Når arkitektur og kunst krydser klinger

Arkitektur og kunst har altid haft et tæt forhold til hinanden – nogle gange er det ren symbiose og andre gange en stormfuld affære, men kedeligt er det aldrig. Udstillingen House in Motion på Dansk Arkitektur Center undersøger dette had – kærlighedsforhold mellem arkitektur og kunst ved at sætte billedkunstner Jes Fomsgaards værker og arkitekt Anders Abrahams rumlige installationer over for hinanden.

Arkitektur har mange spændende krydsfelter til både design, teknik, ingeniørvidenskab og ikke mindst til kunsten. I Dansk Arkitektur Center er vi optagede af at undersøge disse krydsfelter, fordi det ofte er dér, at der opstår nye indsigter og oplevelser.

Signe Cecilie Jochumsen, projektleder House in Motion

Man må konstatere at kunsten – med sin mangel på en praktisk funktion – ofte optræder som en “protese” i den arkitektur, hvor kunsten ikke er tænkt med fra start.

Jes Fomsgaard

Titlen ‘House in Motion’ peger på det grundlægende dilemma i, at arkitektur virker som om den er noget af det mest stabile, men arkitekturens egenskaber og betydninger skabes af relationer som altid er under forandring – og derfor er arkitekturen ligesom kunsten i bevægelse.

Anders Abraham

Billedkunstner Jes Fomsgaard har gennem hele sit virke arbejdet med arkitektoniske motiver og været inspireret af moderne byplanlægning såvel som antikkens arkitekturforståelse. Mens arkitekt Anders Abraham i en årrække har arbejdet teoretisk og i praksis med spændingsfeltet mellem kunst og arkitektur. I udstillingenHouse in Motioner de to for første gang sat stævne.

Kunst og arkitektur i bevægelse

Sammen med Dansk Arkitektur Center udforsker Anders Abraham og Jes Fomsgaard bevægelser i arkitektur og kunst gennem deres værker. På den ene side står udvalgte værker af Fomsgaard, med deres klare referencer til fysiske strukturer, rum og bygninger, hvori mennesker bor og bevæger sig. På den anden side Abrahams rumlige installationer som er inspireret af Fomsgaards brug af arkitektoniske elementer og virkemidler til at skabe rum. Abrahams installationer består af elementer, som kan organiseres på mange måder, hvilket skaber forskellige rumligheder og et rum i bevægelse.

Mødet mellem arkitekt og kunstner

Udstillingen ser også på det konkrete møde mellem arkitekt og kunstner igennem en række citater af Abraham og Fomsgaard, der belyser deres forskellige syn på og konkrete arbejde med forholdet mellem arkitektur og kunst. Og det er tydeligt, at det er et møde, der kan slå gnister House in Motion er ikke en sædvanlig kunstudstilling og en meget usædvanlig arkitekturudstillingen – den befinder sig, ligesom sit genstandsfelt, i det interessante spændingspunkt mellem de to. Udstillingen er udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med billedkunstner Jes Fomsgaard og arkitekt Anders Abraham. Udstillingen er støttet af Realdania og Statens Kunstfond. Når arkitektur og kunst krydser klinger

Om House in Motion (11.9-16.11 2014)

Udstillingsåbning den 11. september og mulighed for at se den indtil den 16. november. Udstillingen vises på plan 2 i Dansk Arkitektur Center, hvor der er gratis adgang. Herefter vises House in Motion på Utzon Center i Aalborg.

Om Jes Fomsgaard

f. 1948, billedkunstner. Jes Fomsgaard har gennem hele sit virke arbejdet med arkitektoniske motiver og ‘rejst’ planer for her fra at danne sig et overblik over billedets struktur og samtidig få indblik i forskellige rumlige virkninger og principper med rødder i moderne byplanlægning såvel som i antikkens arkitekturforståelse. Jes Fomsgaard har udført større udsmykningsopgaver, bl.a. til Københavns Universitet (2003) og Frederiksberg Gymnasium (2004). I 2001 modtog han Eckersbergs Medalje og han har modtaget Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Om Anders Abraham

f.1964, arkitekt. Anders Abraham har i en årrække arbejdet teoretisk og i praksis i spændingsfeltet mellem kunst og arkitektur med et særligt blik for de bygningsmæssige detaljer og rumlige tilstande der ofte viser sig at kunne danne principper for et langt større system eller udgøre grundformen for et rumligt design i 1:1.  Han er professor på Kunstakademiets Arkitektskole i Arkitektur med teori og kunstnerisk udvikling som særligt fagområde.