Josephine Michau er valgt som kurator for Den danske Pavillon på
arkitekturbiennalen i Venedig i 2023

– Temaet bliver klimatilpasning af fremtidens kystlandskaber

Kontakt

Presseansvarlig Johanne Troelsgaard Toft
jott@dac.dk
+45 6142 1927

På vegne af Kulturministeriet har et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Rektorkollegiet for arkitektskolerne, Dansk Arkitektur Center og den filantropiske forening Realdania valgt Josephine Michau som kurator for det officielle danske bidrag i Den danske Pavillon på den 18. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2023.

Den dansk-franske kurator og festivaldirektør for Copenhagen Architecture Festival Josephine Michau er udvalgt i skarp konkurrence mellem tre inviterede kuratorkandidater, der alle har budt ind med specifikke idéer og temaer for den danske pavillon i Venedig til næste år.

Til Arkitekturbiennalen 2023 ønsker Josephine Michau at formidle, hvordan arkitekturens felt kan forholde sig til den globale klima- og biodiversitetsdagsorden. Fokus vil være på hvordan vådområder, landskaber og naturbetinget design kan bidrage til at løse de globale udfordringer, der følger af de stigende havvandstande.

”Tidens og arkitekturens store fælles udfordring, klima- og biodiversitetskrisen, kalder på øget omsorg for vores landskaber og en anderledes og mere nuanceret forståelse for den kontekst, vi opererer i”, siger Josephine Michau.

Ekstreme vejrforhold, og de afledte ødelæggende begivenheder, er ikke længere et scenarie i en fjern fremtid. Det ekstreme er blevet et globalt hverdagsscenarie, som vi må tilpasse os i hverdagens landskaber – menneskeskabte som naturlige. ”Hvordan” er stadig uklart.

Den ghanesiske-skotske hovedkurator for hele Arkitekturbiennalen, Lesley Lokko, har en vision om, at biennalen skal bidrage til at skabe nye narrativer og sprog for arkitekturen, der kan løfte krisen ud af fortvivlelsen.

Gennem en rumlig installation, der gør fremtidens kystlandskaber begribelige for de besøgende, ønsker Josephine Michau at bringe forskere, arkitekter og en række andre fagfolk ind som vigtige stemmer i arbejdet med klimatilpasningen af vores vådområder og kystlandskaber.

”Det danske bidrag skal indgyde håb ved at pege på løsninger og engagere publikum på en måde, hvor de både bliver ramt i maven og i hovedet; hvor sanser, intellekt og fællesskab indtræder i et symbiotisk forhold”, uddyber Josephine Michau.

Ambitiøs udstillingsidé med kunstnerisk format

Under arbejdstitlen ”(Ekstra)ordinære Landskaber” ønsker Michau, at det danske bidrag skal udforske, eksperimentere og udvikle dette brede felt med henblik på at formidle ny viden og nye løsninger gennem oplevelsesrige udstillingsformater.

Bedømmelsesudvalget, der har peget på Michau, vurderer, at ”der er formuleret en ambitiøs udstillingsidé med international relevans og gennemslagskraft, som vil blive gennemført på et højt kunstnerisk niveau. Projektet er holistisk løsningsorienteret, og kurator vælger bevidst at se på vigtigheden af at tænke positivt og tværdisciplinært, bl.a. gennem at koble forskning og praksis med fokus på klogere løsninger.”

Josephine Michau

Josephine Michau er uddannet cand.merc. (fil) og har været med til at grundlægge Copenhagen Architecture Festival (CAFx), som hun er direktør for. CAFx har siden 2014 formidlet arkitektur og byrum til danskere og turister gennem et program på 100-200 årlige aktiviteter. I 2019 modtog Josephine Michau ”Henning Larsen Fonds hæderslegat” for sit vedholdende og motiverende engagement i at forstå, formidle og involvere mennesker i det landskab, arkitekturen udgør for vores liv.

Om den danske pavillon

Kulturministeriet ejer Den danske Pavillon i Venedig, der anvendes til hhv. arkitektur- og kunstbiennalerne. Kulturministeriet har udpeget Dansk Arkitektur Center som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projektet gennemføres med støtte fra blandt andet Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg.

Arkitekturbiennalen åbner i Venedig d. 20. maj 2023 og kan ses frem til d. 26. november 2023.

Følg med her. Der opdateres løbende.

Hvad er Arkitekturbiennalen i Venedig?

  • International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år med omkring 300.000 gæster. Danmark har siden 1932 haft sin egen nationale pavillon beliggende i Giardini Pubblici i Venedig. Den danske Pavillon består af to bygninger: Carl Brummers fra 1932 og Peter Kochs fra 1958.
  • Mere end 60 lande deltager med udstillinger i de historiske pavilloner i Giardini-området, i Arsenale-bygningen og rundt i hele byen.
  • Den danske Pavillon er en af Arkitekturbiennalens mest velbesøgte pavilloner og ejes af Kulturministeriet, der er ressortministerium for såvel kunst- som arkitekturbiennalen med Slots- og Kulturstyrelsen som ansvarlig styrelse.
  • Dansk Arkitektur Center har været kommissær på Den danske Pavillon under Arkitekturbiennalen siden 2004 udpeget af Kulturministeriet.
  • På vegne af Kulturministeriet udpeger et bedømmelsesudvalg en kurator for det danske bidrag i Den danske Pavillon under Arkitekturbiennalen. Bedømmelsesudvalget for Arkitekturbiennalen 2023 bestod af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Rektorkollegiet for arkitektskolerne, Dansk Arkitektur Center og den filantropiske forening Realdania.
  • Kurator har det overordnede ansvar for udstillingskonceptet, der skal holde sig inden for hovedkurators (2023: Lesley Lokko) tema. Kurator samarbejder med en række fagfolk, f.eks. arkitekter og kunstnere, om det endelige indhold i udstillingen.
  • De seneste mange år er det danske bidrag på arkitekturbiennalerne blevet støttet og udviklet i samarbejde mellem Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og den filantropiske forening Realdania.