Strategisk
Byledelse

Strategisk Byledelse er det førende efteruddannelsesforløb for kommunale topchefer. Her får du inspiration, netværk og værktøjer der skal til for at lykkes.

Med Strategisk Byledelse møder du nogle af de dygtigste beslutningstagere, strateger, rådgivere og byudviklere i Danmark og internationalt. Strategisk Byledelse er kompetenceudviklingsforløb for kommunale direktører, fagchefer og politikere med et mål om at styrke kompetencen til at udvikle og lede byer. Vi dykker ned i danske og internationale cases, analyseredskaber og strategiske greb til løsning af de udfordringer og muligheder, som danske kommuner står over for.

Kontakt seniorprojektleder Lars Fjendbo Møller direkte for mere information: lfm@dac.dk, eller på telefon: 4045 6299

Forløb

Strategisk Byledelse har eksisteret siden 2011 og udbydes til kommunale politikere, direktører og fagchefer. I alt har 250 kommunale ledere fra næsten alle landets kommuner deltaget. Resultaterne viser at deltagelsen skaber bedre ledere, stærkere faglige netværk og et fælles sprog blandt deltagerne og på tværs af kommunerne. Bedre ledelse giver bedre velfærd for borgerne og et mere velfungerende og robust Danmark.

Vi udbyder følgende nye forløb efter sommerferien med opstart i vinteren 2021/2022:

  • DIR: 3-årigt forløb for kommunale direktører
  • FAG: 1-årigt forløb fagchefer
  • KOM: Fleksibelt forløb for kommunale politikere
  • DIR Master: 1-årigt forløb for direktører, der tidligere har deltaget på DIR
  • FAG Master: 1-årigt forløb for fagchefer, der tidligere har deltaget på FAG

Du kan finde programbeskrivelserne her på siden fra starten af august 2021.

Hvorfor er strategisk byledelse vigtigt?

Klimaforandringer, demografiske forandringer, ændringer i erhvervsudvikling og mobilitet, uddannelse, beskæftigelse, tiltrækning af investeringer, befolkningsvækst og -nedgang – danske kommuner står overfor mange forskelligartede opgaver og udfordringer.

Strategisk byledelse handler om at få blik for de mange forskellige områder og udfordringer, forstå deres indbyrdes afhængigheder og få redskaber til at navigere imellem dem. Det handler om at skabe en samlet og langsigtet vision, som kan fungere som det styrende bagtæppe for de utallige beslutninger der tages, for at få en by eller et område til at udvikle sig og lykkes.

Hvorfor skal du deltage?

Den kommunale topledelse spiller en helt afgørende rolle for at skabe den forandring der skal til, for at politikere, forvaltninger og et omfangsrigt netværk af samarbejdspartnere er gearet til at håndtere byudviklingens udfordringer.

Opgaven kan ikke løses alene med specialviden. Det er afgørende, at der tænkes og arbejdes på tværs, og det er ofte sværere i praksis end i teorien. Med Strategisk Byledelse får du både viden og en dybere forståelse af de dynamikker, der er på spil i byudviklingen. Det handler om, hvordan man i det hele taget griber byudviklingen holistisk an, så det er med til at løfte kommunens udvikling.