Arkitekturundervisning i HELE Danmark

Billedekreditering: Dansk Arkitektur Center Foto: Julie Dufour
I efteråret 2018 tilbyder DAC Learning helt ekstraordinært arkitekturundervisning lokalt på alle skoler i hele Danmark. Undervisningen er tilrettelagt til hhv. indskoling og udskoling med de to forløb Den hemmelige huleog Fællesskab din by. Undervisningen tilbydes til en særlig favorabel pris og afvikles lokalt ved DAC Learning undervisere fra august til december 2018.

Den hemmelige hule (indskoling)


Den hemmelige hule er et kreativt undervisningsforløb, hvor dine elever eksperimenterer med at bygge hulemodeller med inspiration fra naturens former og materialer. Vi giver eleverne et indblik i arkitektens fantasifulde univers og hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man konstruerer en hemmelig hule.

Forløbet er koblet op på smutturen.dk, der fremhæver 50 unikke natursteder i Danmark. Forud for besøget af DACs undervisere skal klassen besøge smuttursstedet i lokalområdet, hvor eleverne går på opdagelse i naturen og oplever landskabets former. DACs undervisere introducerer herefter eleverne til geometriske former og arbejdsteknikker, sådan at eleverne kan bygge huler, der passer ind i det konkrete landskab, de har besøgt.

Dine elever får trænet deres finmotorik, udfordret forestillingsevnen og opnår en større forståelse for geometri, materialer og arkitekturens funktioner. Undervisningen er dialogbaseret og består en stor del af værkstedsarbejde.

Under forløbet arbejder vi med:

  • Arkitekturens formgivning, konstruktionsprincipper og æstetik (Billedkunst)
  • Geometriske former og rumlige strukturer (Matematik)
  • Landskab og beplantning (Natur/Teknologi)

Læs mere om fælles mål og lektionsplan her


Fællesskab din by (udskoling)


Hvordan kan man skabe et nyt byrum, der giver plads til fællesskab og inviterer til aktivitet på tværs af generationer? I forløbet Fællesskab din by aktivereselevernes personlige og lokale kendskab til byen og dens uderum. Eleverne udvælger og arbejder med et autentisk, konkret sted i lokalområdet, som de gentænker og kommer med løsningsforslag til. Eleverne gennemgår en designproces, hvor de foretager opmålinger, byrumsanalyser og skitsering. Sammen med underviseren fra DAC Learning skaber eleverne derefter løsningsforslag til det udvalgte sted og tegner deres løsninger digitalt i tegneprogrammet Tinkercad. Afslutningsvis fremlægger eleverne deres løsninger i en præsentationsrunde, som danner afsæt for videre diskussion.

Forløbet giver eleverne indsigt i arkitekturens virkemidler samt i arkitekters arbejde med problemløsning, idegenerering og skitsering.

Under forløbet arbejder vi med:

  • Skala, målestok, plan og rumlig tegning (Matematik)
  • Designproces (Håndværk og design)
  • Digitale redskaber (Håndværk og design)

Læs mere om fælles mål og lektionsplan her

Pris og pakker


Ét undervisningsforløb koster 500 DKK for tre timers undervisning ved DAC Learning lokalt på skolen samt materiale til forberedelse og efterarbejde. Derudover tilbydes gratis lærerkursus ved DAC Learning forud for undervisning som forberedelse af de deltagende lærere.

Skolen skal som minimum købe 4 forløb til afvikling i indeværende år. Der kan indkøbes på tværs af de to undervisningsforløb.
DAC Learning giver et tilskud til leje af bus ved køb af forløb til indskolingen.

Booking og planlægning


Alle købte forløb skal afvikles i forlængelse af hinanden – eksempelvis inden for den samme uge eller over flere sammenhængende dage. Der kan afvikles flere forløb pr. dag.

Forløbene bookes via projektleder Julie Nørgård Christensen, tlf.: 2369 9748. Herefter koordineres besøgene og den konkrete afvikling direkte med skole og underviser.

Hvad er DAC Learning?

DAC Learning er Dansk Arkitektur Centers undervisningsafdeling. Her inviterer vi børn og unge til tankevækkende undervisningsaktiviteter og klæder dem på til at se på byer og arkitektur med nye øjne.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

I vores arkitekturundervisning skærper vi elevernes opmærksomhed på arkitektur og byudvikling og giver dem redskaber og sprog til at håndtere aktuelle problemstillinger i faget. På den måde styrker vi elevernes evne til selv at påvirke, hvordan arkitektur og byer udvikler sig omkring dem – både nu og i fremtiden. Vi inddrager lokale og virkelighedsnære problemstillinger, som kan motivere eleverne i deres læring.