Et sanseligt kredsløb i Venedig

Pressefotos

Download officielle pressefotos

Følg med

Se udstillingsgæsternes egne billeder på Instagram
#danishpavilion

Praktisk information

Værd at vide om biennalen og corona

Con-nect-ed-ness: Den danske Pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig sætter i år fokus på menneskers forbundethed med hinanden og med naturen i en totalinstallation, der består af et gigantisk kredsløb af vand lokalt opsamlet i Venedig.

På årets arkitekturbiennale i Venedig kan man som besøgende i Den danske Pavillon opleve ét samlet værk, der udforsker begrebet forbundethed. Med reference til biennalens hovedtema ’How will we live together?’ minder det danske bidrag os om, hvordan arkitekturen som kunstart kan synliggøre det usynlige og fremkalde en grundlæggende følelse af forbundethed mellem mennesker og jordens elementer.

”Vi lever i en tid, hvor vi tydeligt mærker de klimamæssige konsekvenser af, at mennesker i århundreder har opdelt verden i isolerede enheder uden at forstå, at vores handlinger har konsekvenser mange tusinder af kilometer væk. På godt og ondt med den nuværende pandemi som et foruroligende eksempel. Målet med Den danske Pavillon er at skabe et rum for en ny erkendelse af samhørighed; hvor de besøgende på egen krop kan mærke den forbundethed, vi alle er en del af,” udtaler kurator på Den danske Pavillon, Marianne Krogh.

Kurator Marianne Krogh har sammen med udstillingsarkitekterne Lundgaard & Tranberg Arkitekter skabt en totalinstallation, der fuldstændigt transformerer Den danske Pavillon og indlemmer den i naturens kredsløb – med vandet som det bærende element. Den stedsspecifikke udstilling taler til alle sanser. ”Vi tror på, at vi gennem sansning kan begynde at forstå os selv i en større sammenhæng. Det er første skridt til at tage ansvar, både i vores tilgang til jorden og til hinanden,” uddyber Marianne Krogh.

Som gennemgående kunstnerisk-arkitektonisk greb bruges de to pavilloners eksisterende arkitektur. Rørføringen gennem bygningen, og vandopsamlingstankene udenfor er synlige. I pavillonens store sal tilføjer gulv-til-loft-tekstiler kontrast og stoflighed til den enkle, rå konstruktion, mens et genbrugsgulv fra en tidligere idrætssal er omdannet til en gigantisk flydende platform. I udforskningen af udstillingens forskellige rum kan den besøgende f.eks. selv indgå i kredsløbet ved at drikke en kop te brygget på blade fra citrus verbena-træer plantet i pavillonen – træer som ligeledes optager vand fra det store kredsløb.

Udstillingen rejser spørgsmålet om, hvordan vi kan (gen)skabe et nyt meningsfuldt forhold til verden som et sted, hvor vi erkender det grundlæggende vilkår, at vi er forbundne – ikke bare med hinanden men med alt levende. Afhængighedsforholdet mellem mennesket og jord som grundlag for en bæredygtig fremtid for alle understreges ved at koble pavillonens installation direkte på jordens eget kredsløb.

Ét levende system

Udstillingsoplevelsen opstår i mødet mellem den besøgende, bygningen og omgivelserne, der med vandets kredsløb som drivkraft konstant påvirker den sanselige oplevelse. Vandet i pavillonen opsamles på stedet, og klimatiske udsving vil løbende påvirke udstillingens udtryk og form, f.eks. vil dele af pavillonen blive oversvømmet for at understrege vandet som både livgivende, poetisk, kraftfuldt og uregerligt på én og samme tid. Hele værket består af rumforløb, hvor vandet kommer ind, iscenesættes, sanses og forlader pavillonen igen; gennem kroppe, fordampning, fotosyntese og nedsivning.

”Som arkitekter prøver vi at give svar på, hvordan mennesker kan leve sammen. Vi arbejder ud fra det vilkår, at arkitekturen altid står i forhold til naturen. I pavillonen har vi arbejdet med at synliggøre et kredsløb, der gør, at vi begynder at forstå os selv som en del af noget større. I bedste fald kan udstillingen være med til at tydeliggøre, at vi alle er forbundne i en levende gensidighed,” forklarer Lene Tranberg arkitekt, partner og medstifter af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Årets Arkitekturbiennale i Venedig finder sted i perioden 22. maj – 21. november 2021. Læs mere om det danske bidrag og om biennalen.

Udstillingen i Den danske Pavillon ledsages af den engelsksprogede antologi Connectedness – an Incomplete Encyclopedia of the Anthropocene, som er redigeret af Marianne Krogh og udgivet af Strandberg Publishing. Antologien blev udgivet den 29. August 2020 og forhandles i udvalgte boghandlere samt online, inklusiv Amazon. Ligeledes kan kurator og de udstillende arkitekter følges via instagramprofilen @connectedness_danishpavilion.

Det er Dansk Arkitektur Center, der af Kulturministeriet er udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 17. arkitekturbiennale i Venedig. Bidraget er skabt i samarbejde med Realdania, Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Besøg på arkitekturbiennalen er underlagt COVID-19 restriktioner.

 

Arkitekturbiennalen

International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år i Venedig, hvor byen forvandles til et epicenter for udfordrende og inspirerende arkitekturprojekter. Over 60 lande, inklusive Danmark, deltager med udstillinger i de historiske pavilloner i Giardini-området, på Arsenale og rundt i hele byen. Hovedtemaet for arkitekturbiennalen i 2021 er ’How will we live together?’. Hovedkuratoren er Hashim Sarkis, libanesisk arkitekt og leder af School for Architecture and Planning på MIT. Årets deltagere er blevet opfordret til at tage stilling til biennalens overordnede spørgsmål ved at formidle deres arkitektoniske vilje gennem installatoriske oplevelser, der interagerer med de besøgende i pavillonerne, og den udfordring har skaberne af det danske bidrag naturligvis taget på sig.

Tak til

Fonde

Beckett-Fonden
Dreyers Fond
Ny Carlsbergfondet
Knud Højgaards Fond
Bestles Fond

Sponsorer

Kvadrat
Mads Nørgaard
HAY
Junckers
STARK
Blå Kors
Røde Kors

Kontakt 

Primær pressekontakt

Mette Wibeck Olsen
+45 4075 3476, mette@wibeck.dk

Kontakt Mette Wibeck Olsen, hvis du ønsker at deltage i pressevisningen i Venedig.

Dansk Arkitektur Center

Johanne Troelsgaard Toft
+45 6142 1927, jott@dac.dk

Kurator

Marianne Krogh, kunsthistoriker og ph.d.
+45 2172 3661, mail@mariannekrogh.net

Presseansvarlig i Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Marisa Moltke Ingvartsen
+ 45 3391 0717, mmi@ltarkitekter.dk

Statens Kunstfond

Anton Bech Jørgensen, Slots- og Kulturstyrelsen
+45 4042 9143, abj@slks.dk
Statens Kunstfonds pressetelefon: +45 4139 3853