Vand

Udstilling

7. oktober 2024 –
23. marts 2025

Vand er den første, store danske udstilling, der formidler og debatterer klodens vand som et allestedsnærværende, sammenhængende, livgivende stof: Et system som er grundlaget for alt liv og den menneskelige civilisation. Et system, hvis balance er truet!

Vand er et forunderligt element. Det kan være hårdt som is og luftigt som en sky. Rislende som bækken og styrtende som regn. Stille som en skovsø og brusende som et oprørt hav. Mennesket har alle dage været fascineret af VAND!

Mere end 70 procent af klodens overflade består af vand! 95 procent af al vand på jorden findes i verdenshavene. Resten er i atmosfæren, i iskapperne, i jorden, i planter, i dyr – og i mennesker! Vandet er grundlæggende for alt liv på jorden – vi lever i en verden af VAND!

Men vandet rummer også et destruktivt potentiale. Klimaforandringerne har forandret vandets adfærd på kloden. Nyhederne flyder over med billeder af smeltende iskapper, altødelæggende oversvømmelser, destruktive stormfloder og skybrud. Vand i kælderen er pludselig blevet noget rigtig mange kan tale med om. I takt med at 100 års hændelser sker stadigt hyppigere bliver massiv nedbør en del af hverdagen. Det samme gælder havstigninger. I 2150 kan havet ved de danske kyster være steget med op til 180 cm. over 1990-niveau, hvis verden ikke bremser op og skærer ned på klimagasserne.

En verden af vand viser, hvad det er for en virkelighed vi kigger ind i, når vandet kommer. Skal vi trække os væk fra kysten? Skal vi forskanse os eller skal vi leve med vandet? Hvordan undgår vi altødelæggende oversvømmelser? Hvordan får vi det bedste ud af klimakrisen med nye, rekreative byrum med plads til vandet? Kan man hive livskvalitet og skønhed ud af den kedelige klimasikring? Og hvad kan vi lære om at bygge med vand som et nyt vilkår, når vi går tilbage i historien eller ser ud i verden?

På udstillingen kan du også opleve elementer fra den danske udstilling i Arkitekturbiennalen, Coastal Imaginaries, der formidler og debatterer fremtidens kystsikring af hovedstadsområdet.

Udviklet af

Udstillingen er udviklet af Dansk Arkitektur Center

Fotos

Rasmus Hjortsøj