Fremtidens byer til debat i Aarhus

I dag mødes ti danske byer og fem eksperter i Aarhus for at drøfte grøn udvikling af byer og regioner i Danmark. Arrangementet er en del af projektet DK2050, der er drevet af Dansk Arkitektur Center. Formålet er at udvikle scenarier for, hvordan danskernes by-, arbejds- og familieliv kan se ud om 30-40 år.

I disse år har stort set alle danske byer og regioner fokus på at tiltrække borgere og arbejdspladser og på at skabe en grøn og bæredygtig udvikling. Der er dog stor forskel på de udfordringer, som politikere og byplanlæggere står over for i forskellige kommuner, og generelt er der et markant behov for at kunne træffe de nødvendige langsigtede beslutninger på et oplyst og kvalificeret grundlag.

På den baggrund har Dansk Arkitektur Center sammen med blandt andet fire ministerier, 10 kommuner, tre regioner og Realdania søsat projektet DK2050. Det er et offentligt-privat samarbejdsprojekt, der har til formål at udvikle fire konkrete scenarier for bæredygtig byudvikling frem mod 2050.

Ambitionen med projektet er, at disse scenarier dels kan fremmane en national debat om grøn byudvikling og dels tjene som inspiration og vidensgrundlag for beslutningstagere på både nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Arrangementet i Aarhus – der går under titlen ‘Camp 2′ – afvikles hele dagen i dag i Turbinehallen. Det åbnes af Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard, og til stede vil være repræsentanter fra de deltagende kommuner og regioner samt fem eksperter, der vil angribe temaet ud fra forskellige vinkler.

Vigtigt at turde tænke langsigtet

En af eksperterne er Søren Brøndum. Han er direktør i Rambølls transportdivision og vil blandt andet benytte muligheden til at gøre opmærksom på vigtigheden af at turde træffe markante, langsigtede beslutninger, når det gælder løsninger inden for transport og infrastruktur.

“Det handler om at tænke langsigtet frem mod 2050, fordi store strukturændringer er længe undervejs og holder længe. Byerne ændrer sig således langsomt, og derfor skal beslutninger tages og strategierne formes i god tid. Det er afgørende at udbygge den kollektive transport for at skabe en attraktiv by, men løsningen er samarbejde og integration mellem transportformerne,” siger Søren Brøndum, direktør i Rambølls transportdivision.

De øvrige eksperter, der skal belyse fremtidens byudvikling fra forskellige vinkler, er:

  • Byregional udvikling: Mark Lorenzen, Professor CBS
  • Energi: Brian Vad Mathiesen, Professor, Aalborg Universitet
  • Grøn omstilling: Thomas Færgemann, Direktør, CONCITO
  • Smart cities: Mirko Presser, Forsknings- og Innovationschef, Smart City Lab, Aarhus

DK2050 udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center i et partnerskab med Realdania og Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Ti kommuner deltager i projektet: Aalborg, Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg, Fredericia, Middelfart, Odense, Kalundborg, Høje-Taastrup og København. Byerne er udvalgt, fordi de er frontløbere inden for bæredygtig og strategisk byudvikling bredt fordelt i Danmark. Foruden byerne deltager også Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Rambøll og Grundejernes Investeringsfond er partnere i projektet og vil løbende bidrage til udviklingen.

DAMVAD og Kairos Future er analyse- og scenariepartner, og de står for udarbejdelsen af scenarier.