The Urban Tree

Ikke langt fra DAC er et stort bytræ blevet plantet. En funktionel krone og en frodig træstamme som ikke slår rødder, skal tilføje mere grønt til byen.

Urban Tree er et multifunktionelt byrumsmøbel der både fungerer som et vandreservoir, en line til at kunne styrke biodiversiteten og som begrønningsløsning til byrummet.

Pavillonen består af moduler i en ’cementfri’ beton med 80% restprodukter, som stables ovenpå hinanden og tildækkes med et tæppe af grønne planter. Øverst er en krone, som opsamler regnvandet og bruger det til at vande planterne i konstruktionen, så der er minimal drift.

Et bæredygtigt samlingspunkt

Rundt om den frodige ’træstamme’ løber en beton bænk, der sammen med belysning skal være med til at skabe et trygt, socialt samlingssted. Tilføjelsen af mere natur i byerne øger desuden borgernes vilje til at bruge mere tid udenfor.

Visionen er at tilføje æstetiske og bæredygtige løsninger til de byggede omgivelser. The Urban Tree tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3, 11, 12 og 13.