlig i Lundgaard & Tranberg
Marisa Moltke Ingvartsen
+45 3391 0717 MMI@ltarkitekter.dk

Statens Kunstfond
Anton Bech Jørgensen, Slots- og Kulturstyrelsen
+45 4042 9143 abj@slks.dk
Statens Kunstfonds pressetelefon: +45 4139 3853

Vand har altid været en forudsætning for liv. Som mennesker indtager vi vand, krydser vand og kæmper om vand. Vandet i dets mange former forbinder os med hinanden og med omgivelserne. Det er både poetisk og politisk, til tider tæmmet og andre gange absolut uregerligt. I det danske bidrag til den 17. arkitekturbiennale i Venedig skaber kurator Marianne Krogh og arkitekterne Lundgaard & Tranberg nu et sanseligt rum, der sætter fokus på vandet som fænomen. Med udgangspunkt i den forudsætning, at tidens klima- og geopolitiske udfordringer også angår arkitekturen, stiller bidraget skarpt på arkitekturens evne til at fremkalde en grundlæggende ”forbundethed” mellem verdens elementer og ved hjælp af rumlige virkemidler sætte fokus på det vilkår, at mennesket er en del af naturen selv.

Hvert andet år valfarter tusindvis af arkitekturinteresserede til Venedig, når den prestigefyldte International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia skydes i gang, og byen forvandles til et epicenter for udfordrende og inspirerende arkitekturprojekter. Danmark vil selvfølgelig være til stede med et bidrag skabt i samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center, Realdania, Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Når biennalen åbner dørene, vil hovedtemaet være ​How will we live together? Hovedkuratoren Hashim Sarkis, libanesisk arkitekt og leder af School for Architecture and Planning på MIT, understregede ved den officielle præsentation af temaet, at tiden kalder på en ny ‘rumlig kontrakt’.

Verden står over for en række geopolitiske og klimamæssige udfordringer, der er så komplekse, at tidligere erfaringer kommer til kort. Der findes ikke én løsning, men den kreativitet og det mod, som man ofte finder i arkitekturen, skal bruges aktivt til at finde nye løsninger på, hvordan mennesker værdigt kan skabe nye generøse rum at bo i, med en større nærhed og en nyvunden respekt for den jord, vi er så afhængige af.

Forbundethed som udgangspunkt

Den Danske Pavillon, og dermed ét dansk svar på hvordan arkitekturen tager stilling til de presserende udfordringer, kurateres af kunsthistoriker og ph.d. ​Marianne Krogh i samarbejde med Lundgaard & Tranberg som udstillende arkitekter.

Pavillonen bliver et sted til fordybelse, hvor besøgende kan træde ud af biennalens virvar og ind i sig selv – til et sted, hvor sanserne er i fokus. Her møder man en verden, hvor vi i højere grad lever i kontakt, både med os selv, med hinanden og med vores omgivelser.

“For at overkomme de udfordringer, vi i denne tidsalder har skabt for os selv, må vi først og fremmest se indad og turde erkende, at vi som mennesker er forbundet med alt levende. Vi tror på, at man gennem arkitektoniske virkemidler kan fremme følelsen af forbundethed og dermed (gen)etablere de intime kredsløb og forbindelser, vi som jordboere må se os selv som en del af. ‘How will we live together?’ handler ikke kun om måden, hvorpå vi som mennesker interagerer og lever med hinanden. For os handler det i lige så høj grad om relationen til vores omgivelser, der kan gøre os i stand til at føle, at vi hører til på jorden” udtaler kurator Marianne Krogh.

På en rejse med vandet som guidende ledsager

De udstillende arkitekter Lundgaard & Tranberg er i udformningen af pavillonen optaget af fænomenet vand. Vand har en umiddelbar poesi over sig, der siden menneskehedens begyndelse har inspireret folkeslag på tværs af tid og kultur. Samtidig er vand en ressource, der i stigende grad er under pres og samtidig presser mennesker over hele kloden – mangel på drikkevand, forurenede vandløb, havvand der stiger og menneskeliv, der går tabt i forsøget på at krydse vand, er blot nogle af de udfordringer, der manifesteres i vandet.

I pavillonen vil de besøgende blive en del af et sanseligt rum, hvor vandet opleves i både tæmmede, bearbejdede og grænseløse tilstande. Arkitekt Lene Tranberg fortæller: ”Biennalens overordnede tema how will we live together har inspireret os til at sætte fokus på begrebet forbundethed. Med udgangspunkt i vand, som det fysiske element der forbinder alt liv på jorden, skaber vi et arkitektonisk rumligt forløb, hvor vandet opleves i både tæmmede, bearbejdede og grænseløse tilstande. Gennem vandet som fænomen forstærkes oplevelsen af pavillonens arkitektur, samtidig med at det sociale samspil, der opstår i rummet, mellem de besøgende, peger ud i verden. Arkitekturen fremhæver også vandet, og får os til sanse og reflektere over vores forbundethed med hinanden og verden, eksistentielt og kulturelt.” 

Følg med i processen bag Den Danske Pavillon

Følg med på instagramprofilen @connectedness_danishpavilion, hvor kuratorteamet & de udstillende arkitekter gennem udpluk fra deres proces løbende vil give et indblik i, hvad der beskæftiger dem, og hvad du kan opleve i Den Danske Pavillon.

Om arkitekturbiennalen

International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år. Mere end 60 lande deltager med udstillinger i de historiske pavilloner i Giardini-området, på Arsenale og rundt i hele byen. Den danske pavillon er en af de mest besøgte pavilloner ved biennalen – i 2018 havde den mere end 145.000 besøgende.

Læs mere om det danske bidrag og om biennalen.

Dansk Arkitektur Center er af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til 17th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia. Bidraget er skabt i samarbejde med Realdania, Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.