Strategisk
Byledelse

Aarhus Havnebad

Foto: Rasmus Hjortshøj

Strategisk Byledelse er det førende efteruddannelsesforløb for kommunale topchefer. Her får du inspiration, netværk og værktøjer der skal til for at lykkes.

Med Strategisk Byledelse møder du nogle af de dygtigste beslutningstagere, strateger, rådgivere og byudviklere i Danmark og internationalt. Strategisk Byledelse er kompetenceudviklingsforløb for kommunale direktører, fagchefer og politikere med et mål om at styrke kompetencen til at udvikle og lede byer. Vi dykker ned i danske og internationale cases, analyseredskaber og strategiske greb til løsning af de udfordringer og muligheder, som danske kommuner står over for.

Læs mere om Strategisk Byledelses betydning for danske kommuner.

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt seniorprojektleder Lars Fjendbo Møller: lfm@dac.dk / 4045 6299 eller Bjarne E Jensen: bej@dac.dk / 2481 1492 direkte for mere information.

Forløb

For direktører

Hold 9
Opstart: 11. november
Fuldt booket. Venteliste.

Læs mere

For kommunalpolitikere

Kort forløb for politiske udvalg
Opstart: Fleksibelt
Løbende tilmeldingsfrist

Læs mere

For fagchefer

Hold 6
Opstart: 11. maj
Fuldt booket. Venteliste.

Læs mere

Hvorfor er strategisk byledelse vigtigt?

Klimaforandringer, demografiske forandringer, ændringer i erhvervsudvikling og mobilitet, uddannelse, beskæftigelse, tiltrækning af investeringer, befolkningsvækst og -nedgang – danske kommuner står overfor mange forskelligartede opgaver og udfordringer.

Strategisk byledelse handler om at få blik for de mange forskellige områder og udfordringer, forstå deres indbyrdes afhængigheder og få redskaber til at navigere imellem dem. Det handler om at skabe en samlet og langsigtet vision, som kan fungere som det styrende bagtæppe for de utallige beslutninger der tages, for at få en by eller et område til at udvikle sig og lykkes.

Strategisk Byledelse har eksisteret siden 2011 og udbydes til kommunale politikere, direktører og fagchefer. I alt har 600 kommunale ledere fra næsten alle landets kommuner deltaget. Resultaterne viser at deltagelsen skaber bedre ledere, stærkere faglige netværk og et fælles sprog blandt deltagerne og på tværs af kommunerne. Bedre ledelse giver bedre velfærd for borgerne og et mere velfungerende og robust Danmark.

Hvorfor skal du deltage?

Den kommunale topledelse spiller en helt afgørende rolle for at skabe den forandring der skal til, for at politikere, forvaltninger og et omfangsrigt netværk af samarbejdspartnere er gearet til at håndtere byudviklingens udfordringer.

Opgaven kan ikke løses alene med specialviden. Det er afgørende, at der tænkes og arbejdes på tværs, og det er ofte sværere i praksis end i teorien. Med Strategisk Byledelse får du både viden og en dybere forståelse af de dynamikker, der er på spil i byudviklingen. Det handler om, hvordan man i det hele taget griber byudviklingen holistisk an, så det er med til at løfte kommunens udvikling.

Hvem står bag?

Strategisk Byledelse er et partnerskab mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) og den filantropiske forening Realdania. Dansk Arkitektur Center (DAC) er udvikler og operatør.

Som noget nyt bliver Strategisk Byledelse suppleret af et følgeforskningsprogram, hvor et team af forskere systematisk følger programmet. Ambitionen er at lære af, hvordan deltagerne omsætter viden til handling og spreder denne viden til flere. Der gennemføres desuden en formidlingsindsats gennem artikler og podcasts, sådan at langt flere end de der kan deltage i forløbene har mulighed for at trække på viden om strategisk byledelse. Allerede nu kan podcastserien om Strategisk Byledelse lyttes til via fx iTunes og Spotify eller afspilles direkte på www.dac.dk/podcasts