Et sanseligt møde med indisk arkitektur

Midt i den kolde, danske vinter er der nu mulighed for at komme med på en sanselig rejse til Indiens farver, dufte og former. Det sker, når indiske Studio Mumbai gæster Dansk Arkitektur Center med udstillingen ’Studio Mumbai – imellem solen og månen’.

 

Studio Mumbai er den første indiske arkitektvirksomhed, der har opnået international opmærksomhed ved at bygge bro mellem det lokale og det globale. Med udgangspunkt i byggetraditioner og håndværk tager Studio Mumbai livtag med en ny, indisk virkelighed, hvor miljøudfordringer, urbanisering og ressourceknaphed er nødvendigt at forholde sig til.

I udstillingen deler grundlæggeren af Studio Mumbai, Bijoy Jain, sit syn på Indien, og han giver et indblik i arkitektvirksomhedens filosofi, inspirationskilder og arbejdsproces. F.eks. kan man dykke ned i video- og lydinstallationer, der portrætterer hverdagen i Indien, en tjæreafstøbning af gamle håndtag og stikkontakter, prototyper af Studio Mumbais projekter og en lysinstallation, der viser Mumbai by night. For Bijoy Jain er Indien en uudtømmelig kilde til inspiration, der sætter sit stærke præg på arkitektvirksomhedens virke. Med rødderne i indisk håndværk og byggeskik, men stadig med blikket rettet mod verden og de aktuelle udfordringer, repræsenterer Studio Mumbai en arkitektur, der ligger mellem øst og vest, mellem solen og månen:

“Som arkitektuddannet i vesten, har jeg måtte lære at arbejde mellem to forståelser af tid. På den ene side er det, jeg kalder for Greenwich tid, den er globaliseret, kodificeret og baseret på jordens bane om solen. På den anden side er tiden, der er inddelt efter månens faser, baseret på tidevand og monsuner, som stadig er af stor betydning i det indiske samfund. Der er et stort potentiale i at udforske, hvordan de to måder at fungere på kan integreres. Det er det, der er meningen med mit arbejde og som forklarer udstillingens undertitel – mellem solen og månen.”
Bijoy Jain, grundlægger Studio Mumbai.

Flere håndværkere end arkitekter

Derudover skiller arkitektvirksomheden sig ud ved mestendels at bestå af håndværkere og kun et fåtal af arkitekter. Studio Mumbai ligger ude i den indiske jungle, og her arbejder håndværkerne med at fremstille prototyper i 1:1, hvilket giver en helt anden arbejdsproces, hvor man kan afprøve ting undervejs. Konstruktion og arkitektur hænger på den måde tættere sammen, og de to fagdiscipliner får en helt anden forståelse for hinanden.

“Det er i spændingsfeltet mellem den traditionsbundne byggeteknik og håndværket og den arkitektoniske formgivning, at Studio Mumbai rejser det grundlæggende spørgsmål om, hvordan en moderne, nutidig arkitektur også kan se ud og opleves. Deres svar viser os, at vi i vesten måske har overset, at noget meget gammelt og ‘naturligt’ sagtens kan leve i og med det nye og nutidige – og at vi behøver det! At vi har brug for kontakten til jorden, naturen, materialet, hånden – og håndværket. Vi er derfor rigtig glade for med Studio Mumbai at give danskerne, der selv har en interessant håndværkstradition, indsigt i, hvordan denne kan gentænkes i det 21. Århundrede”siger Kent Martinussen, Adm. Direktør, Dansk Arkitektur Center.

Stedets ånd

Studio Mumbai har især arbejdet med boliger i Indien, og deres arbejde er tæt forbundet med den lokale kontekst og med stedets ånd – de fokuserer bl.a. på anvendelsen af lokale materialer, håndværkstraditioner, byggeteknikker m.m. og overfører det til moderne, bæredygtige bygninger. En forståelse for landskabet og de specifikke klimaforhold er for dem også altafgørende for at kunne skabe bygninger, der passer til den lokale kontekst – f.eks. bygninger, der kan modstå den kraftige monsunregn, der hersker i Indien. De går på den måde imod tendensen til en arkitektur, der mere signalerer en bestemt arkitekts stil, end den kontekst bygningen indgår i. Hvordan det så kommer til udtryk i deres bygninger kan opleves fra den 14. januar – 6. marts i udstillingen på Dansk Arkitektur Center.

Udstillingen Studio Mumbai er kurateret og udviklet af Studio Mumbai og Arc en Reve.
Visning i Dansk Arkitektur Center er støttet af Realdania.

 

Om udstillingen

Studio Mumbai – imellem solen og månen’ åbner den 13. januar 2016 og vises indtil den 6. marts 2016. Entre: 60 kr. Udstillingen har tidligere været vist på Arc en rêve centre d’architecture i Bordeaux.

Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DACs formål er at skabe bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt at være platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling, der baner vej for ny innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen. Dansk Arkitektur Center sætter kort fortalt fokus på, hvordan arkitekturen i bred forstand skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund med fokus på bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv.

Pressefotos

Find pressefotos her

Om Studio Mumbai

Studio Mumbai er grundlagt af den indiske arkitekt Bijoy Jain. Han startede virksomheden efter at have studeret i USA og arbejdet i Los Angeles og London fra 1989-1995. I 2005 omlagde han virksomhedens organisering til den måde, den er på i dag, hvor tømrere, murere, blikkenslagere m.m. udgør en stor del af arkitektvirksomheden. Studio Mumbai fik opmærksomhed efter at have opført to private boliger (Tara House og Palmyra House), der drog nytte af traditionelle håndværkstraditioner og modtog på den baggrund The Global Award for Sustainable Architecture i 2008. Herefter blev de inviteret til at deltage i Arkitekturbiennalen i Venedig i 2010 og blev hædret med en Special Mention pris. Lige nu arbejder de på flere internationale og større projekter i bl.a. Japan, Spanien og Kina.