Konkurrence skal give ideer til nytænkning af studieboliger

Også i år melder universiteterne om ny rekord i antallet af optagede studerende. Det sætter gevaldig pres på boligmarkederne i studiebyerne – for hvor skal alle de nytilflyttede studerende bo henne? Konkurrencen ’Sleep Tight’ på innovationsplatformen Innosite.dk efterspørger gode ideer til, hvordan man kan tænke boliger til studerende på en ny måde.

“Aalborg Kommune forventer en masse spændende og nytænkende idéer til, hvordan studieboligen kan gøres attraktiv, fleksibel og støtte op om et godt studieliv både for nuværende og kommende studerende: Idéer, der kan supplere allerede eksisterende indsatser for, at skabe et spændende og nuanceret studiemiljø i kommunen.”  

Mette Tams, Aalborg Kommune

Københavns overborgmester, Frank Jensen, udtaler:”Vi har fuldt tryk på byggeriet af ungdomsboliger i København – senest i forbindelse med vores budget for 2015, hvor vi har lagt op til at bygge 625 flere ungdomsboliger. Der er ingen tvivl om, at det bliver en stor udfordring, at skaffe boliger til alle de ekstra studerende, som kommer til København i løbet af de kommende år. Derfor lytter jeg gerne til alle gode ideer, som kan hjælpe med til at skaffe flere boliger.”

“I Aarhus bygger vi i de kommende år 2.500 nye ungdomsboliger, og samtidig har vi “Startup Housing Aarhus”, hvor vi tilbyder midlertidige studieboliger i forbindelse med studiestarten. Jeg håber, at konkurrencen kan være med til at give os endnu flere bæredygtige og kreative bud på, hvordan vi minimere manglen på studieboliger,”

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

“Vi ønsker med dette initiativ kort sagt at samles om de store udfordringer med manglen på studieboliger, der efterhånden fylder meget hos mange unge mennesker, forældre, politikere, byggefolk m.fl. Vi vil kickstarte en konstruktiv debat samt opfordre til nye tænkemåder og alternative løsningsforslag. Planen er, at konkurrenceforslagene, efter vinderne er kåret, vil indgå i en dynamisk idébank, der efterfølgende vil turnere studiebyerne via en mobil, landsdækkende innovationskaravane. Karavanen vil fungere som udstilling af konkurrencevinderne og som lokalt rum for debatarrangementer og workshops, hvorunder idébanken løbende fyldes med mere information og flere ideer. Hvis det lykkedes os, gennem dette initiativ, at få folk i tale og fremme konstruktive dialoger på tværs, så tror vi på, at grundlaget for en række løsningsmodeller vil være resultatet, når karavanen vender tilbage efter din rejse.”

Morten Vedelsbøl, Kreativ chef, White arkitekter

Tre af Danmarks største studiebyer; København, Aarhus og Aalborg, er gået sammen med White Arkitekter om at lave en konkurrence på innovationsplatformen Innosite.dk. Der er nemlig brug for kreative ideer til, hvordan man kan gentænke boliger til studerende på forskellige vis. Studieboligudfordringen er i høj grad en kompleks størrelse, der varierer fra kommune til kommune, og som både indbefatter pladsmangel, efterspørgselsboom lige op til studiestart, kvadratmeterpriser osv.

Kommunerne lytter!

De tre byer arbejder allerede med forskellige løsninger på problemet. F.eks. har Aarhus kommune i samarbejde med Studenterhus Aarhus etableret “Startup Housing Aarhus”, der tilbyder midlertidige bomuligheder til studerende omkring studiestart. Her kan man bo i en beboelsesvogn på godsbanearealerne i midtbyen.

I København udlejer kommunen i samarbejde med KAB en række tomme ældreboliger til studerende på bl.a. Vesterbro, Christianshavn og Nørrebro.

Andre mere prestigefyldte studieboliger er f.eks. Tietgenkollegiet i København (Lundgaard & Tranberg Arkitekter) og Larsen Waterfront i Aalborg (Henning Larsen Architects) samt Vulkanen i Aarhus (CUBO), der er arkitekttegnede bygninger med attraktive placeringer.

Alle kan bidrage

Med konkurrencen ‘Sleep Tight’ opfordres alle interesserede til at komme med ideer til, hvordan den tilbagevendende studieboligudfordring i byerne kan løses. Skal man bo flere studerende sammen? Tænke i alternative boformer og f.eks. lade de studerende bo i husbåde?  Eller kan man bygge nye boliger hurtigt og billigt – men også bæredygtigt?

Alle kreative ideer er velkomne – og måske har særligt de studerende selv nogle gode ideer til anderledes måder at tænke studieboliger på. Vinderideerne vil blive præmieret med en samlet sum på 45.000kr. og præsenterede i en mobil pavillon skabt af White Arkitekter, der vil rejse rundt til de danske studiebyer.

Om Innosite

Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. På innosite.dk afholdes åbne idékonkurrencer, hvor alle inviteres til at komme med innovative løsninger på aktuelle udfordringer i byggeriet.

Om konkurrencen ‘Sleep Tight’

Konkurrencen er åben for alle, og forslag kan uploades i perioden 12. september – 27. oktober 2014.

1. præmie: 25.000 kr.
2. præmie: 15.000 kr.
3. præmie: 5000 kr.

Derudover udstilles vinderforslagene samt et udvalg af de indkomne idéer i en mobil pavillon, der turnerer de danske studiebyer.

Om WHITE arkitekter

White er Skandinaviens største arkitektfirma med kontorer i Danmark, Sverige, Norge og UK. I Danmark beskæftiger White A/S 60 medarbejdere. White rådgiver indenfor et bredt spektrum af byggeri – med fokus på bl.a. bolig- og erhvervsbyggeri, og har som medstiftere af Green Building Council særlig fokus på fremtidens bæredygtige løsninger.

Om Aarhus Kommune

Aarhus er en by, hvor de mange studerende på de videregående uddannelser sætter deres præg på byen. Ud af et samlet befolkningstal på ca. 325.000 udgør de studerende på de videregående uddannelser ca. 52.000. Antallet af studerende har været stærkt stigende de seneste år og forventes fortsat at vokse de kommende år.

Om Københavns Kommune

I 2025 forventes København at have ca. 28.000 flere unge mellem 18 og 29 år end i dag. Københavns Kommune vil gerne imødekomme den stigende efterspørgsel på boliger, og kommunens ‘Boligstrategi for unge og studerende’ peger på, hvilke indsatser, der skal til for at det kan nås.

Om Aalborg Kommune

Aalborg er inde i en rivende byudvikling, og transformationen fra industriby til viden- og oplevelsesby er i fuld gang. Udviklingen afspejler sig ikke kun i byens fysiske fremtoning, men også ved det overordnede politiske mål om at udvikle Aalborg mod at blive en international og attraktiv studieby.