Er det bæredygtigt?

Sted

Mødested: Skuespilhusets nordøstlige indgang
En rute på Ca. 3,5 km
Byvandringen ender ved BLOX

Fag

Dansk, Billedkunst, Design og Arkitektur, Geovidenskab, Naturgeografi, Historie, Innovation og Samfundsfag.

Varighed

2,5 time

Klassetrin

Ungdomsuddannelser

Pris

975 DKK

Undersøg og vurdér den fascinerende arkitektur i inderhavnen.

Interesserer du dig for bæredygtighed, klima og innovativ tænkning? Og vil du og din klasse gerne vide mere om, hvordan man arbejder med langtidsholdbarhed, mangfoldighed og byens rum i moderne byplanlægning? Så tag med på bevidsthedsdannende byvandring i Københavns inderhavn, hvor vi går på opdagelse i byen og vurderer arkitekturens bæredygtighed.

Er det bæredygtigt? er en fængende og lærerig undervisningsoplevelse, hvor dine elever stifter bekendtskab med bæredygtig byudvikling og innovative løsninger. Samlet drager I med DACs underviser ud på en opsøgende byvandring, hvor dine elever undersøger og vurderer fem forskellige nyere byggerier og byrum langs Københavns havn.

På byvandringen med DAC, kommer eleverne i grupper til at kortlægge og indsamle informationer om bygningsværkerne. Vi gennemgår i fællesskab begrebet bæredygtighed og udfordrer de unge og deres nyerhvervede viden.

Er det bæredygtigt? vil give dine elever redskaber til at forstå og debattere bæredygtig byudvikling og de bæredygtige visioner, der arbejdes med i København. Den nye indsigt vil klæde de unge på til at tage kritisk stilling til de byrum, de bevæger sig i, og inspirere dem til at påvirke fremtidens byer.

FØR byvandringen med DAC

Er det en fordel at din klasse har læst en række artikler om bæredygtighedsbegrebet, Brundtlandrapporten, samt udvalgte dele af Københavns kommunes handlingsplan for verdensmålene. Dyk ned i specifikke verdensmål, f.eks. nr. 6: Rent vand og sanitet, nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 13: Klimaindsats, nr. 14: Livet i vand, nr. 15: Livet på land oa. for at forstå konkrete projekter, der kan bidrage til verdensmålene.

EFTER byvandringen med DAC

… har dine elever mulighed for at lave deres egen bæredygtige byvandring i skolens lokalområde og overføre de værktøjer og den viden, de har tilegnet sig, til eget hverdagsmiljø.

Er det bæredygtigt? kan indgå i et længerevarende forløb, eksempelvis i samarbejde med andre fag, såsom Almen Studieforberedelse, Billedkunst, Biologi, Design og Arkitektur, Design, Geovidenskab, Historie, Innovation, Naturgeografi og Samfundsfag.

Læringsmål

Undervisning i bæredygtighed er en del af bekendtgørelserne for HF, HHX, HTX og STX. Her hedder det, at eleverne skal lære “at forholde sig reflekterende og ansvarligt i forhold til deres omverden.” Samt at ”Uddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.”

I læreplanen for Geovidenskab står der, at eleverne skal kunne ”forholde sig til problemstillinger vedrørende bæredygtighed…”

 

Formål

Overordnet
  • At fremme læring om arkitektur, byggeri og byudvikling hos eleverne, med et særligt fokus på begrebet bæredygtighed.
  • Forstå begrebet bæredygtighed og de forskellige tilgange til begrebet i en bymæssig kontekst.
  • Få redskaber til at debattere og danne sig en mening om arkitektur og bæredygtigt byggeri
Specifikt
  • Aktivere den viden om bæredygtighed som eleverne har erhvervet sig.
  • At invitere til en kritisk stillingtagen til emner, der vedrører byens fremtidige udvikling.
  • At gøre eleverne bekendte med bæredygtighedstrekanten og få dem til at anvende den i praksis.
  • Aktivere og udfordre den viden om bæredygtighed som eleverne har læst om forinden
  • Gennem et sansebaseret møde med bygninger og byrum at gøre sig egne registreringer til videre arbejde med arkitektur og bæredygtighed.