Ny udstilling sætter fokus på bevægelse i byen

Græsset må gerne betrædes. Bygninger må gerne springes på. Byen er blevet en arena for bevægelse i alle mulige former og for mange forskellige mennesker. ’Let’s Play – sommerens store udstilling om leg og bevægelse i byen’ fortalte med udstilling, aktiviteter og debat, hvordan de aktive urbane rum er opstået og hvad de betyder for vores fritidsliv.

Udstillingen og arrangementsprogrammet ‘Let’s Play’ på Dansk Arkitektur Center fortalte historien om, hvordan vi kan udvikle vores byer, så de både understøtter og opfordrer til nye urbane bevægelsesformer.

I tilknytning til udstillingen blev der indrettede et stort udendørs bevægelsesområde, hvor publikum gratis kan prøve kræfter med alt fra klassiske ‘gadelege’ som dåseskjul og hinkesten til moderne gadeidræt som pannatræning og parkour. Udstillingen og arrangementsprogrammet blev støttet af Realdania, Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden. Der blev arrangeret en række debatter, hvor der også ses kritisk på forandringen af byrum til aktive urbane rum.

Let’s Play inviterede til en legende udstillingsoplevelse, der med ramper, rebskov m.m. indbød til en ny måde at være udstillingsgæst på.

“En bold behøver bare et lille skub for at trille, og ens krop behøver bare en hurtig gang for at få pulsen op! Byen rummer masser af muligheder for fysisk aktivitet, og med ‘Let’s Play’ ønsker vi at inspirere flere til at bruge byen til leg og bevægelse,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

200 Blå pæle og løb med god samvittighed

I udstillingen kunne man opleve eksempler på nyskabende ‘idrætsarkitektur’ men også eksempler, hvor man bruger byens vanlige bænke, trapper og fortov på nye måder. I Søndermarken, Frederiksberg bruges parkens belysning på en ny måde, der understøtter løbetræning. Her vælger man en løbehastighed, og så blinker en LED stribe, man skal følge rundt i parken. Guldbergs Parken på Nørrebro, København har forskellige redskaber udviklet til folk, der ellers ikke dyrker idræt. Dens 200 blå pæle danner rammen om en 3D klatrelabyrint, en lund med romerringe samt muligheden for selv at bruge pælene til f.eks. en hængekøje.

“Udstillingen handler først og fremmest om de mennesker, der sætter byen i bevægelse, og hvordan denne bevægelse bringer mennesker sammen. Men den handler også om hvordan nyskabende og legende idrætsarkitektur og bevægelsesinstallationer har gjort byen smukkere og sjovere, og udvidet billedet af, hvem der er i bevægelse i det offentlige rum.”

Tanya Lindkvist, programchef LIFE, Dansk Arkitektur Center

Det handler dog ikke kun om de fysiske rammer, men i høj grad også om de nye fællesskaber, der har erstattet de traditionelle idrætsforeninger. F.eks. er der i London et koncept kaldet ‘The Good Gym’, hvor man i stedet for at løbe i et fitness center, løber ærinder for folk, der ikke selv er i stand til det, og hvor man mødes på kryds og tværs for at løse ‘løbeopgaver’ i fællesskab.

Bevægelse er rykket ud i byrummet

I de seneste 100 år er byens offentlige rum gået fra at danne rammen om det nødvendige byliv til i stigende grad at skabe rum for et rekreativt og valgfrit byliv. Hvor bevægelse historisk set mest var gemt væk – i haller og anlæg designet til formålet, er den i dag rykket ind i det offentlige rum og ud i byen, der er blevet vor tids arena.

Bevægelse er ikke længere noget, man gør bestemte steder, på bestemte tidspunkter. Bevægelse er i dag integreret i byen på naturligste vis. Vores måde at interagere med byen på har ændret sig – og urbane idrætsfaciliteter og nye idrætsgrene er skudt op overalt. Men den stadige insisteren på at skabe rum og rammer hvor nye tværgående, spontane og uformelle aktiviteter frit kan udfoldes, rejser også en række opmærksomhedspunkter. Husker vi at få alle med? Skal alle kunne være med? Og hvor går grænsen mellem frihed og fællesskab og sundheds- og bylivstyranni?

“Vi ved godt, at der fortsat er danskere, der bevæger sig for lidt i hverdagen, det er en folkesundhedsmæssig udfordring – ofte med en social slagside. I et forsøg på at sætte dette problem på dagsordenen har Realdania gennem de seneste år bidraget til at udfordre vanetænkningen og skabt nye og eksperimenterende aktivitetsområder i danskernes lokalområder,”siger filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro, og hun fortsætter: – “På udstillingen Let’s Play samles for første gang i Danmark nogle af de vigtigste eksempler på projekter, der opmuntrer til bevægelse og fysisk aktivitet, så det bliver et naturligt valg i hverdagen. Vi håber, at udstillingen kan påvirke endnu flere til at tænke mere bevægelse ind i fremtidens byrum, og jeg er sikker på, at de mange aktivitetsmuligheder, man kan afprøve i forbindelse med udstillingen, inspirerer til endnu mere hverdagsbevægelse rundt om i landet.”

Ikke et glansbillede af den rekreative by

Den rekreative udvikling af byens rum kan på mange måder opfattes entydigt positivt i et land med en meget idrætsaktiv befolkning. Men der kan være god grund til at stoppe op og se nærmere på konsekvenserne af de mange aktive byrum.

“Byrum er mange steder forvandlet til arenaer til bevægelse, aktivitet og idræt. Det handler om meget mere end lidt plads til gadeidræt og parkour. Det er en udvikling, hvor byernes rum langsomt forandres og bliver til rekreative lommer i dagligdagen, hvor liv og glæde kan udfolde sig. Lokale og Anlægsfonden har med en række byggeprojekter være en del af den udvikling. Men samtidig er det dog vigtigt, at vi ikke formidler et glansbillede af den rekreative by. Det er vigtigt, at alle parter i denne udvikling bidrager til debat og kritisk stillingtagen. Hvilke fællesskaber danner sig? Er der nogen, der bliver efterladt udenfor nye fællesskaber? Hvordan støtter vi en mangfoldighed, der gør byens rum til inkluderende arenaer og ikke ekskluderende områder? Let’s Play vil med udstilling, aktiviteter for de besøgende og med debatter vise alle de gode sider af byrum som bevægelsesarenaer, men også stille vigtige spørgsmål og lede efter svar, som kan bruges i fremtidens byudvikling.” 

Bo Vestergård Madsen, analysechef i Lokale og Anlægsfonden

Let’s Play er støttet af Realdania, Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden.

 

Om udstillingen

‘Art of Many and The Right to Space’ blev vist fra d. 7. juli til d. 1. oktober på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Entre: 60 kr. Til udstillingen koblede sig en række arrangementer bl.a. På Stedet events samt talks med Jan Gehl, Kristoffer Lindhardt Weiss og Boris Brorman Jensen.

Pressefotos

Find pressefotos her