Flodbyen Randers: Når klimatilpasning bliver en bykvalitet

Byrum

800

Flodbyen Randers er et omfattende byudviklingsprojekt, der skal løse flere store byudfordringer på én gang. Projektet er det mest ambitiøse, der nogensinde er udført i Randers, og så udmærker det sig ved at vende klimaudfordringer til byrumskvaliteter.

Randers står over for en massiv transformation. I hjertet af byen, mellem Randers midtby, Gudenåen og Randers Fjord, skal byens nuværende havnearealer transformeres. Over de næste 40-50 år bliver de omdannet til en helt ny bydel, Flodbyen Randers. Det storstilede projekt skal løse flere helt store udfordringer på én gang: Med en blanding af bolig og erhverv, nye byrum, rekreative områder og en forbedret infrastruktur vil det danne ramme for op til 8.000 nye beboeres liv – og samtidig sikre Randers by mod oversvømmelser. Byudviklingsprojektet er det største nogensinde i den gamle købstad.

Klimatilpasning som værdiskaber

Udviklingsprojektet udspringer af et voksende behov for at klimatilpasse Randers. Klimaforandringer og stigende havvand har gjort den lavtliggende by til et udsat område. Risikoen for både stormflod, skybrud og forhøjet grundvandsstand er en reel trussel. Derfor er et hovedtræk i byudviklingsprojektet en innovativ klimatilpasningsløsning, der i ét greb både skal sikre byen mod oversvømmelser og samtidig tilføre nye naturskønne kvaliteter. Den næsten seks kilometer lange højvandssikring, Klimabåndet, skal således løbe gennem Kronjyllands hovedstad som en blå åre, der trækker naturen helt ind i byen og tilbyder vandnære rekreative områder til alle byens beboere. På denne måde skal en af Randers’ helt store byudfordringer vendes til en værdiskaber i byudviklingen.

Vandet bliver et nyt samlingspunkt

Det er planerne for flytningen af Randers Havn, der har gjort Randers’ nye byområde til en mulighed. Flytningen af havnen efterlader nemlig et 59 hektar stort område – hvilket svarer til omtrent 80 fodboldbaner. Og den unikke placering i floddeltaet ved Gudenåen og Randers Fjord giver mulighed for et attraktivt og naturskønt byområde. Med vandet som samlingspunkt er visionen at bringe byen helt ned til vandkanten. Samtidig er det et ønske at tilføre nyt liv til middelaldermidtbyen og skabe nye urbane forbindelser mellem Randers’ nord- og sydside.

Skabt med borgerinddragelse

Udviklingsplanen for det store projekt er blevet til i et samarbejde mellem C.F. Møller Architects og Randers Kommune. Planen er skabt på baggrund af en årelang proces, som har involveret både borgere og virksomheder, og som blev gennemført i samarbejde med Realdania. De første spadestik til det nye byområde tages i 2022.