Drømmen
om det
nære

Fotos: Frans Ahlbom

Dreyers Arkitektur Galleri 2019

1. november 2019 – 16. februar 2020

Der er en tydelig linje igennem hele Mette Langes karriere og arkitektoniske udtryk. Til udstillingen ’At fremkalde rum’ i Dreyers Arkitektur Galleri bliver essensen samlet. Som baggrund for den visuelle oplevelse sætter Mette Lange her ord på sin udstilling, inspiration, arkitektur, engagement i Indien og meget mere.

Mette Lange Architects er en lille tegnestue med Mette Lange som kernen, der er omgivet af studerende og samarbejdspartnere som forstærkere og forsikringer om fornyelse. Mette Lange er selvvalgt eneste ansatte i arkitektvirksomheden, fordi det giver den fleksibilitet og frihed, der giver mulighed for konstant at flytte sig fagligt som fysisk.

Den faglige udvikling foregår ved at udfordre sig selv i hvert eneste nye projekt, og fysisk flytter Mette Lange kontinuerligt mellem Danmark og Indien. Erfaringens tråde bliver bundet sammen i udstillingen ’At fremkalde rum’, der er en af tre udstillinger i Dreyers Arkitektur Galleri.

At fremkalde rum

Udstillingen tager udgangspunkt i et af tegnestuens igangværende projekter, hvor bygningen danner et gårdrum omkring et eksisterende træ på en skovgrund.

”Som en skabelon over vores arkitektoniske sprog udstiller vi en pavillon skabt som en trækonstruktion, beskueren selv kan interagere med og få fornemmelsen af forskellige rumligheder,” forklarer Mette Lange.

Lange gardiner i forskellige strukturer danner muligheder for at lege med lyset og fremkalde forskellige rum i træpavillonen, gæsterne i Dreyers Arkitektur Galleri kan bevæge sig ind i og rundt i, undersøge og undres over. Den én-til-én fysiske konstruktion er suppleret med illustrationer af nogle af tegnestuens projekter, der viser de grundvilkår, tegnestuen arbejder med: Stedet, konstruktion, proportioner, materialitet, lys og poesi.

”Udstillingen undersøger den skitserende og legende proces i at fremkalde rum – eller et sted – der endnu ikke eksisterer. Vi vil gerne sætte fokus på værdier som mennesket i centrum, nænsom tilstedeværelse, poesi og legen med lys og rum samt en inkluderende tilgang til proces og kærlighed til arkitekturen og naturen,” fortæller arkitekt Mette Lange.

Altid ud i virkeligheden

Udstillingen i Dreyers Arkitektur Galleri hos DAC giver et indblik i Mette Lange Architects arbejde med boligen i landskabet. Specialet er sommerhuse, der for bygherrerne indeholder drømmen om det nære og simple. Omdrejningspunktet i alle tegnestuens projekter er stedet, og både processen og det endelige projekt opererer altid på de præmisser.

”Arbejdet som arkitekt er i høj grad blevet til noget, der foregår bag en skærm, og den tendens udfordrer vi. Vi starter alle opgaver med i tre dage at flytte ud på stedet, hvor projektet er. Her foretager vi præcise registreringer af udsigten, træerne, lyset og solens gang. Samtidig skitserer vi og foretager volumenstudier på en allerede udarbejdet landskabsmodel,” siger Mette Lange.

Netop denne vekselvirkning mellem tilstedeværelse på grunden, registreringer og én-til-én udlægninger samt dialog med bygherre på stedet er blevet Mette Lange Architects speciale, når en opgave begynder. Arbejdsmetoden ligger så dybt forankret, at den er med Mette Lange overalt. Også i Indien.

Tætte bånd til Indien

For den erfarne arkitekt er det professionelle virke og det private liv uløseligt forbundet, og det er deri, at baggrunden for det indiske engagement skal findes. Af kærlighed til landet har Mette Lange haft hus der i snart to årtier. Da det var nybygget, blev Mette Lange og hendes daværende ægtemand, Anders Linnet, opmærksomme på de løsarbejdere, der gravede sand op af floden tæt på.

”Børn løb barfodet rundt, og familierne var migrantarbejdere fra nabostaten og talte ikke det lokale sprog. Anders Linnet grundlagde den første MovingSchool i 2001. Det er skoler, der kommer til børnene, og med årene er blevet til mange flere,” fortæller hun.

Flere støtter op

Mette Lange står nu for at skaffe støtte til projekterne og er arkitekten bag flydende og rullende skoler i staten Goa. Aktuelt har Mette Lange Architects samarbejdet med Henning Larsen om tre klasseværelser til et muslimsk fiskersamfund, der otte måneder om året holder til i en gold, indisk saltørken i Kutch i Gujarat.

”Det har været berigende at samarbejde med en så stor arkitektvirksomhed. Henning Larsen har støttet projektet økonomisk og engageret sig designmæssigt for at komme tættere på. Disse projekter i Indien er et eventyr. Det er givende at gøre noget for børn – og jeg har altid fået meget igen, via alle de dygtige og engagerede mennesker jeg møder. Det giver håb for fremtiden i et land som Indien,” siger Mette Lange.

Trådene samlet i udstilling

Som pavillonen i udstillingen ’At fremkalde rum’ tager afsæt i et hus, der er bygget rundt om et træ, er de kommende klasseværelser i Indien også anlagt omkring et træ. Her som et symbol på at alt kan gro. Arkitekten forklarer:

”Træer er vidunderlige og smukke, og for mig handler det altid om at fremhæve de gaver et sted har. Huset skal være en baggrund til naturen. Sådan er det også, når vi skaber sommerhuse. Bagved ligger ofte drømmen om det enkle liv, minder, Ludospil i regnvejr og lysets leg med træernes blade. Det handler om at være tæt på naturen – og hinanden”.

Fra skoler i Indien til sommerhuse i Danmark er arkitekturen altid skabt i pagt med omgivelserne, og det er dét, der samler trådene i Mette Langes virke og bliver udstillet i Dreyers Arkitektur Galleri hos DAC.

Om Mette Lange Architects

Mette Lange Architects er ejet og drevet af Mette Lange, der er arkitekt MAA. Hun er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1990 og har haft eget kontor siden 2002.

Mette Langes arkitektur befinder sig i de mindre byggerier, hvor stedets potentiale og mennesket altid er centrum. De fleste projekter er tæt knyttede til naturen. Mette Lange Architects har med tiden fået sommerhuse som speciale, og tegnestuen står bag mange projekter i ind- og udland.

Udover at tegne unika huse har Mette Lange i samarbejde med sin partner tømrermester Christin Rejnhold udviklet Mini House, der er et modulært sommerhus, hvor proportioner og konstruktion er bestemt på forhånd.

Mini House blev udviklet med stor fokus på bæredygtighed og ´simple living´. Det er et forholdsvis økonomisk valg, både hvad angår arkitekthonorar og byggeomkostninger. Det at have Mini House som en vigtig del af tegnestuens arbejder, gør også at tegnestuen favner bredere, hvilket er vigtigt for Mette Lange.