Nyt projekt vil fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri

Et nyt projekt for bæredygtigt byggeri er i dag blevet en realitet. Med midler fra Industriens Fond skal projektet Sustainable Build samle byggeriets aktører på tværs af værdikæden, og skabe et fælles fokus på bæredygtig produktion i byggeriet.

Sustainable Build er udviklet sammen med Dansk Arkitektur Center og LeaderLab, og bliver realiseret i tæt samarbejde med byggebranchens leverandører, virksomheder og organisationer.

Markedet for bæredygtigt byggeri overstiger 440 mia. euro i 2015, hvilket er en vækst på 28 % siden 2013. Europa alene står for halvdelen af markedet på verdensplan, og danske virksomheder har et uforløst potentiale for vækst. Derfor har Industriens Fond bevilget en samlet ramme på knap seks millioner kroner til Sustainable Build, der vil skabe en fælles innovations- og formidlingsplatform for materialeproducenter, bygherrer, arkitekter, konstruktører, ingeniører, forskere, investorer, beslutningstagere og private og offentlige aktører på tværs af branchen.

“De påtrængende klima- og miljøudfordringer har skabt et hastigt voksende marked for bæredygtige materialer og komponenter til byggeriet – og for såkaldt ‘cirkulære’ byggeprocesser med fokus på ressourceoptimering og genanvendelse. Det marked skal de danske virksomheder have så stor en del af som muligt. Projektet Sustainable Build har nogle interessante metoder til at skabe den vidensudveksling og innovation, som er absolut nødvendig i den sammenhæng”,siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

 

Innovation og ambassadører på tværs af værdikæde

Sustainable Build bygges op som et partnerskab mellem private og offentlige aktører, og vil blive udviklet og realiseret i tæt samarbejde med en række store industrivirksomheder. Metoden er blandt andet at samle aktører på tværs af værdikæden, for at finde løsninger på, hvordan barriererne for det bæredygtige byggeri kan fjernes. Herudover vil projektet bringe større etablerede virksomheder sammen med mindre vækstvirksomheder og start-ups, for at accelerere nye bæredygtige løsninger.

“Tværfaglige partnerskaber er en helt nødvendig vej til innovation og udvikling i byggebranchen, som traditionelt er præget af stærk silodannelse. Med støtte fra Industriens Fond, er vi nu gået i positiv dialog med såvel store som små udviklingsdrivende virksomheder i branchen, og jeg oplever en stor interesse for et innovationsprojekt, der som Sustainable Build har skarpt fokus på tværfaglighed og bæredygtighed som vækst- og konkurrenceparametre”, siger Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center.

Industriens Fonds bevilling til Sustainable Build er et resultat af fondens temaindkaldelse med titlen ‘Bæredygtig Produktion’. Her efterspurgte fonden viden og redskaber som danske virksomheder kan trække på, når de skal udvikle nye måder at producere på og nye samarbejdsrelationer. Målet er at skabe bedre vilkår for bæredygtigt byggeri, styrke samarbejdet på tværs af værdikæden og accelerere eksisterende, bæredygtige løsninger. Derigennem vil Sustainable Build styrke innovationen, konkurrenceevnen og skabe nye grønne job i byggesektoren.

Sustainable Build er støttet af Industriens Fond, og er udviklet i samarbejde med Dansk Arkitektur Center og LeaderLab.

Pressemeddelelse

Fakta

  • Markedet for bæredygtige materialer og komponenter til byggeriet anslås at være på 440 mia. euro i 2015 i EU, hvilket betegner en vækst på 28 % fra 2013.
  • Cementproduktion alene udgør 5 % af den globale CO2 udledning.
  • Kina har på tre år brugt ligeså meget cement, som USA gjorde i løbet af hele det 20. århundrede.
  • Industriens Fond har bevilget en samlet ramme på knap seks millioner kr. til Sustainable Build.
  • Sustainable build er udviklet sammen med Dansk Arkitektur Center og LeaderLab.

Pressefotos

Find pressefotos her