Fra venstre Birthe Urup, Karin Munch, Stine Christiansen, Olmo Ahlmann, Lauge Floris Larsen, Knud Aarup Kappel, Caroline Hahn og Ebbe Lavsen.

Fire tegnestuer udvalgt til at komme med bud på fremtidens bæredygtige arkitektur

Kontakt

Presseansvarlig Johanne Troelsgaard Toft
jott@dac.dk
+45 6142 1927

Tegnestuerne Atelier for Byers Rum, Hahn Lavsen, OS Arkitekter og DETBLÅ er udpeget af ekspertgruppen for national arkitekturpolitik til at udvikle visioner for fremtidens bæredygtige Danmark. Projektet indgår som et led i ekspertgruppens arbejde med at formulere en række anbefalinger til en ny national arkitekturpolitik. Målet er at illustrere, hvordan arkitektur kan fremme den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. De endelige visioner præsenteres i august 2024.

Med demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden har ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, der er nedsat af kulturminister Jakob Engel-Schmidt, inviteret fire danske tegnestuer til at præsentere deres visioner for fremtidens arkitektur. Projektet skal vise, hvordan faget kan bidrage til at styrke den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed og dermed gøre sig til en del af løsningen på nogle af tidens store udfordringer.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger

”Arkitekturen er vigtig, fordi vi lever vores liv midt i den. Forhåbentlig kan projektet være med til at give nogle klare bud på, hvordan vi kan bo mere grønt og bæredygtigt i fremtiden. Der er behov for, at vi tænker nyt og visionært.”

Konkret vil hver af de fire tegnestuer udvikle en fremtidsvision, der sætter billeder på, hvordan danske byer, boliger og landskaber kan se ud i år 2050, hvis vi træffer nytænkende og modige beslutninger for fremtidens byggeri, byudvikling og natur. Samtidig vil projektet fungere som en kilde til inspiration for ekspertgruppen, når den skal udforme sin hvidbog med anbefalinger til en ny national arkitekturpolitik.

De fire tegnestuer er blevet valgt til at deltage i projektet på baggrund af deres stærke bæredygtighedsprofiler, høje faglighed og erfaring med at arbejde tværfagligt.

Behov for forandringer i faget

Helle Søholt, adm. direktør i Gehl Architects og talsperson for ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, siger:

”Vores fag står over for et afgørende paradigmeskifte, og vi kan ikke længere ignorere de nødvendige forandringer, der skal til, hvis arkitekturen og byudviklingen skal bidrage til den grønne omstilling. Med demonstrationsprojektet ønsker ekspertgruppen at sætte fokus på, hvordan vi kan bygge, renovere og planlægge med respekt for jordens begrænsede ressourcer og for mennesker og alt levende. Derfor har vi inviteret nogle af dansk arkitekturs nytænkende stemmer til at udvikle radikale og inspirerende bud på, hvordan vores fysiske omgivelser kan se ud i fremtiden, hvis vi tør være ambitiøse på fagets vegne.”

Formidling skal skabe bevidsthed

Dansk Arkitektur Center er ansvarlig for at omsætte de fire tegnestuers visioner til en række formidlingsfilm, der viser, hvordan et fremtidig bæredygtigt Danmark kan se ud. Formidlingen af projektet, der målrettes den brede offentlighed, skal skabe bevidsthed om, hvordan arkitekturen kan bidrage til at løse nogle af tidens store udfordringer, samt hvilken betydning en ny national arkitekturpolitik kan få for dette.

Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center og medlem af ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, siger:

”Arkitektur spiller en vigtig rolle i omstillingen af vores samfund. Den måde vi formgiver vores byer, bygninger og landskaber på, præger i dén grad danskernes liv og livskvalitet. Derfor ønsker vi med formidlingen af projektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden at skabe bred opmærksomhed om den betydning, en kommende arkitekturpolitik kan have for danskerne.”

Læs mere om projektet

Fakta

Om demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik er blevet nedsat af Kulturminister Jakob Engel-Schmidt til at udarbejde en hvidbog, der kan fungere som afsæt til en ny national arkitekturpolitik. Som led i udarbejdelsen af hvidbogen inviterer ekspertgruppen fire udvalgte tegnestuer til at deltage i et demonstrationsprojekt med titlen Attraktive Livsrammer for Fremtiden.

Demonstrationsprojektet skal vise, hvordan arkitekturen kan bidrage til en bæredygtig udvikling af Danmark. Projektet skal konkret munde ud i fire forskellige visioner, der belyser attraktive livsrammer for fremtiden. Hvert af de fire udpegede tegnestuer vil blive ansvarlige for at vise én af de fire visioner, sådan at der demonstreres et bredt mulighedsrum for fremtidens arkitektur.

Projektet løber frem mod sensommeren 2024.

Om ekspertgruppen for national arkitekturpolitik

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik består af:

 • Pil Høyer Thielst, forkvinde (partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)
 • Helle Søholt, talsperson (adm. direktør, Gehl Architects)
 • Ellen Braae (professor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet)
 • Kent Martinussen (adm. direktør i Dansk Arkitektur Center)
 • Marie Stender (seniorforsker på Aalborg Universitet)
 • Ellen Højgaard Jensen (byudvikler og underviser på Det Kongelige Akademi)
 • Lene Dammand Lund (rektor på Det Kongelige Akademi)
 • Lars Autrup (direktør i Akademisk Arkitektforening)
 • Anna Mette Exner (indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur)
 • Claus Sivager (stadsarkitekt Frederiksberg kommune)
 • Sigrid Dahlerup (afdelingschef i Kulturministeriet)

Foruden demonstrationsprojektet lancerede ekspertgruppen i slutningen af 2023 et open call, der inviterede landets kommuner til at komme med deres input til arkitekturpolitikken. Ekspertgruppen lancerer desuden to åbne idékonkurrencer.

Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center er en international kulturattraktion, der skaber engagerende oplevelser og debat om arkitektur og design. DAC er et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

DAC er projektejer for demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden.

Læs mere om de fire tegnestuer