Regnen kommer-hvad gør vi med den?

Mange kender efterhånden til problemet med vand i kælderen efter en lang, tør sommer, hvor himlen så pludselig åbner sig. Regnen kommer – men den gode nyhed er, at vi samtidig kan få bedre byer, når vi tilpasser dem til fremtidens klimaudfordringer. I udstillingen ’Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’ på Dansk Arkitektur Center præsenteres en række innovative ideer til, hvordan vi kan klimatilpasse vores byer på måder, der samtidig tilføjer en merværdi.

Klimatilpasning er noget der kommer til at stå højt på dagsordenen de kommende år. Vi vil gerne invitere folk til at opdage, at der faktisk ligger en unik mulighed for samtidig at skabe bedre byer, når vi klimatilpasser. Udstillingen præsenterer en række nye løsninger, hvor man f.eks. kan kombinere sportsfaciliteter med klimatilpasning – og dermed opnå en ekstra værdi. ‘Regnen kommer’ er en udstilling, der i høj grad forsøger at vise, hvordan vi alle sammen kan gøre en forskel, hvis vi er parate til at samarbejde på nye måder.

Martin Winther, formidlingschef, Dansk Arkitektur Center

Når der står vand i kælderen, ønsker vi det langt væk, men når der er vand i et springvand er det ren afslapning. Så hvorfor ikke lade regnvandet springe i springvandet i stedet for at løbe i kælderen? Udstillingen ‘Regnen kommer’ viser en lang række eksempler på nye, kreative måder at klimatilpasse vores byer på, der samtidig skaber byer med mange menneskelige kvaliteter. I stedet for udelukkende at lede vandet væk og ned i kloakkerne og dermed udbygge dem, hvilket er både dyrt og besværligt, kan man arbejde med at opsamle regnvand i søer, kanaler m.m. eller skabe grønne områder, hvor vandet kan trænge ned. Samlet set giver det nogle løsninger, der både løser en konkret udfordring og skaber nogle bedre byer til glæde for alle.

Når tennisbanen bliver til klimatilpasning

Kan en tennisbane f.eks. være en del af et klimatilpasningsprojekt? I Gladsaxe har et af de projekter som formidles i udstillingen netop kombineret sportsfaciliteter med anlæg, der kan aflede og opsamle regnvand via en række damme og kanalsystemer mellem idrætshallerne og langs fodboldbanernes sidelinjer. I Rabalder Parken i Roskilde har man også arbejdet med en kombineret regnvandsopsamling og skaterpark. I tørre perioder kan området bruges af skatere, til rulleskøjteløb m.m., og i de våde perioder er der render og bassiner, som kan optage tag- og overfladevand. Det er således gode eksempler på løsninger, hvor man slår to fluer med et smæk og dermed opnår en merværdi, som netop er nøgleordet i udstillingen ‘Regnen kommer’.

Om udstillingen: Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’

Udstillingen Blev vist fra d. 16. januar 2015-6.april 2015 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Åbning d. 16. januar kl. 16.30-18.30 og inden da ‘Klimatilpasning med merværdi – konference for beslutningstagere

‘Regnen Kommer – Hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’ er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Arkitektur Center og Realdania.

Projektet er støttet af COWI og Københavns Universitet.

Projektet er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Smith Innovation, carlberg/christensen og Realdania By.

Om udstillingen: Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’

Udstillingen vises fra d. 16. januar 2015-6.april 2015 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Entré: 40 kr. Åbning d. 16. januar kl. 16.30-18.30 og inden da ‘Klimatilpasning med merværdi – konference for beslutningstagere’ kl. 12-16.30.

Pressevisning d. 16. januar 2015 kl. 10-11. Introduktion til udstillingen samt rundvisning. Derudover er presse og beslutningstagere inviteret til at deltage i ‘Klimatilpasning med merværdi – konference for beslutningstagere’.

Rebuild by Design: Samtidig med ‘Regnen kommer’ vises udstillingen Rebuild by Design på plan 2 i Dansk Arkitektur Center. Det er en udstilling om kystsikring efter orkanen Sandy i USA og giver således et internationalt perspektiv på problemstillingen omkring klimatilpasning.

Udstillingen er støttet af Realdania og er udviklet af Rebuild by Design i samarbejde med Dansk Arkitektur Center.