Fællesskab din by

Foto af: Prags Boulevard, Majken Hviid

 

Udstillingsperiode

16. april - 5. juli 2015
♥♥♥♥♥♥ – Politiken

Kurateret af

Udstillingen var udviklet af Dansk Arkitektur Center med støtte fra Realdania, Dreyers Fond og BL-Danmarks Almene Boliger.

‘Fællesskab din by’ – en udstilling og arrangementsrække om de mennesker og det engagement, der forandrer byen’, satte fokus på demokratiet i arkitekturen og byudviklingen. I løbet af 2015 fejres 100-års jubilæet for revideringen af Grundloven og Dansk Arkitektur Center bidrog til denne fejring ved at stille skarpt på den danske tradition for at tænke i fællesskaber, inddragelse og borgerdrevne initiativer i arkitekturen og i byen.

“Vi behøver altså ikke kun at opfatte os selv som forbrugere af byer og samfund, som andre har lavet for os. Vi har selv magten til at ændre vores omgivelser, og det er ligefrem støttet af planloven. Det er den følelse, udstillingen efterlader en med, og det er ganske opbyggeligt.”

– Politiken

Borgerinddragelse, borgerinvolvering, bottom-up, borgerengagement, urban aktivisme, civilsamfundsaktivitet – tendensen har mange navne og den fylder meget i lokalsamfundene, i kommunale processer og i udviklingen af de danske byer.

Showcasing af borgerlyst

Borgerinitierede projekter er betydningsfulde i det danske samfund og for de fysiske rammer, hvilket var omdrejningspunktet for udstillingen. Dansk Arkitektur Center skabte med denne udstilling en platform, hvor der blev showcaset den borgerlyst, der influerer vores byer og samfund.

I udstillingen synliggjordes de ildsjæle og borgergrupper, som har taget udviklingen i egen hånd. Publikum kunne blive inspirerede til selv at gå ud og tage handling eller blive inspireret til at engagere borgere på nye måder i deres professionelle arbejde.

En arena for arrangementer

Udstillingens ene rum bestod af en stor arena – her invitered DAC eksterne aktører og organisationer ind i udstillingsperioden til at debattere og belyse temaet fra forskellige vinkler. Udstillingen blev derfor i høj grad levende og omskiftelig, idet der i gennem hele perioden var en række arrangementer i selve udstillingen.