Royalt besøg i BLOX

8. november 2023

Kontakt

Presseansvarlig Johanne Troelsgaard Toft
jott@dac.dk
+45 6142 1927

I dag besøgte Deres Majestæter Kongen og Dronningen af Spanien sammen med Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen BLOX – det danske epicenter for arkitektur, design, kreativitet og bymæssig innovation. Formålet var at drøfte, hvordan arkitektur og design bidrager til bæredygtig udvikling af byer.

Danmark og Spanien deler værdier inden for deres traditioner for byplanlægning, såsom fokus på fællesområder og trafikfri zoner. De to lande står også over for fælles udfordringer, herunder behovet for billige boliger, biodiversitet og brug af færre naturressourcer i byggeri.

Kongeparret og Kronprinsparret sluttede sig til Alfonso Vegara Jr fra Foundacion Metropoli, Eva Ravnborg fra Henning Larsen og Jesper Nygaard, direktør for den filantropiske forening Realdania til en rundbordsdiskussion om, hvordan man kan tackle disse spørgsmål med en menneske- og livscentreret tilgang.

  • Alfonso Vegara Jr understregede, hvordan byer kan være den nye løsningsgenerator for en bred vifte af udfordringer, herunder klimaændringer, forbedring af livskvaliteten og spørgsmål om indvandring og udvikling. Han introducerede partnerskabet mellem Foundacion Metropoli, den regionale regering i Madrid og den spanske klynge af byløsninger, MWCC, der sigter mod at forme en kollektiv vision for Madrid i 2040 og give et inspirerende eksempel for andre byer på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan genskabe bymiljøet.
  • Eva Ravnborg fremhævede erfaringer fra den nye bydel Fælledby, som primært bygges med træ eller biogene materialer. Projektet har en markant biodiversitetsstrategi, der forventes at berige kvarterets antal arter med 300 %. I sin præsentation understregede Eva, hvor vigtigt det er at prioritere biodiversitet i byer sammen med en strategi for minimering af kulstof i byudviklingen.

Udvekslingen af erfaringer mellem Spanien og Danmark er særdeles relevant, da København videregiver titlen som verdens arkitekturhovedstad til Barcelona i begyndelsen af 2026. Kronprinsen er protektor for København som UNESCO – UIA Verdens Arkitekturhovedstad 2023 til 2025.

De kongelige blev også præsenteret for fællesskaber i København gennem en guidet tur på udstillingen “Copenhagen in Common”.

BLOX’s ledelse, Torben Klitgaard, CEO Bloxhub, Majken Kalhave, CEO Creative Denmark, Kent Martinussen, CEO Dansk Arkitektur Center og Jesper Nygaard, direktør for den filantropiske forening Realdania var værter for besøget.