Byg det op

Udstillingsperiode

5. november 2013 - 19. januar 2014

Kurateret af

‘Byg det op’ var udviklet i samarbejde mellem DR og Dansk Arkitektur Center i partnerskab med Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg med rådgivning fra COWI.

Denne udstilling viste de fire vinderprojekter fra ‘Byg det op’. Projekterne illustrerede, hvordan borgernes egne ideer og engagement har skabt nye fællesskaber omkring konkrete nye byrum. Udstillingen satte fokus på, hvordan arkitekter har bidraget til at forløse borgernes drømme for deres lokalområde, og hvordan borgerinddragelse og samarbejdet mellem en lang række forskellige aktører kan skabe større kvalitet i byudviklingen.

Dansk Arkitektur Center og DR inviterede alle borgere i Danmark til at deltage i en landsdækkende konkurrence. Vinderne fik mulighed for at forandre et sted i deres lokalområde. De fire projekter er efterfølgende realiseret og processen dokumenteret. DR viste fire programmer om vinderprojekterne, og i Dansk Arkitektur Center kunne man få endnu mere at vide om de fire vinderprojekter, den store landsdækkende konkurrence og den samskabende proces, der lå bag byggerierne.

Nye fællesskaber og styrket tilknytning til din by

Projektet er en undersøgelse af, hvordan inddragelse af borgeren kan skabe fornyet ejerskab og styrke borgernes indbyrdes fællesskab og tilknytning til byen.

I udstilingen kunne man gå på opdagelse i historierne om, hvordan midlertidig udnyttelse af byen skaber nye fælleskaber, mødesteder og pladser, der gør en forskel i almindelige borgeres liv.

Skaterpark, forsamlingshus, ‘Super Street’ og fjordbad

En Skatepark i Lemvig, et udeforsamlingshus i Fjelstervang, et fjordbad i Kolding og skolegårdsprojektet ‘Super Street’ i Slangerup står nu om resultatet af fire måneders hårdt arbejde.