Copenhagen solutions

på annual general assembly and conference

Udstillingsperiode

30. maj - 1. juni 2013
Copenhagen Solutions var en rejseudstilling, som viste Københavns målsætning om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Udstillingen kunne ses i Bella Centeret.

Et partnerskab mellem Københavns Kommune, Dansk Arkitektur Center og Realdania viste en bred vifte af initiativer og projekter, som var med til at transformere København.

Hovedstaden er allerede godt på vej mod målet, hvilket vises i projekter, som vedrører genoplivning af gamle industriområder, udvikling af nye urbane områder med innovativ arkitektur, bæredygtig fjernvarme og et velintegreret transportsystem.

Ved at demonstrere bæredygtige løsninger i København, skulle udstillingen fungere som en inspirationskilde for andre byer.

European foundation centre (EFC) annual – general assembly and conference (AGA): Sustainable (AGA): Sustainable cities, foundations and our urban future

Konferencens fokus var på bæredygtighed – men ikke kun ud fra et energimæssigt synspunkt, hvor det handler om at være grøn.

Den fokuserede også på de sociale, kulturelle og økonomiske aspekter af bæredygtigheden. Det var forventet at mere end 500 fonde og partnere samledes i Bella Centeret for at drøfte udfordringer indenfor vækst, boliger, arbejdsløshed, uddannelse, kulturarv, byplanlægning og miljø.

Copenhagen Solutions blev vist under konferencen som led i Realdanias deltagelse og tilstedeværelse.

Konferencen fandt sted i Bella Centeret fra den 30. maj – 1. juni 2013.