Gårdhaven:
Den grønne
firkant

Foto: Nadia Horsted

Sted

Indgang ved Korsgade 29.
2200 København N

Åbent

Lørdag og søndag kl. 10-17

Tilgængelighed

 • Lift / rampe / niveaufri adgang til hoveddør
 • Niveaufri adgang inde i bygningen / stedet
 • Niveaufri adgang til udearealer
 • Elevator
 • Handicaptoilet
 • Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefra
 • Stole eller bænke man kan hvile sig på
 • Mulighed for at spise/drikke
 • Handicapparkering
 • Teleslynge
 • Medlem af Solsikkesnoren
 • Medlem af God Adgang

Grønne bakker er en sjældenhed på Nørrebro og i gårdhaven Den Grønne Firkant, kan du endda gå op på toppen af en af dem. Til Open House kan du opdage et grønt åndehul på Nørrebro, der normalt er godt gemt væk.

Mellem den trafikerede Åboulevard og den stille Korsgade på Nørrebro, finder du Den Grønne Firkant. Den markante bakke er noget af det første, man ser – og den har faktisk en praktisk funktion. For under den grønne bakke gemmer Korsgadehallen sig, en sportshal der er delvist nedgravet.

Sanering i 1980’erne

Den grønne firkant blev skabt i løbet af 1980´erne, da indre Nørrebro blev saneret. Størstedelen af baghusene i Den Grønne Firkant blev i den forbindelse ryddet og dele af randbebyggelsen blev revet ned og erstattet med nye beboelsesejendomme. Den store, åbne, næsten kvadratiske gård blev i 1989 anlagt som en fælles gårdhave, med en bred åbning mod Korsgade. I 2006 blev dele af gårdhaven ud mod Korsgade inddraget til byggeriet af Korsgadehallen.

Københavns Kommune har renoveret ca. 550 gårdhaver igennem de sidste 50 år ved at sammenlægge små og nedslidte gårdrum og omdanne dem til attraktive fælles gårdhaver.

En stejl bakke og klassiske haveelementer

I gårdhaven kan du, foruden den stejle bakke, også opleve mere klassiske haveelementer som klippede hække, formklippede buske og træer. Beplantningen deler gårdhaven ind i mindre zoner, der danner små intime haver og aktivitetsområder med bl.a. legeplads, petanque, fodboldbane og parkour.

Til Open House er der mulighed for at gå på opdagelse i en række, ellers private, gårdhaver, som Københavns Kommune har været med til at renovere. Kom og få måske inspiration til din egen have eller gårdhave – og få stillet din nysgerrig!