Visioner for ny arkitekturpolitik:
Attraktive Livsrammer for Fremtiden

Fra venstre Birthe Urup, Karin Munch, Stine Christiansen, Olmo Ahlmann, Lauge Floris Larsen, Knud Aarup Kappel, Caroline Hahn og Ebbe Lavsen.

Hvordan kan vi få endnu mere værdi ud af de bygninger, der står tomme hen rundt omkring i landet? Skal vi i fremtiden vænne os til at bo på meget mindre plads? Og kan man både få velfungerende byer og samtidig skabe mere natur, der kan styrke biodiversiteten? Fire tegnestuer kommer med deres bud på fremtidens bæredygtige boliger, byer og landskaber. 

Det er ikke nogen nyhed, at vi lever i en brydningstid med mange og store udfordringer. Klimakrisen tvinger byggebranchen, der i dag står for næsten en tredjedel af den samlede danske CO2-udledning, til at tænke i nye baner. Samtidig betyder hensynet til planeten og dens mennesker, biodiversitet og ressourcer, at vi måske skal vænne os til at indrette os på helt andre måder i fremtiden. Men hvordan ser denne fremtid ud? Og hvad skal der til, hvis arkitekturen skal bidrage til den bæredygtige udvikling?

Det undersøger de fire danske tegnestuer Atelier for Byers Rum, Hahn Lavsen, OS Arkitekter og DETBLÅ i demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden. De er inviteret til at vise, hvordan arkitekturen kan være med til at løse nogle af tidens store udfordringer. Konkret vil hver af de fire tegnestuer udvikle et fremtidsscenarie, der sætter billeder på, hvordan danske boliger, byer og landskaber kan se ud i år 2050, hvis vi træffer nytænkende og modige beslutninger for fremtidens arkitektur.

Demonstrationsprojektet er iværksat af ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, der er nedsat af kulturminister Jakob Engel-Schmidt for at give deres anbefalinger til, hvordan en kommende arkitekturpolitik kan se ud. De fire tegnestuers visioner vil fungere som inspiration for ekspertgruppens endelige anbefalinger.

De færdige visioner lanceres oktober 2024. Projektet skabes i samarbejde med Dansk Arkitektur Center.

Mød tegnestuerne

De deltagende tegnestuer kommer med fire forskellige tilgange til, hvordan fremtidens arkitektur og planlægning kan se ud. Fælles for dem er, at de brænder for at bidrage til at skabe en bedre, bæredygtig fremtid.

Atelier for Byers Rum

Atelier for Byers Rum består af tegnestuens grundlægger Knud Aarup Kappel og arkitekt Lauge Floris Larsen. Tegnestuen specialiserer sig i udvikling af helheds-, by- og bebyggelsesplaner og tager altid udgangspunkt i det enkelte steds specifikke træk og muligheder. Læs mere om Atelier for Byers Rum her.

Hahn Lavsen

Den Thy-baserede tegnestue Hahn Lavsen er stiftet i 2019 af Caroline Hahn og Ebbe Lavsen. Stifterne har begge flere års erfaring med transformation og restaurering, og i deres arbejde med både ældre bygninger og nybyggeri anvender de deres viden inden for traditionelle materialer og byggeskik. Følg med hos Hahn Lavsen her.

OS Arkitekter

OS Arkitekter er stiftet af arkitekterne Stine Christiansen og Olmo Ahlmann. For OS Arkitekter hænger natur og arkitektur uløseligt sammen. I deres projekter arbejder de på tværs af skala med en helhedsorienteret tilgang til byen, bygningen og landskabet. Læs mere om OS Arkitekter her.

DETBLÅ

DETBLÅ er grundlagt i 2020 ved Birthe Urup og Karin Munch. DETBLÅ udvikler arkitektur, landskaber og byer. Tegnestuen arbejder ud fra overbevisningen om, at alt kan og skal tænkes ind i en helhed med respekt for stedets kvalitet, i et fagligt felt mellem behandling af kulturarv og traditioner og udvikling af løsninger til det logiske og praktiske. Følg med hos DETBLÅ her.

Om ekspertgruppen for national arkitekturpolitik

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik er nedsat af kulturminister Jakob Engel-Schmidt til at udarbejde en række anbefalinger til, hvad en ny national arkitekturpolitik bør indeholde. Ekspertgruppen består af førende danske fagpersoner fra feltet arkitektur og byplanlægning, herunder blandt andre Pil Høyer Thielst, partner i Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Lene Dammand Lund, rektor på Det Kongelige Akademi og Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening.

Helle Søholt, adm. direktør i Gehl Architects og talsperson for ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, fortæller om projektet:

”Med demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden ønsker ekspertgruppen at sætte fokus, hvordan vi kan bygge, renovere og planlægge med respekt for jordens begrænsede ressourcer og for mennesker og alt levende. Derfor har vi inviteret nogle af dansk arkitekturs nytænkende stemmer til at udvikle radikale og inspirerende bud på, hvordan vores fysiske omgivelser kan se ud i fremtiden, hvis vi tillader os at være ambitiøse på fagets vegne.”