Dansk Arkitektur Center

Eva Fabricius

(Barsel) Teamleder for Strategisk Byledelse og Senior projektleder
+45 5166 0084

Eva er ansvarlig for projekter og professionelle netværk i Dansk Arkitektur Center, der relaterer sig til byer, byudvikling og byggebranchen. Et af disse netværk er masterclass programmet Strategisk byledelse for kommunale topledere.

Eva har i mange år beskæftiget sig med aktiviteter i forbindelse med klimatilpasning og bæredygtighed bl.a. den internationale videnplatform Bæredygtige Byer™, udstillingen Regnen Kommer og udgivelsen “Fra plan til handling – klimatilpasning”, hvor hun har sikret den faglige retning og samfundsmæssige relevans i projekterne.

Eva har derudover haft ansvar for bl.a. nationale og internationale aktivitetsprogrammer såsom den internationale arkitektkonkurrence EUROPAN (som sekretariatsleder for EUROPAN Denmark) samt projekter for IFHP (International Federation for Housing and Planning).

Eva Kirstine Fabricius er cand.soc med fokus på byplanlægning og er uddannet arkitekt-ingeniør. Hun har arbejdet 3 år i Holland som arkitekt med fokus på byplaner, boliger, institutioner og erhvervsbygninger. Eva er erfaren i udvikling, afholdelse og facilitering af faglige seminarer, konferencer og workshops i Danmark og udland og i at formidle komplekse budskaber gennem bl.a. oplæg og artikler til såvel et fagligt publikum som et kulturpublikum.