Drawing by drawing – Arkitektens tegninger

I mere end 2000 år har arkitekturtegningen været arkitektens vigtigste tekniske og kunstneriske arbejdsredskab. Men, hvordan ser det ud med arkitekturtegningen i dag, hvor den digitale fremstilling har taget magten over blyanten? Dansk Arkitektur Center sætter fokus på arkitektens tegninger i ny udstilling, der for første gang samler en unik gruppe internationale arkitekters personlige tegninger og skitser.

“I denne udstilling oplever man mere end 100 forskellige bud på, hvordan arkitekters tegninger kan se ud. De er personlige udtryk, der tegning efter tegning viser glimt af arkitektens proces. I dag, hvor digitale værktøjer i høj grad er med til at visualisere arkitekturens fysiske former, håber vi at få publikum til at reflektere over, hvor forskelligt og kreativt man kan arbejde med visualiseringen af en ide” fortæller Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center.

“De udstillede tegninger markerer sig ved et mangefold af teknikker fra blyantens velkendte streg til den mest avancerede computergrafik.  På den måde kan udstillingen ses som en diskussion af tegningen som undersøgende, udforskende og erkendende medie i arkitekturens skabelse – fra bygningsværket til formuleringen af radikale fremtidsvisioner ” fortæller Anette Brunsvig Sørensen, kurator på “Drawing by Drawing – arkitektens tegninger”

Pressen har mulighed for at se udstillingen torsdag d. 12. januar fra kl. 10.00 i Dansk Arkitektur Center.  Udstillingsåbning med åbningstale af bl.a. arkitekt Michael Sorkin samt reception kl. 16.00.

Med udstillingen “Drawing by Drawing – arkitektens tegninger” sætter Dansk Arkitektur Center fokus på arkitekturtegningen, og viser hvordan en række af verdens fremmeste arkitekter bruger tegningen som et visuelt redskab til at udforske arkitekturens væsen.  Udstillingen viser mere end 100 personlige tegninger, skitser og udsagn fra en gruppe af europæisk-amerikanske arkitekter, der alle var en del af et kreativt og udforskende netværk omkring arkitekt og underviser ved Arkitektskolen Aarhus, Svein Tønsager (1944-2006).

 

En særlig periode for tegningen som diskussionsgrundlag

Som en markant og engageret underviser ved Arkitektskolen Aarhus, blev arkitekt Svein Tønsager fra begyndelsen af 1980’erne centrum for en international udveksling af ideer om arkitektur.
En udveksling, der omfattede stadig flere personer, der alle forelæste, eller medvirkede i workshops, på Arkitektskolen Aarhus, og som udviklede sig til et meget stort internationalt netværk af arkitekter, ofte relaterede til de progressive og markante arkitektskoler i Europa og USA.  Tegningen var et vigtigt diskussionsgrundlag.

Blandt de 42 udstillende arkitekter finder man blandt andre Lebbeus Woods, Michael Sorkin, Diller Scofidio + Renfro, Henning Larsen, Steven Holl, Peter Cook, CJ Lim, Christine Hawley, Zaha Hadid, Peter Wilson, Dorte Mandrup, Leslie van Duzer og Ben van Berkel.

 

Katalog og forelæsningsrække


Udstillingen ledsages af et katalog, hvor skrivende medlemmer af netværket bidrager med refleksioner over tegningen som medie, over formidling af arkitektur generelt og over betydningen af netværk og udvekslingen af tanker, ideer og visioner. Kataloget udkommer den 9. februar. Fire internationale forelæsninger supplerer udstillingen i udstillingsperioden. De fire forelæsninger finder sted i Dansk Arkitektur Center.

Drawing by Drawing – arkitektens tegninger er udviklet og produceret af Dansk Arkitektur Center og kurateret af Anette Brunsvig Sørensen. Udstillingen er støttet af Realdania og Arkitektskolen Aarhus. Udstillingens katalog er støttet af Dreyers Fond.