Digitally disturbed –

Moving image artworks

Udstillingsperiode

11. oktober - 20. oktober 2013

Kurateret af

Digitally Disturbed var en del af rejseudstillingen Nordic Outbreak præsenteret af Streaming Museum, New York.

Digitally Disturbed var udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Streaming Museum i New York og kurateret i tæt dialog med Tanya Toft og Jacob Lillemose.

Støttet af

Digitally Disturbed var støttet af Realdania, Statens Kunstråd og Oticon Fonden.

Nordic Outbreak var støttet af Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord.

Et digitalt udstillingsprojekt, der udfordrede hvordan digitale teknologier ’forstyrrer’ og sætter nye rammer for byens rum, arkitektur og liv.

Digitale teknologier er med til at forme og iscenesætte vores urbane omgivelser.  I den digitale by opstår nye koblinger mellem kunst og arkitektur og mellem hverdagsliv, information og teknologi. Den digitale verden blander sig med den analoge og åbner nye muligheder for vores udfoldelse og for byens udvikling.

Del af det  digitale kunst- og videoinstallationsprojekt Nordic Outbreak

‘Digitally Disturbed’ var et digitalt udstillingsprojekt, der udfordrer, hvordan digitale teknologier ‘forstyrrer’ og sætter nye rammer for byens rum, arkitektur og liv. Værkerne i udstillingen var del af det  digitale kunst- og videoinstallationsprojek  Nordic Outbreak, der blev lanceret i New York tidligere på året.

Værker i udstillingen

Udstillingen i Dansk Arkitektur Center bestod af en facadeinstallation, digitale projektioner og videoinstallationer skabt af otte nordiske kunstnere med forskellige perspektiver på rum, perception og urban identitet.

Værkerne spredte sig over flere etager i og udenpå bygningen og indtog dermed forskellige rum og situationer, hvor den besøgende kunne interagere med værket på forskellige præmisser.

Egill Sæbjörnsson (IS), Brick is Key
Stedsspecifik videomapping-projektion med lyd udviklet specielt til DACs facade

NB! Kunne kun opleves den 10. og 11. oktober kl. 19.30-24.00.

Med sit værk – der både indbefatter visuelle og auditive rumskabende elementer – søger Egill Sæbjörnsson at udfordre vores gængse syn på og oplevelse af arkitekturen som en fast og uforanderlige størrelse. Her bliver murværket levende, og hver mursten får sit eget liv.

‘Digitally disturbed’ – En del af nordic outbreak

Værkerne i ‘Digitally Disturbed’ har tidligere været vist som en del af det digitale kunst- og videoinstallationsprojekt Nordic Outbreak, præsenteret af Streaming Museum og lanceret som byrumsinstallationer i New York i foråret 2013. Nordic Outbreak er et rejsende udstillingsprojekt, som i efteråret 2013 besøgte de nordiske lande. Projektet udforsker samtidige tendenser i levende billeder fra den nordiske kunstscene med fokus på, hvordan den digitale kunst kan engagere byen på nye måder.