Japansk arkitektur i ét med naturen

Forestil dig en bygning, der ikke er afhængig af at få tilført lys, elektricitet eller vand. En bygning, der er selvforsynende og i balance med naturen. Det er den slags bygninger, der har gjort arkitekt Hiroshi Sambuichi til det store navn i japansk arkitektur. I forbindelse med fejring af 150-året for de dansk-japanske diplomatiske relationer præsenterer Dansk Arkitektur Center for første gang en solo-udstilling med Sambuichi.

“Det er en stor ære at få lov til at udfolde Sambuichis komplekse virke for et dansk publikum. Dansk design og arkitektur har historisk haft en nær tilknytning til det japanske og vice versa – der er mange fælles referencer i forhold til den rene og enkle æstetik, respekten for naturen etc. Med fejringen af 150-året for det dansk-japanske samarbejde, vil vi gerne udforske nærmere, hvad det er, at japansk arkitektur og kultur kan bidrage med til det danske samfund” Tanya Lindkvist, programchef LIFE, Dansk Arkitektur Center

Den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichis arkitektur drives af naturens kræfter – af bevægelserne i vand, luft og lys. Hans lavteknologiske tilgang er blevet et eksemplarisk billede på, hvordan man lever bæredygtigt og poetisk i samspil med naturen og imødekommer de globale udfordringer, vi står overfor i det 21. århundrede. Nu kan et dansk publikum for første gang få indblik i Sambuichis projekter og processerne bag i udstillingen ‘Hiroshi Sambuichi – Moving materials’.

Naturvidenskab og spiritualitet

For Sambuichi er der ingen modsætning mellem naturvidenskab og det spirituelle. I hans arbejdsproces bruger han flere måneder på at analysere stedets geologi og geografi – dets topografi, varme-kulde samt vindforhold. Men parallelt med denne analytiske tilgang til stedet, er han også optaget af, om arkitekturen på et højere plan er i balance og i harmoni, hvilket man kan mærke i hans bygninger, der ofte fremstår meget afklarede og rolige.

Iskrystaller og koldt vand i taget

Et godt eksempel på Sambuichis tilgang til arkitektur er ‘Rokko observatorium’ beliggende i Rokko-bjergene ved Kobe. Her var opgaven at skabe en udsigtspost, hvilket Sambuichi løste ved at skabe en kuppel, hvorpå der dannes de smukkeste iskrystaller som følge af områdets særlige naturforhold. Fokus er således ikke på bygningen, men på naturens egen magi, som man kan opleve inde i kuplen. I en større skala har Sambuichi skabt et kulturhus kaldet ‘Naoshima Hall’, der vandt Wallpapers Design Award 2017 for det bedste offentlige byggeri. Konstruktionen er inspireret af de traditionelle japanske huse med skrånende tage, der ender i en spids, for derved at kunne kontrollere luftens strømninger, mens koldt vand, der pumpes gennem taget sørger for at afkøle huset om sommeren. Endelig er Naoshima Hall bygget af lokale materialer og teknikker såsom papir, ler, cypres træ samt en særlig form for puds, der har været brugt i Japan i over 1000 år.

Rejsen fortsætter i Cisternerne

Under udstillingsperioden (28. april – 25. juni 2017) vil man samtidig kunne opleve en forunderlig totalinstallation skabt af Hiroshi Sambuichi specifikt til Cisternerne i Søndermarken på Frederiksberg. Her vil naturen igen fylde vand i Cisternerne, der er et tidligere vandreservoir, hvor dagslyset vil trænge ind, og planter vil gro i det særlige, CO2-mættede klima. Cisternernes åbningstider vil også blive tilpasset dagens længde, da dagslyset vil være den primære lyskilde. Både udstillingen på Dansk Arkitektur Center og i Cisternerne er en del af den samlede kulturelle indsats i forbindelse med den officielle fejring i 2017 af 150-året for oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan.

Om udstillingen


Hiroshi Sambuichi – Moving Materials blev vist fra d. 28. april til d. 25. juni på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K.Til udstillingen kobler sig en række arrangementer bl.a. familieworkshop med japanske Tsumiki træklodser.

Hiroshi Sambuichi – Moving Materials er kurateret af Hiroshi Sambuichi i samarbejde med Dansk Arkitektur Center. Udstillingen er støttet af Realdania.

Cisternerne viser fra 21. marts 2017 – 2. februar 2018 totalinstallationen The Water af Hiroshi Sambuichi, hvor hans arbejde med stedets flygtige materialer – lys, luft og vand – bliver demonstreret på en vandring over et underjordisk hav.

Entrébilletten til Dansk Arkitektur Centers udstilling giver 20 % rabat på entrébilletten til Cisternerne.

Om udstillingen

Hiroshi Sambuichi – Moving Materials vises fra d. 28. april til d. 25. juni på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Entre: 60 kr. Til udstillingen kobler sig en række arrangementer bl.a. familieworkshop med japanske Tsumiki træklodser.
Læs mere på

Pressefotos

Find pressefotos her