Fremtidens brandsikring er integreret i bygningen

Fremtidens brandsikring kan meget vel være integreret i bygningens vinduer, ventilationsanlæg og belysningsarmaturer. Resultatet er ikke kun større brandsikkerhed, men også nye løsninger til byggeriet.

Hvordan kan brandsikkerhed blive en drivkraft for innovation i byggeriet? Det var omdrejningspunktet, da  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) i en åben idékonkurrence på innovationsplatformen Innosite.dk efterspurgte nye idéer til bygningsdesign, byggematerialer og interiør, hvor brandsikkerheden er tænkt ind i udviklingen af løsningen.

Konkurrencen, der havde titlen FIRE AWAY, førte til 52 meget forskellige løsningsforslag, der på hver deres måde forholder sig til, hvordan risikoen for og ved brand kan minimeres ved at tænke nye, kreative, smarte, intelligente og innovative idéer og løsninger. Nogle idéer er direkte implementerbare og bygger på allerede kendte produkter og teknologier, andre kræver en teknisk udvikling eller forskningsindsats for at kunne realiseres, mens andre igen er udtryk for, hvad man kunne forestille sig er muligt en gang ude i fremtiden.

Brandsikring integreret i vinduer, ventilationsanlæg og belysningsarmaturer

Opgaven i konkurrencen lød på at komme med idéer til nye løsninger i byggeriet, hvor brandsikkerhed er indtænkt. Forslag kunne f.eks. tage afsæt i nyt bygningsdesign, dvs. ideer til hvordan vi rumligt organiserer og opdeler vores bygninger, nye byggematerialer, dvs. ideer til anvendelse af nye materialer eller til anvendelse af kendte materialer på nye måder eller nyt interiør, dvs. ideer til nye løsninger inde i bygningerne. Derudover kunne idéerne forholde sig til bl.a. varsling, redning, brandbarhed og røgudvikling.

Konkurrencens tre vinderforslag er hver især eksempler på, hvordan eksisterende bygningsdele som vinduer, ventilationsanlæg og belysningsarmaturer får nye funktioner som henholdsvis røgudtræk, brandslukker og flugtvejviser, hvis der opstår brand eller røgudvikling i vores hjem eller bygninger.

Brug ventilationsanlægget til at presse røgen ud

1. præmien i konkurrencen gik til Thomas Raben-Lange for en nytænkende idé om at bruge et ventilationsanlæg med varmegenvinding som et aktivt redskab i brandslukningen ved at skabe over- og undertryk i bygningen og på den måde presse røgen ud. Ifølge juryen er løsningen valgt som vinder, fordi den ikke alene giver mulighed for at detektere en opstået brand, men også kan gå ind og bruges i en egentlig brandslukning. Derudover fremhæves den for sit store potentiale for at vinde udbredelse, da vi med fremtidens energikrav sandsynligvis kommer til at se flere og flere boliger og bygninger med varmegenvindingsanlæg.

Vinduer skal få den skadelige røg væk

2. præmiengik til en løsning, hvor vinduet, en bygningskomponent der findes i stort set alle bygninger, og som udskiftes ofte, får en mere intelligent funktion i brandsikringen. Idéen er skabt af Mikas Emil Jakobsen og Andreas Skov Petersen og fokuserer på, hvordan man kan få den skadelige røg ud af bygningen. Idéen er derfor at placere et røgudtræk i vinduesrammen, som slår automatisk til, når der opstår for meget røg i nærheden, så røgen hurtigt suges ud. Selv om idéen ifølge juryen formentlig skal videreudvikles en del, så er potentialet for at redde menneskeliv ved hjælp af et vindue, der selv kan reagere i en brandsituation, rigtig stort. Derfor er det også oplagt som et forskningsprojekt i forhold til at belyse løsningens brandtekniske muligheder i relation til redning, varsling og bekæmpelse.

Lys skal lede os den rigtige vej

Endelig gik 3. pladsen til en idé skabt af Asger Halvorsen, Kristoffer J. V. Pedersen og Stina Jensen, hvor man bruger LED-projektorer integreret i bygningens belysningsarmaturer til at vise vej til den nærmeste flugtvej i stedet for almindelig skiltning. Løsningen er især ideel i offentlige bygninger, hvor der færdes mange mennesker, som ikke på forhånd har kendskab til bygningens indretning og flugtveje. I juryens begrundelse er der blandt andet lagt vægt på, at løsningen er enkel, men effektiv og smart, fordi den kombinerer belysning og “wayfinding” på en intelligent måde, og fordi den integrerer allerede kendte produkter og teknologier på en ny måde, men uden at kræve videre forskning og udvikling.

Inspiration til branchen

På Innosite kan man læse mere om de tre vinderidéer samt de øvrige idéer i konkurrencen. Derudover er vinderforslagene og 10 udvalgte idéer samlet i et idékatalog, som skal inspirere andre til, hvordan brandsikkerhed kan indtænkes som drivkraft for innovation i byggeriet. På den måde kan idéerne forhåbentlig være med til at danne afsæt for en videre idé- og produktudvikling i et samarbejde mellem designere, arkitekter, ingeniører, producenter, forskere, brandeksperter, myndigheder og andre, der kan se muligheder i at vende brandsikkerhed fra at være en showstopper til at være en kickstarter for innovation i byggeriet.

Fredag d. 20. februar kl. 15-17 er der præmieoverrækkelse og oplæg om brandsikkerhed i forbindelse med konkurrencen. Arrangementet er gratis men kræver tilmelding.

FIRE AWAY-konkurrencen er afholdt af DBI med støtte fra Dreyers Fond og Styrelsen for Forskning og Innovation og er gennemført i samarbejde med Smith Innovation. Konkurrencen har haft til formål at åbne for nytænkning i byggeriet ved at skabe synergi mellem arkitektur, design, materialer og brand, så sikkerhedsniveauet i vores bygninger øges, samtidig med at der skabes innovative løsninger i byggeriet.

De indkomne forslag blev bedømt af en jury bestående af: Carsten Damgaard, leder af Forskning & Udvikling på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Hanne Ullum, udviklingschef i Bygherreforeningen, Jacob Vimpel, Design Coordinator og projektleder hos Metroselskabet I/S, Jens Østergaard, direktør for Fonden BYG-ERFA, Søren Nielsen, partner i tegnestuen Vandkunsten og Thomas Nørgaard, projektchef hos Christensen & Co arkitekter.

Vinderforslaget blev præmieret med 30.000 kr., mens 2. og 3. pladsen modtog hver 5.000 kr.

Innosite.dk er en åben innovationsplatform, der matcher behovet for innovation med de gode idéer. Innosite er et initiativ af Realdania i partnerskab med Energistyrelsen og med Dansk Arkitektur Center som operatør.