Kan det bære? – Tre internationale udstillinger om bæredygtighedens paradokser

Kan et vindue både være bæredygtigt, for bæredygtigt og samtidig fuldstændigt ubæredygtigt? Er en solenergidreven græsslåmaskine bæredygtig, når den er udviklet til at trimme ørkenstaternes kunstigt anlagte og intenst vandede golfbaner?

“Vi vil gerne ruske lidt op i vores fælles opfattelse af, hvad bæredygtighed er. Derfor har vi håndplukket tre stærke og meget forskellige internationale udstillinger, der udgør et ‘bæredygtighedens raritetskabinet’. Publikum vil opleve en række interessante, sjove, obskure, nørdede og fascinerende tilgange til bæredygtighedsbegrebet, som forhåbentlig vil sætte nogle tanker i gang”,fortæller Nanna Bjerre Hjortenberg, Programchef i Dansk Arkitektur Center.

“Vi har lavet en udstilling, som man kan gå til fra mange vinkler og hvor publikum ikke får én fortælling, der binder det hele sammen. Der er hverken en fast rækkefølge, et overordnet perspektiv eller en enkelt konklusion. Det er ikke meningen at udstillingen skal overbevise den besøgende om, at han eller hun bør leve mere bæredygtigt, men vi vil derimod gerne vise, hvordan bæredygtighed fungere som en stærk forandringsagent i verden i dag”,fortæller Lionel Devlieger fra Rotor

Under titlen KAN DET BÆRE? viser Dansk Arkitektur Center tre internationale udstillinger om bæredygtighedens paradokser. Udstillingerne Behind the Green Door,The Banality of Good ogShifts kan ses fra 7. februar til 25. maj 2014 og flankeres af en vifte af debatter, foredrag, filmvisninger, familieaktiviteter og guidede ture.

Bæredygtighed gennemsyrer i dag alle områder i samfundet særligt når det kommer til, hvordan vores byer, bygninger og boliger er konstrueret og indrettet. Også i hverdagslivet vinder en bæredygtig livsstil frem og ord som økologi, affaldssortering og madspild er blevet en naturlig del af vores ordforråd. Men bæredygtighed er også et stort paradoks, og vi kommer nok aldrig til at forstå det sort-hvidt. Derfor er det dilemmaer og spørgsmål og ikke sandheder og svar, publikum stilles over for i de tre udstillinger i Dansk Arkitektur Center.

600 påståede bæredygtige genstande fra de seneste 30 år

Med hovedudstillingenBehind the Green Doorinviterer den anerkendte belgiske kuratorgruppe Rotor publikum på en legende rejse gennem bæredygtighedens indflydelse på arkitekturen og kaster et kærligt og kritisk blik på bæredygtighed og grønne løsninger. Udstillingen er bygget op af 600 bæredygtige objekter fra arkitektkontorer, virksomheder og miljøorganisationer verden over, som den belgiske kuratorgruppe har indsamlet over flere år. Alle påstår de at være bæredygtige, men i Rotors fortolkning er det en midlertidig sandhed, og intet er entydigt.

Publikum bliver stillet over for alle mulige former for genstande fra den soldrevne græsslåmaskine og energisparende facader til det bæredygtige arbejdstøj og bordet, der er formgivet efter træets årer og bliver præsenteret for de paradokser, der opstår når man sætter mærkatet bæredygtigt på. De mange objekter er dels kategoriseret inden for emner, dels placeret på en kronologisk tidslinje, der begynder 30 år tilbage, og som bugter sig gennem udstillingslokalerne.

Byplanlægning og social bæredygtighed

I udstillingen The Banality of Goodkan man få en anden vinkel på bæredygtighed. Udstillingen tager afsæt i begrebet ud fra en social vinkel i forhold til byplanlægning. Udgangspunktet er såkaldte New Towns, idealbyer, fra syv forskellige byer spredt ud over hele verden, bl.a. er Albertslund i Danmark et af eksemplerne. Idealet bag New Towns var at skabe social lighed, lige rettigheder og muligheder for den almene arbejderbefolkning, og de blev opført i hele verden fra 2. verdenskrig. I dag, fortæller udstillingen, har mange historiske New Towns store sociale problemer, er blevet til ghettoer, og ressourcerne flytter væk.

Fortællingerne om de syv New Towns fremstilles allegorisk på triptokoner af træ, som man kender dem fra gamle altertavler og inspireret af den venezianske malerkunst. Bag The Banality of Good står hollandske Crimson Architectural Historians ved professor Michelle Provoost og The International New Town Institute.

Arkitekturens rolle efter den økonomiske krise

Dansk/hollandske Powerhouse Company står sammen med den hollandske arkitekturkritiker Hans Ibelings bag udstillingen Shifts, der handler om den økonomiske krises indflydelse på arkitekternes og arkitekturens samfundsmæssige rolle. Shifts stiller skarpt på, hvordan den globale finanskrise i 2008 har påvirket arkitekturen, hvad der gik forud for krisen, og på hvordan krisen har efterladt arkitekterne. I dag, hvor eksempelvis kun 5% af nybyggeriet er tegnet af arkitekter, er det så stadig relevant at hævde, at det er arkitekterne, som bærer ansvaret for den måde vi bor og arbejder på? Og hvordan påvirker krisen arkitekternes fremtidige ansvar og arbejde?

Udstillinger, der har været verden rundt

De tre udstillinger har alle været præsenteret på internationale platforme rundt omkring i verden. Behind the Green Door er oprindelig skabt som hovedudstillingen på Oslo Arkitekturtriennale, der fandt sted i efteråret 2013.The Banality of Good blev udviklet til den seneste internationale arkitekturbiennale i Venedig i 2012 og har siden været vist i London og i Brasilien. Shifts: The Economic Crisis and its Consequences for Architecture har været vist i London og Amsterdam i 2013.

Kreditering

Behind the Green Doorer udviklet til Oslo Arkitekturtriennale 2013 og kurateret af Rotor. Udstillingen i Dansk Arkitektur Center er støttet af Realdania, Dreyers Fond og Den Norske Ambassade.

The Banality of Good: Six Decades of New Towns, Architects, Money and Politics er kurateret af Crimson Architectural Historians i samarbejde med Internationale New Towns Institute (INTI). Udstillingen i Dansk Arkitektur Center er støttet af Realdania

SHIFTS: The Economic Crisis and its Consequences for Architecture er skabt af Powerhouse Company i samarbejde med arkitekturkritiker og historiker Hans Ibelings. Udstillingen i Dansk Arkitektur Center er støttet af Realdania.

Foredrag, debatter, film og familieaktiviteter i bæredygtighedens tegn

KAN DET BÆRE? er mere end udstillinger. Det er også et fyldigt program af debatter, foredrag, filmvisninger, guidede ture og familieaktiviteter, der vil foregå i udstillingsperioden. For de LEGO glade familier vil man i vinterferien i LEGO-workshoppen blive stillet over for en række dilemmaer, når der skal bygges. Derudover vil DAC danne ramme for debatter og foredrag, blandt andet om bæredygtighed og livsstil, mad og bæredygtighed og meget andet.