Vidensbase

Her kan du finde viden om boliger, byen, metoder, stilhistorie og værker.

Aarhus Universitet

Med sine gule teglstensbygninger og skarpskårne former er Aarhus Universitet en dansk fortolkning af funktionalismen.

læs mere

Amalienborg

Siden 1794 har de danske konger og dronninger boet på Amalienborg, der er et af Europas fornemste rokokoanlæg.

læs mere

Antikken

Antikken er perioden fra ca. 750 f. Kr. til 400 e. Kr. Dens kendetegn er enkle former som søjler og trekantgavle. Desuden en stræben efter ideelle størrelsesforhold mellem bygningens dele, symmetri, balance og harmoni.

læs mere

Arken

I kunstmuseet Arken genfinder man den gyngende og sejlende fornemmelse, som vi kender den fra et skib.

læs mere

Arne Jacobsen

Arne Jacobsen var en af de mest betydningsfulde personer for moderne dansk arkitektur.

læs mere

Assistens Kirkegården

Da man manglede plads til begravelser i København anlagde man Assistens Kirkegård uden for bymurene. Den har siden udviklet sig til en kulturhistorisk lokalitet.

læs mere

Avedøre Stationsby

Avedøre Stationsby er et billede på 1960ernes idealer for byplanlægning. I Danmark skød mange byer op i forbindelse med anlæggelse af nye s-togsstrækninger.

læs mere

Bakkehusene

Bakkehusene var den første store rækkehusbebyggelse i København i nyere tid. I dag er Bakkehusene en milepæl i det almennyttige boligbyggeri.

læs mere

Barokken

Barokken er perioden fra ca. 1600 til 1730. Dens kendetegn er overdådig udsmykning, bevægelse, buede linjer, enorme bygninger, søjler over flere etager, kontraster, illusioner og en dramatisk brug af lyset.

læs mere

Bellahøj Huse

De første højhuse i Danmark bygges i København på det tidligere Bellahøj. Komplekset omgives af et parkområde skabt af en af Danmarks kendte landskabsarkitekter og byder på en række fællesanlæg.

læs mere

Blidah Park

Blidah Park er et kompleks af lave lejlighedsblokke, som er placeret langs med Strandvejen. Lys og luft er kodeordene i lejlighederne, der også har tilhørende altaner.

læs mere

Boligen

Den franske arkitekt Le Corbusier betragtede i første halvdel af 1900-tallet boligen som en maskine, som effektivt skulle opfylde menneskets behov for hvile og forplejning – men hverken mere eller mindre end det.

læs mere

Boligen en maskine

Her kan du læse om en af den moderne tids mest betydningsfulde arkitekter, Le Corbusier og hans ideer om, hvordan boligen skal fungere.

læs mere

Boliger fra hele verden

Verden over bygger mennesker huse, der passer til deres behov, og som er særlige for det sted, de bor. Husets form og indretning tager højde for, om et område er tørt og varmt, koldt og regnfuldt, og om der f.eks. kan komme orkaner eller oversvømmelser.

læs mere

Byen

Når man bevæger sig rundt i en by, oplever man byens rum og påvirkes af omgivelserne, selvom man måske sjældent er bevidst om det.

læs mere

Byrum

Her kan du læse om, hvad der er på spil, når det handler om byrummenes arkitektur, og om, hvordan udformningen af byplaner har ændret sig gennem arkitekturens historie.

læs mere

C.F. Hansen

Christian Frederik Hansen var en af den danske klassicismes største arkitekter. Han levede fra 1756 til 1845.

læs mere

Christiania

Fristaden har udviklet sig fra hippiekoloni til fast bopæl for 1.000 mennesker.

læs mere

Christianshavns Byplan

Christianshavn er en ægte renæssanceby. I snart 400 år har bydelen bevaret træk fra sin tid som befæstnings – og handelsby.

læs mere

Dansk Jødisk Museum

Dansk Jødigsk Museum I Dansk Jødisk Museum leger den tysk jødiske arkitekt Daniel Libeskind med vores sanser. Med forskellige arkitektoniske virkemidler påvirkes vi til nærmest at blive søsyge. Hvordan kan arkitekturen formidle en historie? Daniel Libeskind har skabt... læs mere

Den betydningsanalytiske metode

Symbolerne er i centrum i den betydningsanalytiske metode. Her lægges vægt på de elementer i arkitekturen, der i særlig grad kan tilskrives en historie, og udsmykninger, lys og farver studeres derfor med særlig interesse.

læs mere

Den formanalytiske metode

Den formanalytiske metode lægger, som navnet antyder, vægt på arkitekturens former. Det er arkitekturen i sig selv, man vil analysere. Arkitekturen betragtes løsrevet fra den sociale, religiøse eller kulturelle kontekst og uafhængig af indhold og symboler.

læs mere

Den socialhistoriske metode

Den socialhistoriske metode lægger i særlig grad vægt på arkitekturens politiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold. Arkitekturen sættes ind i en større sammenhæng og forstås i relation til den historiske kontekst.

læs mere

Den Sorte Diamant

Klædt i skinnende sort granit lyser Den Sorte Diamant op som et af Københavns havnefronts nye arkitektoniske vartegn.

læs mere

Er fremtidens bolig lavet af halm?

Siden 1980’erne er der kommet mere og mere fokus på bæredygtigt byggeri. Her kan du læse om, hvorfor der er behov for at tænke i bæredygtighed, og du kan se eksempler på bæredygtigt byggeri.

læs mere

Fænomenologi

Her kan du læse om, hvordan moderne filosofiske retninger har været med til at præge arkitekturen.

læs mere

Fingerplanen

Danmarks første byudviklingsplan sørgede for, at byvæksten omkring København skete langs fem fingre.

læs mere

Fiskepakhuse

Thorvald Bindesbøll står bag en række huse på Skagen, som er bygget med inspiration fra Tyskerbryggen i Bergen

læs mere

Form

Her kan du læse om, hvad der er vigtigt at lægge mærke til omkring formen i en bygning.

læs mere

Fra skitse til bygning

I processen fra skitse til bygning er mange mennesker involveret. Her kan du læse om nogle af de nøglefigurer, der er med, når der skal opføres en bygning.

læs mere

Fredensborg Slot

Regentparrets sommerbolig er opstået trinvis gennem 1700-tallet under ledelse af århundredets bedste danske arkitekter.

læs mere

Frederiksborg Slot

Christian IV’s renæssanceslot overgik med sine svungne gavle, rige udsmykninger og kobbertage alt, man hidtil havde set i Norden.

læs mere

Frederiksstaden

Med bydelen Frederiksstaden hyldede Frederik V det oldenborgske kongehus og ikke mindst sin egen enevældige magt.

læs mere

Galgebakken

Galgebakken er et almennyttigt boligbyggeri i kategorien ’tæt-lav’, som karakteriseres ved det gode sociale miljø mellem husene

læs mere

Globalisering

Her kan du læse om, hvad globalisering er, og hvad globaliseringen betyder for livsformer og arkitektur.

læs mere

Grande Arche

Spreckelsen kaldte selv sin triumfbue, der forbinder det moderne og det historiske Paris, for Menneskehedens Triumfbue.

læs mere

Haderslev Domkirke

I Haderslev Domkirke er midterskib og sideskibe omtrent lige høje og dækket af ét stort tag. Dermed er kirken den ældste danske hallekirke.

læs mere

Hammerhus

Hammershus forbliver et mysterium. Hvem byggede borgen på Bornholm?

læs mere

Harsdorffs Hus

Harsdorffs Hus dannede med sine markerede yderfag og afrundede spisestue forbillede for mange københavnske borgerhuse.

læs mere

Hellerup Skole

Alle børn lærer forskelligt. For at understøtte det er Hellerup Skole indrettet fleksibelt med mange forskellige undervisningsmiljøer og -muligheder.

læs mere

Hellige bygninger

I hellige bygninger bliver det tydeligt, at arkitekturens opgave ikke bare er at give os tag over hovedet. Læs her om forskellige religioners hellige bygninger – fra kirker over templer til moskeer.

læs mere

Herlev Sygehus

Amtssygehuset i Herlev udsprang af nye idéer om at organisere undersøgelse og pleje med udgangspunkt i patienten. Kodeordene var fleksibilitet og koncentration.

læs mere

Historicisme

Historicismen er en stil i arkitekturen, der især blev brugt fra ca. 1830 til 1890.

læs mere

Høje Gladsaxe

Høje Gladsaxe er et stort boligområde, som er et vigtigt eksempel på modernistisk arkitektur i Danmark.

læs mere

Hornbækhus

Kay Fiskers Hornbækhus er kulminationen på 1920’ernes store karrebyggeri.

læs mere

Hvilke krav kan man stille til en skolebygning

Hvilke krav kan man stille til en skolebygning Her kan du læse om de forskellige krav, man stiller til skolebygninger. Du kan også læse om forskellige muligheder, som det er vigtigt at overveje, før der bygges. Når en helt ny skole skal opføres – hvad skal man... læs mere

Hvordan opleves arkitektur?

Arkitekturværkerne på sitet kan vurderes ved hjælp af følgende fem kategorier: Form, Funktion, Fantasi, Forståelse og Forbindelse. I beskrivelserne af begreberne finder du en række spørgsmål, du kan vurdere arkitektur med.

læs mere

Ildebrandshuse

”Ildebrandshuse” er navnet på en række typehuse, som blev opført efter særlige regler efter bybranden i København i 1728. Husene på Gråbrødre Torvs sydside ligner derfor hinanden på en række punkter.

læs mere

Industrialisering

Industrialisering Den teknologiske udvikling har haft stor betydning for arkitekturens muligheder. Opfindelsen af nye materialer og nye byggeteknikker har gjort det muligt at bygge højere, hurtigere, bedre – og mere visionært. Industrialiseringen af samfundet betød,... læs mere

Jørn Utzon

Jørn Utzon var en af Danmarks største arkitekter. Han er berømt i hele verden, ikke mindst for sin enestående udformning af Operahuset i Sydney.

læs mere

Kildeskovshallen

Kildeskovshallen anses for at være en af de smukkeste sports- og svømmehaller i dansk efterkrigsarkitektur.

læs mere

Kingohusene

Kingohusene er en sammenhængende perlekæde af ens huse med ugenerte gårdhaver, der indgår i harmoni med landskabet.

læs mere

Københavns Opera

Operaen afslutter den historiske akse, der går fra Marmorkirken over Amalienborg på den anden side af havnen. Indvendigt byder bygningen på både konkylieform og stjernehimmel.

læs mere

Køge Bugt Strandpark

Køge Bugt Strandpark er et stykke planlagt natur, som både beskytter den sjællandske østkyst og giver nye rekreative muligheder for Vestegnens beboere.

læs mere

Koldinghus

Koldinghus fungerede først som grænseværn og siden som kongeslot. En brand efterlod i 1808 slottet i ruiner, men i dag er slottet restaureret med respekt for alle slottets historiske perioder.

læs mere

Kongens Nytorv

Kongens Nytorv er Københavns største torv. Pladsen er anlagt i 1600 tallet med Rytterstatue og parterrehave. Alt sammen som en hyldest til Kongen.

læs mere

Kronborg

I 1400-tallet kontrollerede kongens mænd sejladsen i Øresund fra borgen ved Helsingør.

læs mere

Kunsten

Alvar Aalto har skabt et fleksibelt museum, der kan skifte karakter efter de udstillingstyper, det skal rumme.

læs mere

Lærevejledning

Her er en gennemgang af indholdet på Arksite+, samt en vejledning til, hvordan man kan benytte det i undervisningen.

læs mere

Lejligheder

Lejligheder Her kan du læse om lejligheder, som er en af de mest almindelige boligformer i Danmark. Lejligheder er bolig for mange mennesker. Man har boet i lejligheder siden de gamle romeres tid, og lejlighedsbyggeriet har ændret sig meget gennem tiden. Stilarter i... læs mere

Leon Battista Alberti

Leon Battista Alberti Leon Battista Alberti var en af renæssancens største arkitekter. Han levede fra 1404 til 1472. Ud over at være arkitekt, skrev Alberti også bøger om maleri og arkitektur. Kunsten som læremester Alberti kom fra en velhavende familie fra Firenze.... læs mere

LO-skolen

Med sine småhuse, torve og haver minder LO-skolen om en sydeuropæisk landsby.

læs mere

Louisiana

Louisiana er ikke blot et museum for moderne kunst. Louisiana kombinerer både kunsten, landskabet og arkitekturen.

læs mere

Lys

Lyset spiller en vigtig rolle for den måde, man oplever en bygning på. For at vi kan se en form og et rum, skal der nemlig være lys.

læs mere

Marmorkirken

Fra Marmorkirkens grundsten blev lagt til kirken stod færdig i 1894 skulle der gå næsten 150 år.

læs mere

Martime Ungdomshus

PLOT har skabt et trædæk formet som en bølge, der fungerer som platform for sejlforeningens, sejlklubbens og Holmbladsgadekvarterets børn og unge.

læs mere

Modernismen

Modernismen er perioden fra ca. 1900 til 1970’erne. Dens kendetegn er rene former, lige linjer og flade tage. Bygningerne er formet som kasser, og ofte er der store glasfacader.

læs mere

Munkegarddskolen

Med sine mange lysindfald og adgang til gårdhaver satte Munkegårdsskolen fokus på elevernes trivsel.

læs mere

Nazistisk arkitektur

Her kan du læse om, hvordan man i 30’ernes Tyskland ønskede at demonstrere magt med gigantiske bygningsværker.

læs mere

Nordby på Samsø

Nordby er en af Danmarks bedst bevarede landsbyer med eget gadekær omgivet af smukke gamle bindingsværkshuse.

læs mere

Nordea

Nordeas hovedsæde forbinder med fire glasbygninger omkranset af kobber det historiske Christianshavn med Københavns inderhavn.

læs mere

Nykredit

Med sit store atrium i midten udgør Nykredits hovedsæde, Glaskuben, en port mellem byen og havnen.

læs mere

Nymodernisme

Det er svært at hæfte generelle karakteristika på arkitekturen fra slutningen af det 20. århundrede til i dag.

læs mere

Økolandsbyen Dyssekilde

Beboerne i Dyssekilde stræber efter en økologisk levevis. Både når det gælder miljø, mad, dyr, mennesker – og de huse, de bor i.

læs mere

Østerlars Rundkirke

Bornholms største rundkirke rummede flere funktioner under samme tag og er en enestående repræsentant for dansk middelalderarkitektur.

læs mere

Panum Instittutet

Bag Panum Instituttets brutalistiske ydre er de enorme bygningslegemer klart struktureret til beliggenheden og funktionen.

læs mere

Parcelhus

Parcelhuset er også i dag danskernes foretrukne boform. Byggeboomet i 1960’erne og 1970’erne er siden hen blevet kritiseret, men i dag får parcelhuset endnu en renæssance.

læs mere

Paris – den første moderne monopol

I sidste halvdel af 1800-tallet udviklede Paris sig til at være verdens første metropol. Det betød en fremvækst af nye livsformer og nye persontyper, som skulle finde sig tilrette i den moderne storbys erfaringsrum. De mange indtryk kom i høj grad til udtryk i kunsten og litteraturen.

læs mere

Peterspladsen i Rom

Peterspladsen i Rom er opført af barokkens store arkitekt Giovanni Lorenzo Bernini (1598 -1680) i årene 1656 til 1667.

læs mere

Pladser og byrum

Her kan du læse om, hvilken betydning pladser og byrum har og har haft. Du kan også læse om, hvad der er vigtigt for, at en plads er vellykket.

læs mere

Politigården

Med Københavns Politigård kulminerer nyklassicismen i Danmark. Samtidig sætter bygningsværket punktum for stilarten.

læs mere

Postmodernismen

Postmodernismen er perioden fra ca. 1970’erne til starten af 1990’erne. Dens kendetegn er genbrug af stilarter, citater fra andre bygninger, fravær af betydning, mange farver, alle former og materialer som lige gyldige.

læs mere

Præsentation af produkt

Her er forskellige forslag til, hvordan I kan vise andre, hvad I har lavet. Du kan også finde råd til, hvordan du laver en fremlæggelse for din klasse.

læs mere

Renæssancen

Renæssancen er periode fra ca. 1400-1600. Dens kendetegn er enkle grundplaner, plane flader og lige linjer, lagdelte bygninger, brug af søjler, pilastre og kupler.

læs mere

Rituelle rum

Rituelle rum Går du ind i et klasseværelse og en kirke på samme måde? Næppe. Nogle rum har nemlig en anden virkning på os end andre rum. Det hænger sammen med rummets udformning, der er skabt for at gøre indtryk på os. Nogle rum har en anden virkning på os end andre... læs mere

Rosenborg Slot

Rosenborg Slot blev til over en længere årrække. Alligevel fremstår slottet som en harmonisk helhed i nederlandsk renæssance.

læs mere

Rum

Arkitektur adskiller sig fra maleri og skulptur ved, at du kan gå ind i den. Den har et indre – rummet.

læs mere

Sankt Hans Torv

Fornyelsen af Sankt Hans Torv har skabt en plads. Naturlige elementer som træ, en bølget belægning og placering af en vandkunst har bidraget til at pladsen nu fungerer som et attraktivt Mødested for københavnerne.

læs mere

SAS Royal Hotel

Med sine 20 etager var SAS Royal Hotel det indre Københavns første egentlige højhus. Inspirationen kom fra New Yorks skyskrabere.

læs mere

Socialhistorie

Her kan du læse om, hvordan et socialt engagement særligt har haft betydning for arkitekterne i 1920’erne og 1970’erne.

læs mere

Solbjerg Have

Med Solbjerg Have kombinerede Fællestegnestuen etageboligen med den lave bebyggelse.

læs mere

Sølustvej

Mogens Lassens tre hvide villaer i Klampenborg er inspireret af Le Corbusiers rene funktionalisme.

læs mere

Søndergardsparken

Søndergårdsparken er en parkbebyggelse i Bagsværd. Med sine lave, gule teglstenshuse omgivet af grønne arealer er bebyggelsen et af dansk boligbyggeris højdepunkter.

læs mere

Storbykultur

Hvad er det, der gør det til noget særligt at bo i en storby – på godt og ondt?

læs mere

Strukturalisme

Her kan du læse om, hvordan moderne filosofiske retninger har været med til at præge arkitekturen.

læs mere

Sydney Operahus

Sydney Operahus er ikke blot Jørn Utzons hovedværk. Det er også et af dansk arkitekturs vigtigste bidrag til verdensarkitekturen.

læs mere

Tinggarden

Med fokus på beboerdemokrati udviklede Tegnestuen Vandkunsten boligbebyggelsen Tinggården i samarbejde med en gruppe kommende beboere.

læs mere

Tivoli

Den romantiske forlystelsespark var fra sin åbning i 1843 en publikumssucces. I dag er Tivoli verdenskendt for sin alder og placering midt i storbyen.

læs mere

Torpedohallen

På Holmen i København har Tegnestuen Vandkunsten omskabt en gammel betonhal til luksuriøse ”lofts”. I komplekset har man indtænkt hallens oprindelige konstruktioner.

læs mere

udsmykning

Udsmykningen på og i en bygning kan være der alene for at være dekorativ.

læs mere

Vestersøhus

I Vestersøhus revolutionerede Kay Fisker brugen af altaner. Han rykkede partiet ved altanen tilbage og skabte dermed både større altaner og lysere lejligheder.

læs mere

Villaer og parcelhuse

Villaer og parcelhuse er nogle af de mest almindelige boligformer i dag. Men faktisk er villaen, som vi kender den i dag, en forholdsvis ny type bolig. Det var først fra midten af 1800-tallet, man begyndte at bygge større huse til den enkelte familie. Det hang sammen med, at der på dette tidspunkt skete store ændringer i samfundet. 

læs mere

Virkning

Oplevelsen af hele bygningen er af stor betydning, når du skal beskrive bygningens virkning.

læs mere