Setting new standards

Udstillingsperiode

20. januar - 30. januar 2014

Se de tre vinderprojekter fra konkurrencen om ‘Nyt Hospital Nordsjælland – et hospital med ambition om at sætte nye standarder for fremtidens hospitaler’.

Syv prækvalificerede konsortier af danske og udenlandske arkitekt- og ingeniørvirksomheder har deltaget i projektkonkurrencen om Nordsjællands nye akuthospital. Tre meget forskellige projekter kom videre i finalen. Projekterne var præsenteret i en plancheudstilling og viste, hvordan det nye akuthospital i Hillerød kan komme til at se ud – et hospital med ambition om at sætte nye standarder for fremtidens hospital ved at tilstræbe den bedste løsning både i funktion, arkitektur og bæredygtighed. De tre vinderprojekter er:

C. F. Møller, Electia og Rambøll

fordi det indeholder “klare funktionelle kvaliteter med en fin opdeling i patientnære og teknisk administrative funktioner.”

BIG, WHR ARCHITECTS og ARUP

fordi “det er lykkes forslagsstillerne at skabe en elegant legende bygning, der kombinerer det positive fra en campus med en hospitalsmaskine.”

Om nyt hospital nordsjælland

Byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland er en del af et statsligt kvalitetfondsprojekt. Målet er højere kvalitet, sammenhæng, lighed, tryghed, hurtigere udredning og behandling for alle patienter. Byggeriet forventes påbegyndt i 2017 og er budgetteret til 3,8 mia. kr. (09 priser). Det nye hospital skal stå klar ved udgangen af 2020. Det samlede areal er på 124.000 kvm. De tre forslag er valgt som ligeværdige vindere af projektkonkurrencen på baggrund af en samlet vurdering i forhold til kriterierne funktion, arkitektur og bæredygtighed. De tre vindere arbejder nu på at uddybe deres forslag under forhandling med Region Hovedstaden. Den endelige vinder kåres medio april.

Fokus på konkurrenceprogrammet

Hvordan skaber man fremtidens hospital – med plads til nyfortolkning? For Nyt Hospital Nordsjælland har kodeordene været at tilstræbe den bedste løsning både i funktion, arkitektur og bæredygtighed præsenteret i et åbent og ambitiøst konkurrenceprogram.