Natural Material Studio

Foto: Sofie Bøgegren

I udstillingen Teenagedrømme kan du opleve installationen Fluidity af Natural Material Studio.

Med installationen Fluidity udforsker Natural Material Studio den transformation, teenagere gennemgår i netop deres livsfase. Her udforskes deres ofte mere flydende og ukonventionelle tilgang til de etablerede samfundsnormer. I et rumligt univers iscenesættes og materialiseres synergien, der opstår mellem drøm og virkelighed. Det flydende og faste, det naive og det realistiske, det trygge og det eksperimenterende. Rummet fungerer som en flydende fase, der også symboliserer det grænseland, hvor nye verdensforståelser kan opstå. Her kan eksisterende idealer, værdier og tilgange til samfundet, vores forbrug, vaner, økonomi og systemer testes og anfægtes.

Installationen er lavet af naturbaserede materialer, der alle er udviklet og produceret af Natural Material Studio. Materialerne er bionedbrydelige og omstøbelige, så de kan omdannes og forandres over tid. De semitransparente bio-tekstiler og den støbte seng af biobaseret skum former et transformativt rum, hvor grænserne mellem inde og ude, drøm og virkelighed udviskes. Her rykker et nyt designsprog ind og leverer en mere naturbaseret tilgang til det at være i verden, der udvider vores forestillinger om det forgængelige og det varige.

Læs mere om udstillingen Teenagedrømme

4 hurtige

Hvad er inspirationen bag installationen?

»Inspirationen kommer fra vores eget virke og måde at tilgå fænomener på i Natural Material Studio. Vi er inspireret af en flydende verdensforståelse, hvor materialer er i flux, og hvor vi dyrker det ikkepermanente.«

Hvad kan man konkret opleve i rummet?

»’Værelset’ bliver skabt gennem en rumlig installation med vores semitransparente bio-tekstiler i cirka 3 meters højde. Nogle af tekstilerne vil hænge i flere lag for at skabe forskellige dimensioner. Inde i installationen arbejder vi med en simpel formstøbning i vores bio-skum med reference til teenagesengen. Hele installationen er tænkt som et samlet værk, hvor alt kan interageres og røres ved, og formstøbningen kan man sidde og ligge på.«

Hvad ønsker du, at man tager med sig efter et besøg i installationen?

»Vi håber, at installationen kan starte nye refleksioner og samtaler om, hvordan rummet og dets design påvirker os, og hvordan det kan have en transformativ indflydelse på, hvordan vi tilgår verden.«

Hvilke tendenser i samfundet taler installationen ind i?

»Vi er meget inspireret af de seneste års bevægelser indenfor kønsforståelse med ‘gender-fluidity’, og vi ønsker med vores arbejde at facilitere måder, hvorpå vi kan tilgå arkitektur og kunst på samme måde. ‘Det flydende’, tror vi, bliver et enormt vigtigt begreb for vores kommende års verdensforståelse, både inden for det byggede, men også inden for økonomi, politik og kultur.«

Foto: Johannes Berger

Hvem er Natural Material Studio?

Natural Material Studio er en dansk prisvindende designvirksomhed, der arbejder for at ændre vores forhold til og forståelse af materialer. For at gøre dette, arbejder studiet ud fra et vedvarende og cirkulært perspektiv med både videnskab, biologi, teknologi, design og kunst som byggesten for at skabe det nye normale inden for bæredygtig livsstil. Studiet blev grundlagt i 2019 af materiale- og interaktionsdesigneren Bonnie Hvillum.

Med et tværdisciplinært team i København opererer praksissen i et krydsfelt af kunst, design, research og arkitektur med alt fra installationer, møbelværker, kuratering, materialeudvikling, rådgivning og kommissioner centeret omkring deres selvudviklede bio-baserede materialer.

I dag forsker, designer og producerer studiet sine unikke, biobaserede materialer ved hjælp af håndværksmæssige produktionsteknikker og -processer. Deres materialer og processer anvendes i deres egne skræddersyede værker, der udforsker forholdet mellem kunst, videnskab og design, samt til bestillingsprojekter.

Mød udstillerne

Our Shift

Krøyer-Sætter-Lassen

Barbara Marstrand