Vor Frue Kirke

Kirke

800
Photo: Pixabay

Med arkitekten C.F. Hansens ord er Københavns Domkirke et åndeligt kunstmuseum.

Københavns nuværende domkirke ligger på Nørregade i hjertet af byen. Her havde der før ligget flere andre kirker, hvoraf den sidste blev ødelagt under englændernes bombardement i 1807. Herefter genopbyggede landets førende arkitekt, Christian Frederik Hansen, kirken fra 1811-1829. Han genbrugte en del af murværket fra den gamle kirke, og omformede kirken i klassicistisk stil.

Domkirkens ydre blev en regulær blok med et spirløst tårn og en tempelfront med seks doriske søjler mod Nørregade. En dorisk søjle har 16-20 lodrette riller og intet fodstykke. Indenfor bærer to rækker af søjler kirkerummets loftshvælv, og rummet ender i en halvcirkulær apsis.

Arkitekturen benytter dagslyset på en effektfuld måde, idet lyset primært belyser kirkerummets øverste del og dermed løfter rummet opad. En effekt, der understreges af murenes hvide farve foroven og grå farve forneden.

Kirken blev udsmykket af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, som var internationalt kendt. Hans skulpturer står på gulvet fri af deres nicher, og det samlede indtryk af rummet er med C.F. Hansens egen formulering som et ‘åndeligt kunstmuseum’.

I begyndelsen af 1900-tallet var der planer om at sætte et spir på kirkens tårn, men det mødte stærk modstand. Striden medførte imidlertid en fornyet interesse for C.F. Hansens arkitektur og bevirkede den nyklassiske periode omkring 1920.

Ved en restaurering i 1975-79 førte Vilhelm Wohlert kirkens ydre og indre tilbage til sit oprindelige udseende. I 1995 blev et nyt hovedorge indviet og i 2002 blev dette suppleret med et kororgel.

Kirken har været Københavns domkirke siden 1924.

×