Biogasanlæg –

arkitektur og landskab

Udstillingsperiode

5. april - 10. maj 2013

Kurateret af

Udstillingen var  udviklet af Dansk Arkitektur Center for Naturstyrelsen og Realdania.

Hvordan kan fremtidens biogasanlæg i Danmark arkitektonisk løse de landskabelige udfordringer, der er forbundet med et biogasanlægs placering og udformning? Udstillingen ‘Biogasanlæg – arkitektur og landskab’ kom med syv bud.

Biogasanlæg skal i fremtiden bidrage til, at Danmarks energiforsyning i højere grad kan dækkes af vedvarende energi. At finde den optimale beliggenhed til anlæggene er en udfordrende opgave, og det er afgørende, at anlæg, arkitektur og landskab bliver tænkt sammen.

Udstillingen ‘Biogasanlæg – arkitektur og landskab’ viste syv pilotprojekter, som på hver deres måde illustrerer, hvordan fremtidige biogasanlæg i Danmark arkitektonisk kan løse de landskabelige udfordringer i forhold til biogasanlæggenes placering og udformning.

For at belyse den brede vifte af problematikker omkring placering og udformning repræsenterede de syv biogasanlæg forskellige arkitektoniske måder at tilpasse et anlæg til det respektive landskab.

De syv præsenterede forslag på udstillingen var:

BioCenter Gudenåen (Projektledelse: BY & BYGNING/ Tankestreg Arkitekter, Arkitektur: GOTTLIEB PALUDAN, Landskab: COWI)

Horsens Biogas (Projektledelse: GOTTLIEB PALUDAN, Arkitektur: Tankestreg Arkitekter, Landskab: COWI)

Bionaturgas Korskro
 (Projektledelse: COWI, Arkitektur: GOTTLIEB PALUDAN, Landskab: COWI)

Køng-Lundby Biogas (Projektledelse: COWI, Arkitektur: GOTTLIEB PALUDAN, Landskab: COWI)

Decentralt biogasanlæg i Ringkøbing-Skjern (Projektledelse: COWI, Arkitektur: Videncentret for Landbrug, Landskab: Videncentret for Landbrug)

Thy OKØ-Energi (Arkitektur: BY & BYGNING/ Tankestreg Arkitekter, Landskab: COWI)

Arla Biogasanlæg Videbæk (Arkitektur: GOTTLIEB PALUDAN, Landskab: NEE RENTZ-PETERSEN)