Hvordan kan vi fremtidssikre det murede byggeri?

Ny publikation præsenterer state-of-the-art inden for energirenovering af det murede byggeri og præsenterer nogle af de vigtigste udfordringer, som byggebranchen og den almene boligsektor står overfor i dag.

“At fremtidssikre det murede byggeri handler dels om at renovere i overensstemmelse med de skærpede energi- og bygningskrav – og dels om at sikre kvaliteten og folks velbefindende i og omkring det murede etagebyggeri”, siger Niels Andersen, Udviklingsdirektør, Kuben Management A/S.

“Energirenovering skal ikke alene ses som et energibesparende tiltag. Det er også et led i en større og mere omfattende omstilling, der handler om samfundet, borgerne og miljøet og om kvalitetssikring og udvikling af de murede boligers unikke kvaliteter”, understreger lektor og institutleder, Institut for Teknologi, Kunstakademiets Arkitektskole Torben Dahl i afsnittet ‘Eftertanke’ i publikationen.

Det murede etagebyggeri fra 1920 til 1960 udgør en stor del af det byggede miljø, ikke alene i Danmark, men i hele Europa. Det murede byggeri fra netop denne periode er bygget af solide materialer og med fine håndværksmæssige detaljer, men funktionerne og den visuelle identitet er mange gange forældet, ligesom energieffektiviteten ligger langt under danske standarder og internationale krav.

Med den nye publikation ARKITEKTUR OG ENERGIRENOVERING – DET MUREDE ETAGEBYGGERI FRA 1920 TIL 1960 kan byggebranchen og den almene boligsektor nu hente inspiration og viden om energirenovering og fremtidssikring af det murede byggeri.

Hvordan kan vi fremtidssikre det murede byggeri?


Det murede byggeri har en lang murværkstradition i bygningskunsten, som har skabt homogene bebyggelser, gadeforløb og byer, men som står overfor en altomfattende transformation. En transformation, der skal fremtidssikre og udvikle boligerne – både udvendigt og indvendigt – i takt med tidens standarder, miljøkrav og behov.

Publikationen viser de mest innovative løsninger og kvalificerede bud på, hvordan man kan fremtidssikre og udvikle det murede byggeri, der i dag udgør et 50 gange større areal end det nyopførte etagebyggeri.
“Inden 2050 vil det byggede miljø gennemgå en altomfattende transformation, hvor vi skal frigøre os 100 % fra brugen af fossile brændstoffer. Publikationen er derfor et vigtigt input i debatten om Danmarks bæredygtige udvikling, hvor energirenovering af det murede etagebyggeri er blevet overset alt for længe. Både i forhold til de håndværksmæssige kvaliteter og i forhold til energiforbrug og den enorme CO2-udledning, som det murede byggeri er ansvarlig for”, fortæller Søren Smidt-Jensen, projektleder i Bæredygtige Byer™ i Dansk Arkitektur Center.

Publikationen er støtte af Landsbyggefondens Innovationspulje og udarbejde i et samarbejde mellem Kuben Management, Institut for Teknologi ved Kunstakademiets Arkitektskole, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og Dansk Arkitektur Center. Publikationen er redigeret og udgivet af Dansk Arkitektur Center.

Download