En udstilling, der vejer en hel elefant og har rejst 3.000 km

Udstillingen ’Art of Many and The Right to Space’ blev vist i Dansk Arkitektur Center (DAC) d. 7. juli – 1. oktober.

“Med denne udstilling vil vi gerne vise, at de danske arkitekter hver dag og hele tiden tager en masse små kampe for at hæve barren for god arkitektur og dermed øger livskvaliteten for den brede, danske befolkning. Det gør de ved konstant at udfordre sig selv og omgivelserne og ved ikke bare at løse, men løfte opgaverne. I Danmark udmærker arkitekterne sig ved at insistere på at udvide rammerne for, hvad der kan lade sig gøre i næsten hvert eneste projekt – og det er den danske front,” siger Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer Lindhardt.

Med mere end 130 arkitekturmodeller ‘Art of Many and The Right to Space’ fyldte det DAC fra kælder til kvist og gav de besøgende et fascinerende indblik i, hvad det er, der gør dansk arkitektur unik og efterspurgt i udlandet.

Biennalen er den mest betydningsfulde arkitekturevent, hvor lande fra hele verden udstiller deres bud på et specifikt tema. Hvor biennalen præges af internationale gæster, åbnede udstillingen,  sig op for et dansk publikum, som vi kunne genkende bygninger, såsom biblioteker, hospitaler og børnehaver fra deres hverdag. Samtidig fik man et nyt blik på, hvad det er, der gør dem til noget særligt.

Sæt mennesket i centrum!

‘Art of Many and The Right to Space’ stillede skarpt på, hvordan danske arkitekter, sammen med planlæggere, politikere og bygherrer i deres daglige arbejde fornyer den danske tradition for at tænke og bygge samfund og samfundsinstitutioner med mennesket i centrum.

I dansk arkitektur skabes der ikke bare arkitektoniske fyrtårne og prestigeprojekter til de få eller en standardiseret og masseproduceret bygningsmasse for de mange. Tværtimod arbejder danske arkitekter med at skabe byrum, hospitaler, almene boliger, uddannelsesinstitutioner, børnehaver, arbejdspladser etc., som kommer fællesskabet til gode og skaber nye rumlige fortolkninger af det danske demokrati og samfund.
Arkitekt Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer Lindhardt Weiss er kuratorer af udstillingen.

Byen er en kampplads

I udstillingen kunne man også opleve en af de helt store fortalere for humanistisk arkitektur, professor Jan Gehl, i en stor videoinstallation. Gehls arbejde, gennem 50 år, som kritiker og fortaler for hensynet til mennesket i arkitekturen er omdrejningspunkt for en diskussion af retten til byens rum. Jan Gehl har været med til at sætte humanismen på dagsordenen – også uden for Danmark med projekter i bl.a. New York, Moskva, Sydney og London.

Oplev bygningerne 1:1

I forbindelse med udstillingen inviterede Dansk Arkitektur Center indenfor i nogle af de bygningsværker, der er med i udstillingen. Under ‘På Stedet’ arrangementerne giver arkitekterne bag bygningerne et eksklusivt indblik i tankerne og idéerne bag projekterne.

Dansk Arkitektur Center er af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projektet er støttet af Realdania, Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Dreyers Fond og Ny Carlsberg Fonden.

Udstillingen var udviklet i tæt samarbejde med Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur. ‘Art of Many and The Right to Space’ er kurateret af Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss. Visningen i Dansk Arkitektur Center er støttet af Realdania.

Udstillingens 5 dagsordner

Udstillingens mange projekter var opdelt i fem forskellige dagsordener. Gennem film giver kuratorerne en introduktion til hver dagsorden.

Om udstillingen

Art of Many and The Right to Space‘ blev vist fra d. 7. juli til d. 1. oktober på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Til udstillingen kobler sig en række arrangementer bl.a. På Stedet events samt talks med Jan Gehl, Kristoffer Lindhardt Weiss og Boris Brorman Jensen.

1.    Beyond Luxury

Velstand og forbrug er tæt forbundet og er med til at udpine vores begrænsede ressourcer. Arkitekturen må omdefinere luksus for at sikre livskvalitet i det 21. århundrede.

 2.    Designing Life

At forme menneskelig adfærd er en del af arkitekturens DNA. Fra tætbefolkede byer til børnehaver bør arkitekter og planlæggere udforske, hvordan arkitektur påvirker vores liv.

3.    Claiming Space

Generøse offentlige rum er ikke ekstravagante. At skabe plads til offentligt liv, hvor der ikke er noget, handler om at sætte mennesker først og forfølge idealet om et åbent samfund.

4.    Exit Utopia

Modernismens ideologi stræbte efter fuld kontrol over både samfund og natur. Det slog fejl. I dag formes fremtiden af nye alliancer mellem mennesker, byggeri og natur.

5.    Pro Community

Når mennesker organiserer sig og kræver indflydelse, sætter de verden i bevægelse. Fremtiden formes af stærke fællesskaber.

Om udstillingen

‘Art of Many and The Right to Space’ blev vist fra d. 7. juli til d. 1. oktober på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Til udstillingen koblede en række arrangementer sig på bl.a. På Stedet events samt talks med Jan Gehl, Kristoffer Lindhardt Weiss og Boris Brorman Jensen.

Pressefotos

Find pressefotos her

Fakta om La Biennale di Venezia

  • Er verdens største internationale arkitekturbegivenhed – med mere end 60 pavilloner
  • Den første officielle arkitekturbiennale i Venedig blev afholdt i 1980
  • Kurator for Biennalen i 2016 var den chilenske arkitekt Alejandro Aravena og temaet var ‘Reporting from the Front’

Læs mere om La Biennale di Venezia her