Er det bæredygtigt?

Sted

Israels Plads, Vendersgade

Indgangen til pladsen mod Torvehallerne

Fag

Almen Studieforberedelse, Billedkunst, Biologi, Design og Arkitektur, Design, Geovidenskab, Historie, Innovation, Geografi og Samfundsfag.

Varighed

2 timer

Klassetrin

Ungdomsuddannelser

Pris

875 DKK
– inkl. elev- og lærervejledning

Undersøg og vurdér den fascinerende nye arkitektur i Indre By.

Interesserer du dig for bæredygtighed, klima og innovativ tænkning? Og vil du gerne vide mere om, hvordan man arbejder med langtidsholdbarhed, mangfoldighed og byens rum i moderne byplanlægning? Så tag med på bevidsthedsdannende byvandring i Københavns Indre By, hvor vi går på opdagelse i ny arkitektur og vurderer arkitekturens bæredygtighed ud fra det visuelle værktøj Bæredygtighedsrosetten!

Er det bæredygtigt? er en fængende og lærerig undervisningsoplevelse, hvor dine elever stifter bekendtskab med bæredygtig byudvikling og innovative løsninger. Samlet drager I med DACs underviser ud på en opsøgende byvandring, hvor dine elever undersøger og vurderer fem forskellige nyere byggerier og byrum i Indre By. Forløbet består også af et før- og efterarbejde, hvor de unge sætter sig ind i tankesættet bag bæredygtig byudvikling og laver deres egen lokale byvandring med fokus på bæredygtighed i skolens nærmiljø.

På byvandringen med DAC inddeler vi din klasse i grupper på max. fem elever, som undervejs skal kortlægge og indsamle informationer om bygningsværkerne. Vi gennemgår i fællesskab begrebet bæredygtighed og udfordrer de unge og deres nyerhvervede viden – bl.a. ved hjælp af en forenklet udgave af Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj, Bæredygtighedsrosetten. Rosetten er trykt på et stort tæppe, hvorpå dine elever skal placere pointbrikker for at vurdere de udvalgte byrum og bygningers bæredygtighed ud fra sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.

Undervejs diskuterer vi bæredygtighed, såsom: Hvordan kan havvandskøling og Bæredygtighedsrosetten være med til at bane vejen for en grøn og bæredygtig udvikling i København? Og hvordan kan Klimaplanen fungere som et hjælpende kort på hånden, når vi udvikler by?

Er det bæredygtigt? vil give dine elever redskaber til at forstå og debattere bæredygtig byudvikling og de bæredygtige visioner, der arbejdes med i København. Den nye indsigt vil klæde de unge på til at tage kritisk stilling til de byrum, de bevæger sig i, og inspirere dem til at påvirke fremtidens byer.

 

 

Under forløbet arbejder vi med

  • bæredygtig byudvikling – diskussion, undersøgelse, vurdering og evaluering
  • Bæredygtighedsrosetten – Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj
  • forberedende læsning om bæredygtighedsbegrebet, bæredygtige byer og Klimaplanen
  • efterfølgende bæredygtig byvandring i skolens nærmiljø

FØR byvandringen med DAC

skal du og din klasse læse – og gerne diskutere – en række artikler om bæredygtige byer, bæredygtighedsbegrebet, Bæredygtighedsrosetten og Klimaplanen KBH 2025.

EFTER byvandringen med DAC

har dine elever mulighed for at lave deres egen bæredygtige byvandring i skolens lokalområde og overføre de værktøjer og den viden, de har tilegnet sig, til eget hverdagsmiljø.

Før- og efterarbejdet kan fylde mellem 2-4 lektioner eller mere.

Er det bæredygtigt? kan indgå i et længerevarende forløb, eksempelvis i samarbejde med andre fag, såsom Almen Studieforberedelse, Billedkunst, Biologi, Design og Arkitektur, Design, Geovidenskab, Historie, Innovation, Naturgeografi og Samfundsfag.

Materialer til lærerens før- og efterarbejde

Elevvejledning
Lærervejledning
Hvad er bæredygtighed
Klimaplanen KBH 2025
Brundtland rapporten
Europas Grønne Hovedstad 2014

Læringsmål

Undervisning i bæredygtighed er en del af bekendtgørelserne for HF, HHX, HTX og STX. Her hedder det, at eleverne skal lære “at forholde sig reflekterende og ansvarligt i forhold til deres omverden.” Samt at ”Uddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.”

I læreplanen for Geovidenskab står der, at eleverne skal kunne ”forholde sig til problemstillinger vedrørende bæredygtighed…”

Er det bæredygtigt? opfylder følgende læringsmål:

Eleverne kan

  • tilegne sig viden om bæredygtige byer og bæredygtighedsbegrebet ved læsning og diskussion af tekster
  • foretage undersøgelse af en bygning eller et byrums bæredygtighed
  • bedømme en bygning eller et byrums bæredygtighed ved hjælp af redskabet Bæredygtighedsrosetten
  • debattere bæredygtighed
  • tage kritisk stilling til emner, der vedrører byernes fremtid
  • på egen hånd tage på bæredygtig byvandring i skolens nærmiljø og vurdere udvalgte bygninger og byrums bæredygtighed