Vores bæredygtige by

Sted

Dansk Arkitektur Center

Varighed

2,5 timer (der skal påregnes førarbejde – 2 lektioner – inden besøget)

Klassetrin

7. – 10. klasse

Pris

975 DKK

Begrænset antal forløb.

Over 70% af verdens CO2-udledning kommer fra byerne. CO2-udledningen skaber globalopvarmning og klimaforandringer, der rammer byerne som klimaudfordringer i form af oversvømmelser, jordskælv og orkaner.

Byerne er ikke planlagt til at være robuste overfor klimaudfordringerne. Det resulterer i ødelæggelser, økonomisk nedtur og i værste fald tabte menneskeliv. Der er derfor nok at tage fat på, hvis vi skal løfte den bæredygtige udvikling i en positiv retning. Men hvis byerne er en del af problemet, er de også en del af løsningen.

Med det tværfaglige undervisningsforløb “Vores bæredygtige by” opnår eleverne erfaring med at arbejde med Verdensmål 11, de får blik for mulige løsninger og en forståelse for egen handlemuligheder. De arbejder gennem en designproces og konkretisere deres egen idéer og løsninger i modelarbejde ind i en større bymodel.

Forløbet er målrettet elever i udskolingen med faget dansk, håndværk og design og geografi. Forløbet fokuserer særligt på elevernes bæredygtige erkendelser og erfaringer med arkitektur.

  • Eleverne opnår indsigt i byernes betydning for vores fælles bæredygtige udvikling
  • Eleverne arbejder analyserende, problemløsende og skabende
  • Eleverne bliver introduceret til konkrete metoder og autentiske løsninger
  • Eleverne opnår bæredygtige erkendelser og et konkret sprog til at kunne handle bæredygtigt i egen hverdag

OBS: Vær opmærksom på at forløbet ikke kan gennemføres uden forberedelse forud for besøget i DAC. Forberedelsesmateriale kan downloades her: