Christiansborg Ridebane

Slot

533
Photo: Martin Heiberg, Copenhagen Media Center

Christiansborg Ridebane og dens bygninger er de eneste rester af det første Christiansborg Slot, som nedbrændte i 1794.

Københavns Slot, der oprindeligt blev anlagt som en borg af biskop Absalon i 1167, er blevet ombygget og udvidet flere gange siden middelalderen. I 1731 blev alt revet ned, hvorefter Christian VI lod den tyskfødte arkitekt Elias David Häusser opføre et nyt pragtslot, der var den enevældige konge værdig.

Slottet havde form som en firfløjet karré med en indre slotsgård, hvortil det stadig eksisterende ridebaneanlæg sluttede sig mod vest.

Opførslen af ridebaneanlæggets nordre fløj gik i gang i 1738, og den stod færdig i 1742. Opbygningen af den søndre ridebanefløj blev begyndt i 1740, men stoppede på grund af forsynings vanskeligheder. Først i 1744 genoptog man arbejdet, der nu blev ledet af den unge arkitekt Niels Eigtved. Han færdiggjorde ridebaneanlægget og forsynede staldene med marmorsøjler og -krybber. I 1746 kunne 87 rideheste og 165 køreheste indtage de nye bygninger.

Mod syd afsluttes ridebaneanlægget af Marmorbroen, der fører over Frederiksholms Kanal. Den dannede hovedindgangen til slottet og blev flankeret af to pavilloner. Såvel bro som pavilloner blev opført i den nye rokokostil af Eigtved og stod færdige i 1744.

Fra 1978 til 1996 blev hele Ridebaneanlægget inklusiv bygninger restaureret med Erik Hansen og Gehrdt Bornebusch som arkitekter.

I dag benyttes Christiansborg Ridebane af Den Kongelige Stald-Etats garderhusarer. Enhver kan overvære rideaktiviteterne, da der er fri adgang til Ridebaneanlægget døgnet rundt.

×