Entropia

Udstillingsperiode

4. juni - 1. september 2013

I anledning af Copenhagen Photo Festival var der mulighed for at se eller gense fotoudstillingen ‘Entropia’ i DieselHouse. Udstillingen viste 24 vilkårlige, skæve, kaotiske øjebliksbilleder af Københavns udvikling set gennem to øjenvidners skarpe optikker.

“Den fotografiske fremstilling af arkitektur og byrum er ofte præget af et helt bestemt æstetisk regelsæt. Det er den pæne, uspolerede og rene arkitektur eller by, som møder os i fremstillingen. ‘Entropia’ udforsker en alternativ æstetik i fremstillingen af arkitektur og by. Vi afsøger æstetikken i det sammensatte bybillede og den måde, hvorpå den organiske by hele tiden knopskyder. Den spirer, blomstrer og visner i en konstant cyklus, hvor den rene og pæne æstetik kun repræsenterer et meget begrænset tid-rum udsnit af virkeligheden. ‘Entropia’ er ikke et forsøg på at vise mere eller mindre. Det er et oplæg til dialog omkring fremstillingsæstetikken – og et kærligt blik på København, sådan som den også ser ud.”

Siden 2005 har billedbureauet Kontraframe, der består af Tobias Wensien Dinesen og Thorbjørn Hansen, dokumenteret, skildret og formidlet byudviklingen i København gennem deres fotografier. Undervejs har de fanget tusindvis af øjeblikke fanget i mellemtiden mellem gammel og nyt, der er blevet til en personlig fotofortælling om en by i forandring – om den nye arkitektur midt i det skæve, larmende og rodede. Det er billeder, som portrætterer udvikling, transformation, kontraster, proces og fornyelse. Og det er billeder, som ligger langt væk fra den pæne og neutrale præsentation, man normalt møder i arkitekturfotografiet.

‘Entropia’ er et begreb, som er opstået for os gennem arbejdet med disse billeder. Det blander det videnskabelige begreb ‘entropi’ med det litterære begreb ‘utopia’. Entropi kan kort beskrives som ‘alle ordnede systemers tendens til at blive uordnede’, dvs alt strømmer mod kaos. Utopia er den perfekte verden, som kun kan eksistere som en idé og aldrig i virkeligheden. Ved blandingen af de to begreber fremkommer der for os en verden af kaos, som alligevel på sin egen måde er helt perfekt og smuk.

‘Entropia’ var udviklet af Dansk Arkitektur Center og Kontraframe i samarbejde med Colorgruppen. Udstillingen var støttet af Realdania. Udstillingen er tidligere vist i Dansk Arkitektur Center i 2011.

Copenhagen Photo Festival

Copenhagen Photo Festival løb af stablen den 6. – 16. juni 2013 og præsenterede markant og væsentlig dansk og internationalt samtidsfotografi i byrum, på kunst- og kulturinstitutioner, gallerier samt på skoler.