Respekt for landlivet

Fotos: Sam Jedig

Dreyers Arkitektur Galleri 2019

1. november 2019 – 16. februar 2020

Udstillingen ‘Going Rural’ i Dreyers Arkitektur Galleri er skabt af en mindre arkitektvirksomhed med en stor mission om at sætte spot på manglende sammenhæng mellem land og by. Ved at gøre RURAL til et lige så almindeligt begreb som URBAN er første skridt taget til bedre balance mellem landets store byer og alt det uden for dem.

Skellet mellem land og by vokser mere, end de fleste formentlig er klar over, og udstillingen udfordrer derfor vores forestillinger om fremtiden for landdistrikterne og den eksisterende nationalfølelse om et lille, lykkeligt og især samlet landbrugsland. Med udsigt til bølgende marker så langt øjet rækker og heste i Østagergårds stalde ligger arkitektvirksomheden Rural Agentur. Her er indehaver Anna Sofie Hvid opvokset, men uddannelsen er taget i England og Tyskland, og mindsettet er internationalt. Alt bliver set i en global kontekst, og selv i et mindre projekt langt ude på landet, kan der blive trukket på netværket af stærke internationale samarbejdspartnere. En af tegnestuens fast tilknyttede arkitekter, Josephine Saabye, har i flere år arbejdet i udlandet, blandt andet i Kina, hvor regeringens målsætning er at få 70 procent af landet urbaniseret. Det kan synes langt fra danske tilstande, men tendenserne tegner sig ofte ens i en tid, der er blevet udråbt til en “urban tidsalder”.

Tæt på og langt væk

”Mens globaliseringen har bragt Kina tættere på end nogensinde, føles Kalundborg enormt langt væk fra København. Skellet mellem land og by taler sit tydelige sprog i statistikker over alt fra boligpriser til lokale befolkningstal,” siger indehaver Anna Sofie Hvid og rejser spørgsmålet:

”Hvad er fremtiden for landområderne? Det vil vi i al beskedenhed gerne være med til at definere. Vi tror på, at det rurale har et overset potentiale, der bare venter på at blive artikuleret.”

Rural Agentur er dels tegnestue og dels rådgivningsvirksomhed, og begge forretningsområder bliver brugt til at skabe, påvirke og forandre. Betydningen af ordenes magt er også særdeles present hos Rural Agentur, hvis navn de fleste endnu lige skal smage grundigt på – og måske endda slå op – for at forstå, at det her handler om alt uden for en bymæssig kontekst.

Tal landdistrikter op – ikke ned

”Vi har alle sammen for længst vænnet os til ordet ’urban’. Det fungerer internationalt, og det taler byen OP som begreb. Vi ønsker at tale på samme måde om det rurale, der her i Danmark bliver lettere nedladende omtalt som ’udkantsdanmark’ og ’den rådne banan’,” siger Anna Sofie Hvid i et tonefald, der på sin egen stille facon fordrer ligelig respekt mellem urban og rural.

Respekten for landlivet er kommet ind med modermælken, og det er ikke kun arkitektvirksomheden, som barndomsgården i dag danner rammen om. Østagergård huser også en landbrugsskole og socialøkonomisk virksomhed, hvorfra de cirka 70 elever og lige så mange undervisere boltrer sig på de godt 50 hektar med afgrøder som pupurhvede og spelt plus drivhus og køkkenhave samt køer, heste og geder.

Realistisk syn på landlivet

Det konsistente brug af ordet rural er en bevidst provokation – men frem for alt er det et signal om respekt for landlivet, der her på stedet uden tvivl hersker stor kærlighed til. Det skal dog ikke forveksles med hovedløs forelskelse, for Rural Agentur ved, som alle andre, at penge og politik altid er i spil, når noget for alvor skal forandres. Men meget starter alligevel hos os hver især.

”Vi vil gerne lidt væk fra den romantiske forestilling om den københavnske småbørnsfamilie, der flytter på landet og lever lykkeligt i gummistøvler som økologisk selvforsynende, for sådan er det sjældent. Vi ønsker et mere realistisk og inkluderende syn på landlivet, der understøtter flere forskellige livsformer på landet og samtidig muligheden for større vekselvirkning mellem land og by; en ny rural diskurs,” pointerer Anna Sofie Hvid og uddyber:

”Der er en fremtid for livet på landet. Landdistrikterne har et enormt potentiale, og i lyset af fremtidens udfordringer med klima og bæredygtighed bliver det nødvendigt at tage dette potentiale seriøst. Vi har brug for nogle nye strukturer, der muliggør et alsidigt liv og vækst i en rural kontekst”.

Eftertragtet jord og usælgelige huse

Rural Agenturs mission kræver en forforståelse og viden om den aktuelle situation i de danske landområder. Kort og forenklet er landbrugsjord globalt set i høj kurs, fordi kvaliteten af jorden falder, og verdens befolkning stiger. I takt med at behovet for at kunne producere flere fødevarer stiger interessen, også fra internationale opkøbere, for næringsrig dansk muld.

Husene klos op ad selvsamme landbrugsjord er derimod så godt som usælgelige. Når nogen så faktisk gerne vil købe dem, kan det være svært – og ofte umuligt – at få lov til at låne i banker og kreditforeningen, fordi udsigten til at få ejendommen afhændet igen er lige så dyster som en horisont i uvejr. Det er et problem på flere fronter og for flere parter.

Store spillere med på missionen

Rent arkitektonisk handler det om at rykke ved vores kulturhistoriske opfattelse af landdistrikterne og vise, at der er værdi i selv et lille landsbyhus fra 1940’erne.

”Samfundsøkonomisk kan vi ikke tillade os at lade huse stå tomme, lukke skoler og lægge landsbyer øde. Og dét er der heldigvis andre spillere end os, der er enige i,” siger Anna Sofie Hvid.

Henvisningen gælder blandt andet Dansk Industri, der varetager erhvervslivets interesser, og i denne kontekst gælder det især de mange SMV’er (små og mellemstore virksomheder) der ikke kan tiltrække arbejdskraft, fordi de ligger uden for byerne. Rural Agentur samarbejder også med fremsynede landkommuner og ikke mindst med investorer, der deler deres mission.

Skab nye synergier på landet

Blandt opgaverne på tegnestuen er det at skabe arkitektur, der understøtter synergier på landet og skaber nye forbindelser mellem lokalsamfund, erhverv, kultur og landskab.

Tegnestuen arbejder blandt andet med et operahus på Samsø, hvor projektet tænker kultur, natur og bæredygtighed sammen på helt nye måder.

Teamet på tegnestuen arbejder tæt sammen med bygherrer og andre aktører for at udvikle et koncept, der formulerer områdets unikke potentiale inden for kultur og erhvervssamarbejder på tværs.

“Vores opgave er ikke kun at komme med oplæg til bygningen. Det er også at udvikle strategier, der sikrer projektets lokale forankring, så det bidrager til områdets udvikling på langt sigt både inden for kultur, erhverv og turisme,” forklarer Anna Sofie Hvid.

Gentænke og beskytte er nøgleord

Rural Agentur er også ved at udvikle et koncept for at finde egnede huse på landet og gentænke dem med respekt for det eksisterende. Teamet på tegnestuen får trætte øjne ved tanken om overeffektive entreprenører, der rydder haven for gamle træer og pr. automatik installerer et topmoderne køkken.

”Dem, der gerne vil bo på landet, ønsker sjældent, at alt er udskiftet. Til gengæld kan det virke ret uoverskueligt at forholde sig til, om vandløbsplanen fra 2004 er gennemført, om kloaker og taget kan holde, og om isoleringen er okay. Her er der store beløb på spil for den enkelte familie,” siger Anna Sofie Hvid, der har mange af den slags rådgivningssager.

Opbakning til landområderne fra FN

Mens der løbende bliver arbejdet hårdt på missionen fra hovedkontoret i Jystrup, skal udstillingen ’Going Rural’ i Dreyers Arkitektur Galleri være med til at sætte problematikken til debat i den mere brede danske befolkning – og forhåbentlig derigennem kunne påvirke politisk, hvad der er behov for, hvis udviklingen for alvor skal vendes, mener Anna Sofie Hvid:

”Urbanisering er ikke en naturkraft. Vi kan vælge at se anderledes på vores land, og det er på tide, at vi gør det. For under et år siden, i december 2018, vedtog FN en deklaration rettet mod de rurale områder med redskaber til økonomisk udvikling. Det er bare om at komme i gang. Vi kalder os selv et agentur, fordi vi ser os selv som formidlere af en helt ny diskurs”.

Landet ind i byen som øjenåbner

Udstillingen ’Going Rural’ sætter landet på dagsordenen midt inde i byen – og dét helt bogstaveligt ment ved at installere 200 kvadratmeter hvedemark inde i DAC.

“Frem for at showcase de konkrete projekter, vi sidder og arbejder med, har vi har valgt at benytte lejligheden til at sætte en diskussion i gang om forestillingerne og fremtiden for det rurale samt formidle forskellige perspektiver og stille spørgsmål, som vi sammen med de besøgende kan fordybe os i,” siger Josephine Saabye, der har arbejdet i blandt andet Kina.

“For os er det vigtigt at få gjort opmærksom på, at mens vi i Danmark tenderer til at diskutere udkant over for vandkant, er der rent faktisk en global rural dagsorden, der er brandaktuel – også i Danmark. Med udstillingen ønsker vi at invitere til seriøst at overveje, hvilken fremtid vi ønsker for Danmarks landdistrikter.” supplerer indehaver Anna Sofie Hvid.

Rural Agentur påpeger, at ’Rural development’ ikke kun er aktuelt i Kina og Afrika. Mere sammenlignelige lande som Tyskland og Schweiz er meget langt fremme i forhold til at investere i rural udvikling frem for afvikling. Rural Agentur håber, at udstillingen ’Going Rural’ får Danmark mere med.

Om Rural Agentur

Rural Agentur blev stiftet i december 2018. Virksomheden er både en tegnestue og konsulentvirksomhed med fokus på det rurale rum. Indehaver Anna Sofie Hvid er uddannet fra blandt andet Goldsmiths University, Forensic Architecture og kunstakademiet i München. Efter 10 år i udlandet flyttede hun i 2018 tilbage til familiens gård Østagergård i Jystrup, hvor Rural Agentur i dag har kontor. Østagergård er et økologisk landbrug og desuden et bo- og uddannelsessted for unge med psykiske handicaps.