Ny konkurrence skal sikre teglfacadernes overlevelse

Tegl er om noget en del af den danske byggetradition og kulturarv. Men selvom tegl er skabt til at holde i hundreder af år, er der et stigende behov for at energioptimere det gamle murstensbyggeri. Det gør man ofte ved at efterisolere ydermurene – og derved mister man de fine teglfacader. En ny konkurrence på Innosite.dk efterspørger gode ideer til, hvordan man kan fremtidssikre det danske facadeudtryk i teglsten.

“Det at bygge i tegl er en central del af den nordiske identitet. En identitet og selvforståelse der hurtig kan udviskes, hvis ikke teglen indtænkes i den hastigt stigende energirenovering, som overgår vores almene boligmasse netop nu.”

Marco Berenthz, partner og ejer af Norrøn Arkitekter

“Mursten er et lille unikt format, der med sin fleksibilitet passer godt til stort set alle former og med sin særlige stoflighed glider den murede overflade naturligt ind i en hvilken som helst kontekst. Teglmaterialet passer ind i alle miljøer, hvor der efterspørges et menneskeligt og humant udtryk”

Lars Strand, managing director Wienerberger

I Danmark bruger vi op mod 40 % af landets samlede energiforbrug i vores bygninger til opvarmning, ventilation og lys. Derfor ligger der et enormt potentiale i at energioptimere og klimatilpasse vores eksisterende bygningsmasse. Dette er ikke en ny tendens, tværtimod er det en udvikling, der er i fuld gang med at sætte sine spor.

I dag energirenoverer man typisk ved at ‘pakke husene ind’ i en let konstruktion med isolering og udvendig pladebeklædning eller puds. Denne løsning ændrer afgørende på ydervæggenes udtryk og vil over tid føre til en radikal forandring af den eksisterende bygningsmasse. I særdeleshed vil murstensbyggeriets karakteristiske udtryk gradvist blive erstattet af andre typer facader.

Tegl er en del af den nordiske identitet

Men hvorfor er det problematisk? Kan andre facader ikke være lige så fine og æstetisk tiltalende som tegl? En af de arkitektvirksomheder, der er optaget af at bevare og nytænke det traditionelle håndværk, er Norrøn Arkitekter. For dem er tegl et vigtigt materiale.

I en tid hvor mange moderne arkitekter ofte foretrækker glas, stål og beton, er tegl blevet en måde at skille sig ud på. Tegl kan bruges på mange innovative måder og kan give meget varierede facadeudtryk. I København markerer Skuespilhuset sig især ved sin teglfacade, og i Holland arbejder arkitekter bl.a. med tredimensionelle teglsten. Teglsten er samtidig en vigtig del af vores kulturarv, og nybygninger i tegl kan måske af den grund også nemmere gå i dialog med det eksisterende byggeri.

Innovative idéer efterspørges

Norrøn Arkitekter, Wienerberger og KADK har sammen valgt at sætte fokus på tegls potentialer ved at afholde en åben idékonkurrence på platformen Innosite.dk. Dressed in Clay, som konkurrencen hedder, efterspørger innovative ideer til, hvordan man kan fremtidssikre det danske facadeudtryk i teglsten samtidigt med, at man imødegår det øgede behov for energireducering i vores eksisterende bygningsmasse. Konkurrencen er åben for alle, der har en god idé, og den samlede præmiesum er på 50.000 kr.

Teglets potentiale i dansk arkitektur bliver også på andre måder sat på dagsordenen i år, når Dansk Arkitektur Center til juni viser en udstilling om Lundgaard & Tranberg Arkitekters brug af tegl. Under titlen ‘Stenens Hjerte’ fortolker forfatter Tor Nørretranders Lundgaard & Tranbergs arkitektur.

Innosite

Innosit er en åben innovationsplatform, der matcher behovet for innovation med de gode idéer. Innosite er et initiativ af Realdania i partnerskab med Energistyrelsen og med Dansk Arkitektur Center som operatør.

 

Dressed in Clay

Opgaven i konkurrencen er at fremtidssikre det danske facadeudtryk i teglsten samtidigt med, at man imødegår det øgede behov for energireducering i vores eksisterende bygningsmasse. Der efterspørges innovative løsninger på, hvordan teglfacader kan bibeholdes og nytænkes samtidigt med, at der energirenoveres.

Alle kan deltage i konkurrencen på Innosite.dk og gennem tekst, billeder, illustrationer eller video formidle en innovativ løsning til udfordringen.

Konkurrencen udbydes af Tænke Tanken Tegl bestående af teglproducenten Wienerberger, Kunstakademiets skoler for Design, Arkitektur og Konservering (KADK) og tegnestuen NORRØN

Stenens hjerte (26. juni – 29. september 2014)

Dansk Arkitektur Center præsenterer til sommer en stor udstilling om Lundgaard & Tranberg Arkitekter under titlen ‘Stenens hjerte’. Det er den tredje udstilling i en række af nærportrætter af toneangivende danske arkitekter. Tor Nørretrander er kurator på udstilling og fortolker Lundgaard & Tranberg Arkitekter, der star bag ikoniske byggerier som Skuespilhuset, Tietgenkollegiet med flere. Udstillingens titel ‘Stenens hjerte’ er netop valgt på baggrund af Lundgaard & Tranberg Arkitekters udbredte brug af tegl i deres bygningsværker.