Copenhagen
in Common
– mini

Bykortet er et kæmpe kort over København man kan gå rundt på

Gratis adgang

Du finder mini-udstillingen på gulvet i passagen under BLOX – niveau -2 fra gadeplan. Lige ved indgangen til vores billetsalg.

 

Det handler om København og det handler om fællesskaber: Hvordan danner arkitekturen rammen om måden, vi er sammen på?

Denne mini-udstilling er et kraftigt koncentrat, der er kogt sammen på baggrund af vores store, anmelderroste udstilling om København Copenhagen in Common fra 2023.

Vi zoomer ind på København, og ser nærmere på nogle af de steder, hvor fællesskabet har særlig gode betingelser. Vi spørger københavnerne, tilflytterne, pendlerne og turisterne: Hvor er København bedst? Hvor føler de sig hjemme i byen? Hvilke byrum virker modsat? Og vi hører arkitekterne bag projekterne: Hvad er lykkedes? Hvad er de særlig glade for? Og hvad kunne være bedre?