Danske kommuner inviteres til at udforske deleøkonomien

Deleøkonomien er i gang med at indtage verden. Byer som New York, Amsterdam og Seoul har kastet sig ud i ambitiøse deleøkonomiske strategier og projekter, og nu inviteres de danske kommuner også med ind i den deleøkonomiske fremtid.

“I Lejre Kommune har vi sat os for at udforske deleøkonomiens muligheder. F.eks. – hvordan kan de kommunale bygninger og grønne arealer skabe endnu mere liv i kommunens 49 landsbyer? Vi har allerede gode erfaringer med de første projekter. F.eks. har vi i dag frugtlunde og nyttehaver i stedet for kommunale græsplæner. Vi finder løsningerne sammen med, dem der vil, og vi vil gerne gå nye veje og se de muligheder, der ligger lige for. Derfor ser vi frem til at blive samarbejdspartnere i Deleby”, siger borgmester Mette Touborg (F) fra Lejre Kommune.

Lejre, Slagelse, Næstved, Middelfart og Nyborg er som de første kommuner gået med i et ambitiøst partnerskab, der skal udforske, hvordan danske byer kan komme til at fungere endnu bedre, ved at borgerne, virksomhederne og det offentlige finder nye måder at dele og bruge hinandens ressourcer på. Partnerskabet med titlen ‘Deleby’ er iværksat af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Realdania og Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond.

Flere partnere og kommuner søges

Lige nu er Dansk Arkitektur Center i gang med at udvide kredsen af samarbejdspartnere i projektet. Især er der bud efter flere danske kommuner, private virksomheder med deleøkonomiske ambitioner og foreningslivet.

Deleby vil få tilknyttet mediepartnere, der kan bidrage til at engagere danskerne bredt i udforskningen af deleøkonomiens potentialer. Eksempelvis vil der blive iværksat en landsdækkende konkurrence om de bedste deleøkonomiske ideer.

“Deleøkonomien rummer kæmpe potentialer for de danske byer, og svaret på, hvilke løsninger der bør udvikles, skal findes i fællesskab af de lokale ildsjæle, kommunen, virksomheder, forskere og andre som har beskæftiget sig indgående med deleøkonomi. Ambitionen med Deleby er at skabe en unik mulighed, for at netop disse parter kan mødes og udvikle nye koncepter og forretningsmodeller til gavn for byerne og samfundet som sådan. Der er stadig plads til flere byer i projektet – især vil vi gerne have nogle jyske kommuner med også”, siger Ricky Raaholt, produktionsdirektør i Dansk Arkitektur Center.

 

Et landsdækkende projekt

Deleby vil udfolde sig med en række aktiviteter i de deltagende kommuner, mens ildsjæle, virksomheder og videnpersoner fra hele landet vil blive inddraget i udviklingen af eksempelprojekter og nye forretningsmodeller, som kan anvendes ikke kun i de enkelte byer, men på landsplan og eventuelt internationalt.

Eksempelprojekterne kan eksempelvis handle om virksomheder inden for affaldshåndtering, der sammen med byerne udvikler nye metoder til at dele og genanvende affald som ressourcer, eller transportvirksomheder, der inddrager private køretøjer i den offentlige sektor. Målet er, at nye deleøkonomiske logikker og forretningsmodeller kan være med til at løse flere af kommunens udfordringer og samtidigt være med til at skabe mere omkostningseffektive løsninger, bedre social sammenhæng og mere bæredygtige bymiljøer til glæde for borgere og det danske samfund.

“Jeg er ikke i tvivl om, at deleøkonomi bliver en vigtig del af samfundsøkonomien i de kommende år. Den rummer en række digitale forretningsmodeller, som forbrugere, erhvervsliv og det offentlige kan få stor glæde af. Partnerskabet Deleby er et godt og ambitiøst eksempel på, at offentlige og private virksomheder går sammen om at bruge deleøkonomien til at udvikle nye innovative løsninger, f.eks. om, hvordan vi udnytter offentlige bygninger bedre”, siger vicedirektør Anders Hoffmann fra Erhvervsstyrelsen.

Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania, siger:

“For Realdania er Deleby-initiativet en måde at få øget opmærksomhed omkring, hvordan deleøkonomi kan bidrage til at skabe mere bæredygtige byer. Det gælder økonomisk i forhold til velfærdsydelser – og det gælder ressourcemæssigt ud fra den logik, at jo mere vi deler, jo mindre forbruger vi. Men det handler også om at dele byernes arealer, bygninger og funktioner på nye måder, som giver plads til større variation og mangfoldighed til glæde for livskvaliteten. Vi ser frem til at følge projektet.”

 

Citater fra de øvrige kommuner i projektet:

 

Steen Dahlstrøm (A), borgmester i Middelfart Kommune:

“Vi har rigtig gode erfaringer med at udvikle løsninger på samfundsudfordringer på miljøområdet sammen med andre – virksomheder, borgere og organisationer. Det har vi f.eks. gjort på klima- og energiområdet. Derfor er vi glade for at kunne deltage i projekt Deleby, hvor vi ser muligheden for at koble løsninger på ressource-udfordringen med det, vi hos os kalder grøn erhvervsvækst. Med inspiration fra krøllede hjerner både lokalt og hos samarbejdspartnerne i projektet vil vi kunne komme et godt stykke videre”.

 

Carsten Rasmussen (A), borgmester i Næstved Kommune:

“I Næstved Kommune ser vi frem til at indgå i projekt Deleby. Projektet understøtter den bæredygtige udvikling, som vi allerede arbejder med i Næstved, blandt andet gennem Ressource City. Jeg glæder mig til at se hvilke spændende projekter, borgerne kan få sat i gang rundt om i vores kommune”.

 

Stén Knuth (V), borgmester i Slagelse Kommune:

“I Slagelse Kommune satser vi aktivt på at inddrage borgerne i udviklingen af kommunen, og vi har blandt andet deltaget i et forskningsprojekt om borgdreven innovation. Derfor har vi også helt unikke erfaringer med borgerdrevne processer og involvering af borgere, foreninger og erhverv, og derfor ser vi også store muligheder i projekt Deleby. Hvis vores mange ildsjæle møder hinanden på tværs af brancher, er jeg ikke i tvivl om, at de vil få nye ideer, som vil bidrage til yderligere vækst og udvikling”.

 

Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune:

“I Nyborg Kommune er vi glade for og stolte af at være en del af deleby-projektet, som gennem fremme af kreativ deling af udvalgte byers ressourcer er med til at sætte bæredygtighed, ressourceoptimering, miljøvenlige løsninger og fællesskab på dagsordenen. Deleløsninger som airbnb, gomore og uber, der er opstået de sidste år, er eksempler på at danskerne efterspørger en optimering af ressourcedelingen. Deleby-projektet kan ligesom disse være med til at fremme fælleskab og udvikling i Nyborg Kommunes byer, og kan derudover skabe nye omkostningseffektive og vækstgenererende løsninger. De løsninger vil vi gerne være med til at udvikle, og vi ser frem til at arbejde videre med opgaven.”

 

Deleby er et partnerskab mellem Realdania, Grøn Omstillingsfond og Dansk Arkitektur Center. Lejre, Slagelse, Næstved, Middelfart og Nyborg kommuner er deltagere og bidragydere i projektet. Deleby udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center.