​Nyt projekt skal lære 6.000 børnehavebørn om arkitektur

Kontakt

Dansk Arkitektur Center
Johanne Troelsgaard Toft, Presseansvarlig
jott@dac.dk
+45 6142 1927

Utzon Center
Kim Rathcke Jensen, Kommunikationschef
kim@utzoncenter.dk
+45 2069 2320

Arkitektur er for alle. Også for børn. Men der er brug for mere arkitekturformidling i børnehøjde. Og det kommer der de næste to år, hvor tusindvis af børnehavebørn skal føle, røre og sanse arkitektur. Dansk Arkitektur Center og Utzon Center samarbejder om et nyt toårigt projekt, hvor 6.000 børn kommer til at møde arkitekturen. Og hvor 250 pædagoger uddannes til at gennemføre et forløb om arkitektur.

Projektet er et af de første og største af sin art herhjemme. Det hedder ArkitekTUR i børnehaven, og er støttet af Nordea-fonden.

Over to år besøger Dansk Arkitektur Center og Utzon Center fem kommuner fordelt over Nordjylland og Sjælland (Ishøj Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Jammerbugt Kommune og Ålborg Kommune), og er med til at facilitere de første arkitekturmøder med 250 pædagoger og ca. 6.000 børn.

Projektets mål er at uddanne daginstitutionernes pædagoger til at tilrettelægge og facilitere arkitektur-ture i lokalområdet for sammen med deres børnegrupper at gå på opdagelse i deres nærmiljø. Her skal blikket skærpes på de fysiske rammer, og oplevelserne skal skabe grobund for en sproglig udvikling og et sanseligt møde med det byggede miljø. Projektet ønsker at vise de mange muligheder, der findes for at tilbyde oplevelser med arkitektur – også den arkitektur, der er lige om hjørnet, og som er en del af børnenes hverdag, hvor de i øvrigt er eksperter. Børnene skal opleve, at Danmark er et mulighedsrum af arkitekturoplevelser!

Arkitektur er en kunstart, som vi alle er i berøring med hver dag i hjemmet, i institutioner, på arbejde, på biblioteket og til fritidsaktiviteter. Vi har alle erfaring med arkitektur, også børnehavebørn, men har ikke nødvendigvis et sprog til at sætte ord på vores oplevelser med arkitektur. Det er netop dét, vi vil med dette projekt. Sammen med børnehavebørn og pædagoger vil vi undersøge den lokale arkitektur i børnenes nærområde og sætte ord på oplevelserne. Refleksionerne giver et godt afsæt for, at børnene selv kan eksperimentere med rum, form og størrelser”, siger Matilde Marling Kiib, der er Leg & Læringschef på Utzon Center.

Arkitekturen former børns hverdag

Skal vi lege arkitektur? Det er nok ikke et spørgsmål, som mange børnehavebørn stiller.

Men faktisk leger de allerede arkitektur. Uden at vide det. Det kan være med tæpper og puder, som de bruger til at lave en hule, der er menneskets første bolig. Eller i sandkassen, hvor de små arkitekter laver snirklede veje i sandet. Arkitektur er en naturlig del af børns leg i børnehaven, og alle børn har relationer til rum.

For vi er alle omgivet af arkitektur. Bygninger og bymiljø former både voksne og børns hverdag, men mange af os glemmer, hvor stor betydning arkitekturen har for os i det daglige. Arkitektur påvirker os, vores adfærd og velbefindende. Arkitekturens funktionalitet, materialer, lys, farver, rum og størrelse påvirker os og det liv, vi lever indendørs, men i høj grad også i byens rum. Og det er dét, som projektet sætter fokus på, når børnene skal ud at sanse arkitektur i deres nærmiljø.

Der arbejdes overordnet med fem temaer, når Dansk Arkitektur Center og Utzon Center ruller ud i daginstitutionerne fra efteråret 2022; form, farve, materiale, rum og skala.

”Projektet ArkitekTUR i børnehaven skal være med til at skærpe børnenes opmærksomhed, så de lærer om arkitekturen fra de helt unge år. Helt overordnet handler det om medborgerskab og demokratisk dannelse – og om at skabe grobund for at forholde sig aktivt til det byggede miljø omkring sig.” fortæller Luise Holm-Rathje, Undervisningsansvarlig, Dansk Arkitektur Center.

Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller fortæller:

”Vi er stolte af at være en del af et ambitiøst projekt, der hjælper flere børn godt på vej gennem nære arkitekturoplevelser, der er med til at stimulere børns naturlige lyst til at lege med fysiske rum, design og byggematerialer. Vi ser frem til at følge projektets resultater. ”

Både Dansk Arkitektur Center og Utzon Center har mange års erfaring med arkitekturpædagogik og forløb med undervisning for både børn og skolebørn.

Læs mere om projektet på de to kulturinstitutioners websider:

www.dac.dk/arkitektur-i-boernehaven/

www.utzoncenter.dk/børnehave

Interview mulighed

Der er mulighed for at lave interview med hhv.

  • Luise Holm-Rathje, Undervisningsansvarlig, Dansk Arkitektur Center
  • Matilde Marling Kiib, Leg & Læringschef, Utzon Center

 

Disse faser indgår i projektet “ArkitekTUR i børnehaven”

Før

For at sikre projektets forankring deltager kommunernes pædagoger i et kompetenceudviklingsforløb, der introducerer til metoder og redskaber til at arbejde pædagogisk med begrebet arkitektur. Dette sker med henblik på, at pædagogerne selv kan initiere leg med arkitektur og tilrettelægge arkitektur-ture i nærområdet, når projektet afsluttes ved udgangen af 2024.

Under

På en ArkitekTUR med undervisere fra hhv. Dansk Arkitektur Center og Utzon Center vækkes børnenes sanser og erfaringer med arkitektur. Turen formidler, hvordan arkitektur er overalt, og hvordan man kan forstå arkitektur ved at sanse og interagere med den. For pædagogerne er turen en illustration af, hvordan man kan tilrettelægge en ArkitekTUR.

Med sjove redskaber og sanselige elementer starter samtalen hjemme i institutionen, og oplevelserne udfolder sig sammen med en formidler og en pædagog, når turen går ud i nærmiljøet omkring børnehaven. Her er opgaven f.eks. en rum-jagt, hvor børnene går på opdagelse efter rum af forskellig størrelse og karakter. For hvad er et rum egentlig? Kan det også være den grønne plet under træet og sandkassen? Eller skal et rum have et tag?

Efter

Oplevelserne fortsætter tilbage på institutionen, hvor der oplagt kan leges videre med de fem temaer – byg en hule af pap, byg en hule af puder, byg en hule med snor og lagen. Hvilket rum er rarest? Og hvilket er mest holdbart? Hjemme kan legen og snakken om arkitektur fortsætte med forældre og søskende. Dialogen hjælpes på vej af Samtalebogen, hvor børn og forældre sammen kan udforske temaerne. Formålet er at forlænge børnenes oplevelser fra en ArkitekTUR ved at understøtte samtaler mellem børn og voksne om arkitektur. Bogen inspirerer samtidig familien til selv at gå på opdagelse i deres by.

Hvert forløb afsluttes med en mini-udstilling på hhv. Dansk Arkitektur Center og Utzon Center.

Fakta

  • Utzon Center (UC) i Aalborg og Dansk Arkitektur Center (DAC) i København har udviklet en samlet indsats for arkitekturformidling i børnehavehøjde bestående af bl.a. kompetenceudvikling for pædagoger, en ArkitekTUR samt redskaber, der understøtter de 3-6-åriges arkitektur-dannelse.
  • Projektet inkluderer fem kommuner fordelt over Nordjylland og Sjælland ((Ishøj Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Jammerbugt Kommune og Ålborg Kommune).
  • Projektet opstartes i foråret 2022, og løber til ultimo 2024.
  • Projektet imødekommer en efterspørgsel på kunst og kultur i dagtilbud fra en række kommuner.
  • Målgruppen for en ArkitekTUR er 3-6-årige børn. I alt 10-12 børn deltager i en ArkitekTUR ad gangen. Der afvikles i alt 480 ture, der varer 45-60 min. og foregår i institutionernes nærområde.
  • I alt 250 pædagoger og ca. 6.000 børn benytter redskabskassen i projektperioden. Herefter introducerer pædagogerne materialet til endnu flere børn i de følgende år.
  • Projektet af støttet af Nordea-fonden