Vækstlaget i dansk arkitektur udstilles

Tre nystartede arkitektvirksomheder fik i efteråret frie hænder til at skabe hver deres udstilling i Dansk Arkitektur Center. STED By- og landskabsarkitekter, Norrøn, Johansen og Skovsted Arkitekter er de tre udvalgte, og de har alle det til fælles, at de er en del af vækstlaget i dansk arkitektur og samtidig modtagere af Dreyers Fonds legat til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale.

“Det er Dreyers Fonds ambition at skabe et udstillingsrum, hvor nystartede arkitektvirksomheder kan vise deres arbejde for omverdenen og derved få en stemme i debatten om ny dansk arkitektur og dens bidrag til samfundets udvikling.”– Mathilde Petri, medlem af bestyrelsen Dreyers Fond

Dreyers Fond og Dansk Arkitektur Center er gået sammen om at skabe et nyt udstillingsrum under titlen ‘Dreyers Arkitektur Galleri’, der i efteråret 2016, og i de kommende år, viser den næste bølge i dansk arkitektur – fortalt og formidlet af en række talentfulde og toneangivende unge danske arkitektvirksomheder.

De udvalgte arkitektvirksomheder, der får mulighed for at udstille i Dreyers Arkitektur Galleri 2016, er netop blevet offentliggjort. I deres arbejde, som spænder fra storskala destinationsudvikling over mere klassiske arkitektoniske dyder til nye tværfaglige metoder, fornemmer man en fornyet materialefølsomhed og en sans for detaljen.

  • Johansen Skovsted Arkitekter:
    “Med en særlig virketrang går Johansen & Skovsted på opdagelse i materialer, metoder og sammenfatninger med en tydelig lyst til at fremmane en særlig atmosfære, hvor konstruktioner bliver rumdannende og komponenter bliver dele af en helhed”– Jurymedlem Frank Maali indehaver Frank Maali og Gemma Lalanda MLA/S  
  • Sted By- og landskabsarkitekter:
    “Sted inviterer på opdagelse i deres maskinrum bestående af alt fra haveskovle, gummistøvler til tværfaglige organisations modeller – i et levende landskab af forundring over processer, mekanismer og stedslige friktioner.”-Jurymedlem Marianne Levinsen, indehaver Levinsen Landskab
  • Norrøn:
    “Norrøns sympatiske destinationsudvikling tager afsæt i ønsket om at bidrage til samfundsudviklingen. De viser os en ærlig måde at tænke på, hvor det enkelte sted genopfindes i sit eget billede gennem en nysgerrig undersøgende tilgang, samt en innovativ fortolkning af den nordiske æstetik og samfundstænkning”.-Jurymedlem Dan Stubbergaard, kreativ direktør COBE

 

Dreyers Arkitektur Galleri er støttet af Dreyers Fond og udviklet i samarbejde med Dansk Arkitektur Center.

 

Dreyers Arkitektur Galleri


Dreyers Arkitektur Galleri vises første gang i Dansk Arkitektur Center, plan 2 fra d. 14. september 2016 – 16. januar 2017. De tre tegnestuer får hver ca. 1 måneds udstillingsperiode. Gratis adgang.

 

CITATER fra de udvalgte tegnestuer:


“Vi er meget glade for, at blive udvalgt til at udstille i Dreyers Arkitektur Galleri på DAC. Det er for os, som nystartet tegnestue, en enorm chance for at få lov at udstille i et bredt forum, der normalt ikke er “tilgængeligt” for os nye i branchen. Vi vil med vores udstilling, give de besøgende en oplevelse, hvor brugen af sanserne inspirerer til at se verden med den forundring og nysgerrighed, der er kerneværdien i vores arbejde – og hvordan vi anvender denne forundring og nysgerrighed som drivkraft, når vi skaber stedsspecifikke by- og landskabsrum. Vi glæder os til at invitere besøgende indenfor i vores forundringsverden og i tegnestuens “maskinrum”!”.–  Martin Hjerl og Rosa Lund, partnere Sted By- og landskabsarkitekter

“Vi er meget begejstrede for at skulle udstille på netop Dansk Arkitektur Center og gennem formidlingen af vores arbejde, at være med til at sætte fokus på det særlige potentiale, der ligger i byggeriets processer, materialer og teknikker.”– Sebastian Skovsted, indehaver Johansen Skovsted Arkitekter

“Vi er hos Norrøn glade og stolte over, at få muligheden for at sætte fokus på tegnestuens virke og særlige fokus på destinationsudvikling gennem en udstilling i Dreyers Arkitektur Galleri” – Gustav Kragh-Jacobsen, arkitekt Norrøn