Mennesker foran BLOX

Foto: Rasmus Hjortshøj

Coastal Imaginaries

Udstilling

20. maj - 26. november 2023

Sted

Arkitekturbiennalen i Venedig, Italien
 

Under overskriften Coastal Imaginaries sætter det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2023 fokus på naturbaserede designløsninger i kampen mod globale udfordringer som stigende havvand og stormflod.

Bag udstillingen står kurator Josephine Michau, der, i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Schønherr, samt førende forskere, kunstnere, danske brancheorganisationer og videnskabelige institutioner, designere og scenografer, har faciliteret og iscenesat indholdet i det danske bidrag i år.

”Vi er midt i den antropocæne tidsalder – aka menneskets tidsalder – hvor geologer har udnævnt mennesker til at være en geologisk kraft på lige fod med vulkaner, meteornedslag og forskydning af tektoniske plader. Mennesket er medvirkende til mange af de kriser, vi står over for i dag såsom biodiversitetskrise, klimakrise, miljøkrise, fødevarekrise mm. Vi har ikke alene mulighed, men også pligt til at agere og vende udviklingen, og her har arkitekterne, der designer vores fysiske rammer, en afgørende rolle”, siger kurator Josephine Michau.

Fremtidens kystlandskaber

Foto: Anna Aslaug Lund

Som besøgende på Den danske Pavillon vil man få indblik i konkrete principper for, hvordan naturen kan bruges til kystbeskyttelse og klimasikring, og hvordan disse principper udspiller sig forskellige steder på kloden. Man vil opleve en dramatisk fortælling, der i flere fremtidsscenarier viser, hvordan kysten i København kan komme til at se ud, hvis man benytter sig af naturbaserede løsninger.

I de to historiske bygninger, Carl Brummers fra 1932 og Peter Kochs fra 1958 kan besøgende udforske udstillingens bæredygtige løsningsforslag til, hvordan vi tilpasser os det stigende havvand og hyppigere stormfloder, forårsaget af klimaændringerne, som vil ændre vores kystlandskaber dramatisk i dette århundrede.

Løsningerne rummer, udover deres kystbeskyttende kvaliteter, også potentialet til at fungere som rekreative områder for mennesker og levested for andre arter, som CO2-lagre, som madkamre og som materialebanker.

“Dansk arkitektur har meget at bidrage med, når det kommer til at løse aktuelle samfundsudfordringer. Årets danske biennalebidrag sætter fokus på klimaforandringer, som nok må betegnes som én af vores generations største samfundsudfordringer. Jeg håber, at det danske bidrag kan inspirere andre lande til at bruge naturen til at tøjle konsekvenserne af klimaforandringerne.”

– Kulturminister Jakob Engel-Schmidt

Josephine Michau

Josephine Michau er uddannet cand.merc. (fil) og har været med til at grundlægge Copenhagen Architecture Festival (CAFx), som hun er direktør for. CAFx har siden 2014 formidlet arkitektur og byrum til danskere og turister gennem et program på 100-200 årlige aktiviteter. I 2015 modtog festivalen en pris af Arkitektforeningen for sin evne til “…at formidle arkitektur, fremhæve dens kvaliteter og mangfoldighed samt skabe relevant debat”.

I 2019 modtog Josephine Michau ”Henning Larsen Fonds hæderslegat” for sit vedholdende og motiverende engagement i at forstå, formidle og involvere mennesker i det landskab, arkitekturen udgør for vores liv.

I forbindelse med CAFx har hun initieret og været medforfatter på adskillige artikler, publikationer og filmproduktioner samt gennemført årlige workshops om film og arkitektur siden 2016.

Josephine er blevet tildelt Statens Kunstråds legat og har siddet i flere internationale arkitekturjuryer og -komiteer.

– Det danske bidrag skal indgyde håb ved at pege på løsninger og engagere publikum på en måde, hvor de både rammes i maven og i hovedet; hvor sanser, intellekt og fællesskab indtræder i et symbiotisk forhold, siger Josephine Michau.

Foto: Rasmus Hjortshøj

Foto: Rasmus Hjortshøj

 

Store udfordringer kalder på tværfaglighed

Udstillingens faglige indhold udvikles i samarbejde med landskabsarkitekttegnestuen Schønherr og en række af Danmarks førende forskere og studerende fra forskellige danske vidensinstitutioner, heriblandt arkitekt og landskabsarkitekt Anna Aslaug Lund, som er repræsentant for forskningsprojektet ”Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum”, der er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Arkitektskolen Aarhus (AAA) og Københavns Universitet (KU) samt lektor David Garcia og studerende fra kandidatprogrammet ”Architecture and Extreme Environments” på Det Kongelige Akademi.

Scenograf Christian Friedländer og lyddesigner Peter Albrechtsen, begge internationalt anerkendte kunstnere, vil oversætte dele af forskningen til en sanselig og rumlig oplevelse, der gør fremtidens kystlandskaber mere håndgribelige for de besøgende.

Om den danske pavillon

Kulturministeriet ejer Den danske Pavillon i Venedig, der anvendes til hhv. arkitektur- og kunstbiennalerne. Kulturministeriet har udpeget Dansk Arkitektur Center som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. internationale Arkitekturbiennale i Venedig.

Projektet gennemføres med støtte fra blandt andet Realdania, Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg.

Arkitekturbiennalen åbner i Venedig d. 20. maj 2023 og kan ses frem til d. 26. november 2023.

Foto: Hampus Berndtson

Foto: La Biennale di Venezia

Hovedkurator for Arkitekturbiennalen

Ved udgangen af december 2021 blev den skotsk-ghanesiske arkitekt Lesley Lokko valgt som hovedkurator for hele Arkitekturbiennalen. Lesley Lokko har en vision om, at biennalen skal bidrage til at skabe nye narrativer og sprog for arkitekturen, der kan løfte krisen ud af fortvivlelsen.

 

Tak til alle, der har bidraget

Kurator

Udstillingen er kurateret af Josephine Michau

Kommissær

Dansk Arkitektur Center er kommissær for det danske bidrag med overordnet ansvar for organisering og økonomi på vegne af Kulturministeriet.

Udstiller

Udstillingen er udviklet af
Kommissær: Kent Martinussen, adm. dir. Dansk Arkitektur Center
Vice Kommissær: Eva Kirstine Fabricius, Dansk Arkitektur Center
Kurator: Josephine Michau
Udstillende arkitekter: Schønherr Landskabsarkitekter, David Garcia, Giacomo Brusa Cattaneo, Laurits Sporon Bøving Genz, Dejle Zaradesht Mohamad, Lisa Eikaas, Katrina Wiberg and Anna Aslaug Lund
Udstillende kunstner: Christian Friedländer
Design Team: Christian Friedländer, Ellen Leer, Alexandra Wedderkopp Emelianov, Alexis Mark, Martin Bek Peter Albrechtsen
Faglig konsulenter: “The cities and the rising sea levels” – Gertrud Jørgensen, Ole Fryd og Anna Aslaug Lund (Landskabsarkitektur, Københavns Universitet), Karsten Arnbjerg, Roland Löwe and Anna Lea Eggert (DTU), Tom Nielsen, Soo Jung Ryu and Katrina Wiberg (Arkitektskolen Aarhusl)
Installation af udstilling: M+B studio, Erik Christoffersen, Christian Vest Berntsen, David Drachmann, Guido Liebgen
×