Vinderne af Europan 11

Unge arkitekter fra hele Europa har valgt at rette blikket mod Allerød, København og Rødovre i den internationale arkitektkonkurrence EUROPAN, der finder sted for 11. gang. I dag offentliggøres vinderne.

Unge arkitekter fra hele Europa har valgt at rette blikket mod Allerød, København og Rødovre i den internationale arkitektkonkurrence EUROPAN, der finder sted for 11. gang. I dag den 15. december 2011 kl. 16 blev vinderne offentliggjort og fejret på Dansk Arkitektur Center.

Klimaforandringer som designparameter for byliv i et københavnsk brokvarter. Natur og bæredygtighed som generator for fællesskabet i en moderne forstadsbebyggelse i Allerød. Og en “identitetslinje” der fremhæver forstadens kvaliteter i Rødovre. Det tegner hovedlinjerne i vinderprojekterne for den danske del af den prestigefyldte tværeuropæiske arkitektkonkurrence, EUROPAN 11, der offentliggøres i dag med en prisoverrækkelse i Dansk Arkitektur Center.

 

To danske og et islandsk arkitektteam løber med førstepræmierne


97 arkitektteams fra hele Europa har indleveret forslag til den danske del af EUROPAN 11 konkurrencen, hvor de unge arkitekter har skullet arbejde med det nære hverdagsliv omkring enten brokvarterets karrestruktur eller forstadens parceller på konkurrencegrundene i Allerød, København og Rødovre. Der er kommet 36 forslag til Allerød, 37 forlag til København og 24 forslag til Rødovre. 2/3 dele af de indleverede forslag kommer fra udlandet. En international dommerkomité har valgt at tildele førstepræmier til to danske teams og et islandsk/dansk team. Blandt de øvrige præmierede projekter er arkitekter fra Portugal, Frankrig, Holland, Italien, Sverige og Danmark.

Vinderne modtager ud over hæderen 12.000 Euro, og andenpræmievinderne modtager 6.000 Euro. I de kommende måneder vil kommunerne undersøge, hvordan et samarbejde mellem dem og vinderne kan udmønte sig. De præmierede projekter vil udstilles i de tre kommuner i starten af det nye år.

“Europan er en fin platform for både unge arkitekter og visionære byer i hele Europa, hvor man sammen sætter fokus på de udfordringer vores byer har.  Og vinderprojekterne viser, at unge danske arkitekter klarer sig meget fint i en international sammenhæng. Jeg ser nu frem til, at kommunerne videreudvikler projekterne i samarbejde med vinderne, og dermed er med til at give de unge arkitekter en ekstra chance for at realisere deres visioner,” udtaler Kulturminister Uffe Elbæk.

 

Realiserbare projekter


De tre danske kommuner har brugt EUROPAN konkurrencen til at få belyst nogle lokale bymæssige problemstillinger ved at invitere Europas unge arkitekter til at komme med nye og innovative bud på at finde nye potentialer i en række helt almindelige hverdagsrum.

Formand for juryen, arkitekt Andreas Klok Pedersen:
“De tre konkurrencegrunde repræsenterer nogle universelle problemstillinger, som kan genfindes i mange europæiske byer. Vi har valgt tre vinderprojekter der ikke bare er velløste men også realiserbare. De viser en kvalitativ evolution snarere end en revolution af de københavnske byrum og forstæder. Vi er sikre på, at der står tre fagligt stærke teams bag vinderprojekterne og glæder os til at følge det fortsatte proaktive arbejde med at få forslagene realiseret.”

Borgmester i Allerød, Erik Lund:


“Med vinderforslaget har Allerød fået et visionært og samtidig et ærligt og sympatisk bud på, hvordan Ny Blovstrød skal udvikle sig i en bæredygtig retning. Vinderteamet viser en god forståelse for både det storslåede landskab, vi har i Allerød, og for det liv og de værdier, der udfolder sig i forstaden”.

 

Teknik- og miljøborgmester i København, Ayfer Baykal:


“Det er rigtig vigtigt, at et område som Skt. Kjelds Kvarter er omdrejningspunktet i Københavns Kom-munes konkurrencedeltagelse. Det sender et signal om, at nytænkende arkitektur og byplanlægning ikke kun skal handle om prestigebyggerier, men om at københavnere i alle dele af København skal have mulighed for at bo i en attraktiv bydel med ny arkitektur og gode steder at opholde sig. Vi har fået et vinderforslag, der viser nogle smukke, nytænkende og realistiske måder at arbejde med klimatilpasning på i byen. Det skal vi lade os inspirere af og bruge, når vi inddrager områdets beboere i projektet med at skabe en ny Skt. Kjelds Plads.”

 

Borgmester i Rødovre, Erik Nielsen:


“Rødovre er i fuld gang med at byudvikle mange forskellige steder i kommunen. Det gælder også i Rød-ovres nordlige del, Islev, hvor vi har fået mange kreative forslag til det videre arbejde. Det er spænden-de at få bud på den fremtidige udvikling fra unge i hele Europa. De unge går uimponerede til opgaven og tænker utraditionelt – det er forfriskende. I den kommende tid vil vi med stor interesse studere alle for-slagene og tilrettelægge det forløb, der skal gøre Islev til et endnu bedre sted at bo.”

 

Jane Sandberg, Direktør i Arkitektforeningen:


“Igen i år har Arkitektforeningen finansieret en del af Europan-konkurrencen. Det gør vi, fordi konkurren-cen er alle tiders initiativ i forhold til at give yngre arkitekter mulighed for at prøve kræfter med spæn-dende opgaver i både Danmark og i udlandet. Det har været en glæde at se unge spirende talenter fra hele Europa designe visionære forslag til danske kommuner. Ligeledes er det opløftende at se, at de del-tagende kommuner tør tænke fremad og satse på potentialerne i vækstlaget.”

 

Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center:


“Europan-konkurrencen er med til at sikre, at den nye generation af arkitekter kommer i spil i hele Euro-pa, både danske og udenlandske arkitekter. Konkurrencen er også en enestående mulighed for kommu-nerne til at diskutere fremtidig byudvikling med andre europæiske byer. Europan favner mange af de netværksaktiviteter DAC, som arkitekturcenter arbejder for at fremme, udvikle og facilitere, når det gæl-der den fremtidige byudvikling i Danmark.”

Om Europan konkurrencen:


EUROPAN konkurrencen har eksisteret siden 1988 og adskiller sig fra andre arkitekturkonkurrencer ved at være et bredt samarbejde mellem en række europæiske lande. Gennem de sidste 20 år har Europan vist sig at være meget mere end blot en konkurrence, men også en unik international platform for viden, diskussion om udvikling af europæisk urbanitet for både unge arkitekter og europæiske byer. Som en del af konkurrencen deltager kommuner, jury og de vindende teams i en række internationale seminarer, hvor man udveksler og deler viden på tværs af de europæiske byer. Det er tredje gang Danmark deltager i konkurrencen. I alt har 49 byer i Europa stillet konkurrencegrunde til rådighed for de unge arkitekter, der skal være under 40 år for at deltage.

Europan Denmark er støttet af Kulturministeriet og Arkitektforeningen. Sekretariatet for Europan Denmark varetages af Dansk Arkitektur Center og Arkitektforeningen medvirker som konkurrenceteknisk rådgiver. EUROPAN gennemføres i tæt samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus.