Hvordan er livet i Danmark i 2050?

Et stort ambitiøst projekt samler ti kommuner, fire ministerier, tre regioner, fonde og private virksomheder for at fremme nytænkning og opstille konkrete scenarier for, hvordan vi kommer til at bo og leve i byer og byregioner i 2050. Dansk Arkitektur Center udvikler og driver det visionære projekt, DK2050.

“DK2050 skal munde ud i scenarier, som man kan tage og føle på, og som tager fat i de dilemmaer og udfordringer, der også bliver en del af rejsen mod et grønnere Danmark. I Danmark ser vi dengrønne omstilling som en mulighed for at indrette et rigere og bedre samfund for alle, men hvordan gør vi det i praksis, og hvem tager de første og afgørende skridt på vejen mod 2050? Vi tror og håber på, at dette projekt vil være med til at sætte gang i en inspirerende og engagerende dialog om Danmarks fremtid.”udtaler Kent Martinussen, adm. direktør for Dansk Arkitektur Center

I fremtidens Danmark kommer vi til at leve, bo og arbejde på nye måder, der vil vende op og ned på det Danmark, vi kender i dag. Vi kender ikke fremtiden, men der tegner sig både lovende og mere dystre tendenser, som vi må forholde os til; Højhastighedstoge og intelligente biler vil gøre deres indtog og fragte os på nye måder. Andelen af ældre i Danmark stiger markant. Klimaforandringer vil øge presset på grøn omstilling. København forventer at huse 100.000 nye københavnere om blot ti år. Byer vil samarbejde på tværs af Øresund, Kattegat og Femern Bælt.

Nogle tendenser kan vi påvirke, andre er udviklinger, vi må navigere bedst muligt i forhold til. Nogle af tendenserne har vi måske endnu ikke fået øje for.

Derfor vil DK2050 skabe en kvalificeret national debat om, hvordan vi skaber et bæredygtigt samfund og byliv i 2050. DK2050 vil forholde sig til de mulige fremtider og retninger de danske byer og regioner kan styre mod for at indrette sunde og bæredygtige byer. Hvilke valg og hvilke fravalg kommer byer og regioner til at tage? Det er DK2050’s ærinde at fremme reel nytænkning i forhold til, hvordan man tænker strategisk og langsigtet på tværs af grænser og sektorer i planlægningen af byer, infrastruktur, energi, handel og transport. Et vigtigt redskab i debatten er udviklingen af 3-5 fremtidsscenarier, der blotlægger nogle af de centrale udfordringer Danmark står over for.

DK2050 udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center (DAC) i et partnerskab med Realdania og Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Foreløbig deltager ti kommuner i projektet: Aalborg, Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg, Fredericia, Middelfart, Odense, Kalundborg, Høje-Taastrup og København. Byerne er udvalgt, fordi de er frontløbere inden for bæredygtig og strategisk byudvikling bredt fordelt i Danmark, og dermed repræsenterer de forskellige danske regioner. Foruden byerne deltager også Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Rambøll og Grundejernes Investeringsfond er partnere i projektet og vil løbende bidrage til udviklingen.

DAMVAD og Kairos Future er valgt som analyse- og scenariepartner, og de står for udarbejdelsen af scenarier.