Borgere i ti byer former fremtiden

Det er ikke blot en høring om placeringen af en cykelsti. Det er fremtidens Danmark, det handler om, når borgere, erhvervsliv og politikere i ti danske byer fra 12. maj mødes for at komme med bud på, hvad fremtiden kræver af handlinger nu. Fire nyudviklede fremtidsscenarier for Danmarks byer og byregioner tvinger borgere og politikere i Ringkøbing-Skjern til at forholde sig til scenarier, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune eksempelvis er omdannet til vindmølle- og landbrugslaboratorium.

Som en del at et stort offentligt/privat scenarieprojekt kaldet DK2050, drevet af Dansk Arkitektur Center, har ti danske kommuner inviteret lokale borgere og erhvervsliv til at drøfte kommunens fremtid. Vilkåret er en grøn omstilling af Danmark frem mod 2050 og udfordringen er, at der er flere mulige fremtider: Kører vi alle kun på cykel og i førerløse biler, er der store statslige investeringer i grøn teknologi, er nye former for fællesskaber dukket op? Eksperter og fremtidsforskere har analyseret sig frem til fire mulige fremtider for Danmark, som alle stiller danske kommuner, regioner og stat over for en række dilemmaer.

 

Hvordan er livet i Ringkøbing-Skjern i år 2050?

Den 12. maj mødes 40 borgere og lokale erhvervsdrivende med lokalpolitikere i Ringkøbing-Skjern for at drøfte de udfordringer, kommunen står over for frem mod år 2050. Hvad kan Ringkøbing-Skjern gøre for ikke at ende i et scenarie, hvor virksomheder lukker og kommunen nedlægges?

– Vi gør allerede rigtig meget for at skabe vækst og udvikling i kommunen – også på den lange bane. Vi går forrest i Danmark, hvad angår landvindmøller, og har generelt høje ambitioner på energiområdet, hvor vi arbejder på at være 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Men vi skal selvfølgelig benytte os af den viden, der er tilgængelig om globale trends, og som er udgangspunktet for de fire scenarier, som projektet tegner for Danmark i 2050. For os lokale politikere er det ikke blot en øvelse i at være meget fremsynede, men også i at være modige. Nogle af de billeder, eksperterne tegner for fremtiden, ser meget dystre ud for områder som vores, derfor skal vi turde træffe de rette beslutninger i dag, siger borgmester i Ringkøbing-Skjern, Iver Enevoldsen.

 

Fra høring til tidlig dialog

Det er et demokratisk problem, når borgerne ikke føler sig tiltrækkeligt involveret i byens udvikling. Det skriver tænketanken Byen 2025 i deres aktuelle rapport “Fællesskaber i forandring”. DK2050 involverer borgere, erhvervsliv og politikere i en kvalificeret debat om fremtidens Danmark ved at udvikle fire fremtidsscenarier, som de kan diskutere konsekvenserne af.

-Vi skal væk fra, at vi først inviterer danskerne med i løsningsfasen, hvor en beslutning allerede er truffet. Eksempelvis om bygning af en ny skole, et nyt kulturhus eller om placeringen af en cykelsti. Borgerne skal være med tidligt, så vi får deres input allerede i den indledende fase. Det er DK2050 et stærkt eksempel på. Når borgere og andre interessenter i Ringkøbing-Skjern mødes med deres lokalpolitikere for at drøfte fremtidens by, så er de med der, hvor det handler om at turde se på fremtidens muligheder og ikke mindst handle nu, udtaler kulturminister Marianne Jelved.

 

Mere end et borgermøde

Fællesskabet om byernes og byregionernes udvikling folder sig også ud på den digitale platform tagdel.dk, hvor alle før, under og efter de lokale dage kan komme med forslag og debattere de udfordringer, byerne står over for.

Det er jo borgere og erhvervsliv, der ved, hvordan det er at bruge byen. Der er ingen tvivl om, at brugen af en digital platform til borgerinddragelse kan gøre to essentielle nye ting. For det første kan det tiltrække nogle andre de dem, der sædvanligvis dukker på til et borgermøde. For det andet kan det mobilisere en energi, fordi folk kan gå til det når det passer dem og reelt kan gå i dialog med hinanden, kommune og arkitekter osv., siger Per Zwinge, afdelingsleder i Rambøll og ekspert i stakeholder- og borgerinvolvering.

I Ringkøbing-Skjern er det lokale erhvervsliv også inviteret med til at diskutere kommunens fremtid.

– Vi forventer og er efterhånden vant til, at kommunen inddrager erhvervslivet i planlægningen. Og jeg hilser det bestemt velkomment, at både erhvervslivet og alle borgere nu kan deltage i debatten om, hvilke beslutninger der skal tages i dag, for at vores kommune – og Danmark – udvikler sig i en retning, der også gavner områder som vores frem mod år 2050, siger Kim Rune Brarup, statsautoriseret revisor og formand for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Vestjysk Lederforum.

 

Opråb til Folkemødet

Borgernes ideer og drøftelser munder ud i en række opråb til deres lokalpolitikere og til de debatter om fremtidens Danmark, der skal foregå på Folkemødet på Bornholm i Dansk Arkitektur Centers telt på Kampeløkke Havn i juni 2014.

FAKTA om DK2050

DK2050 udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center (DAC) i et partnerskab med Realdania og den danske stat ved Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

De ti deltagende kommuner er Aalborg, Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg, Fredericia, Middelfart, Odense, Kalundborg, Høje-Taastrup og København.

Tre regioner deltager: Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Rambøll og Grundejernes Investeringsfond er partnere i projektet, og DAMVAD samt Kairos Future er analysepartnere.